НАКАЗ № 110 “Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2022/2023 навчальний рік “

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗП (ПТ) О «Чугуївський регіональний центр

професійної освіти Харківської області»

 НАКАЗ

     02.09.2022

Чугуїв

          № 110

Про    організацію     та      структуру    методичної  роботи  з  педагогічними кадрами на 2022/2023 навчальний рік   

 

 

З метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами центру у 2022/2023 навчальному році, підвищення рівня науково-методичної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих викладачів та майстрів виробничого навчання, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Продовжувати роботу над єдиною методичною темою ліцею:

«Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх інформаційних та дистанційних технологій в роботі з учнями».

 1. Затвердити методичну раду центру у складі:

Голова  методичної  ради  – директор ліцею Вікторія ГРУШКА,  «спеціаліст вищої категорії»;

Заступник  голови методичної ради – Наталія ВОЛКОВА    – заступник директора з НМР, «спеціаліст  вищої категорії»;

Члени методичної ради:

 • Віталій ГРУШКА, заступник директора з навчально-виробничої роботи, «спеціаліст першої категорії»;
 • Катерина ТОРЯНИК – заступник директора з навчально-виховної роботи,  «спеціаліст першої категорії»;
 • Андрій ЖУРНЯЄВ –  заступник директора з виробничої роботи, «спеціаліст вищої категорії»;
 • Ольга БЄДУХОВА – методист, «спеціаліст вищої категорії»;
 • Марина ІВАНОВА – методист, «спеціаліст»;
 • Наталія ШВАРЦ –        голова методичної комісії машинобудівельних професій та сільськогосподарського виробництва , «спеціаліст  вищої категорії»;
 • Наталія МАЙОРОВА – голова методичної комісії сфери побутового обслуговування населення, професії «Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)», «спеціаліст  вищої категорії»;
 • Олександр АПАТЧЕНКО  –  голова методичної комісії природничо-математичного циклу, «спеціаліст  першої категорії»;
 • Наталія ЯГОДІНА –   голова методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу,  «спеціаліст  вищої  категорії»;
 • Костянтин ЯКОВЛЄВ –     голова методичної комісії військово-патріотичного і фізично-оздоровчого циклу, «спеціаліст другої категорії»;
 • Надія ЩЕГОЛЯЄВА – голова методичної комісії класних керівників та майстрів виробничого навчання, викладач української мови та літератури «спеціаліст вищої категорії»;
 • Оксана АПАТЧЕНКО –  голова методичної комісії громадського харчування та побутового обслуговування населення, майстер в/н
 1. У рамках роботи над науково-методичною проблемою продовжити діяльність таких педагогічних шкіл та служби науково-технічної та педагогічної інформації (НТПІ):
 • Школа молодого викладача, керівник Анатолій КАСАЛАП, викладач – методист;
 • Школа молодого майстра в/н, керівник Людмила ПОМАЗАН, старший майстер в/н;
 • Служба НТПІ, керівник Ольга БЄДУХОВА, методист.
 1. Призначити головами методичних комісій педагогічних працівників ліцею:
 • Наталія ШВАРЦ –        голова методичної комісії машинобудівельних професій, Наталія МАЙОРОВА – голова методичної комісії сфери побутового обслуговування населення, професії «Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)»;
 • Олександр АПАТЧЕНКО    –  голова методичної комісії природничо-математичного циклу,
 • Наталія ЯГОДІНА –   голова методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу,
 • Костянтин ЯКОВЛЄВ –     голова методичної комісії військово-патріотичного і фізично-оздоровчого циклу,
 • Надія ЩЕГОЛЯЄВА – голова методичної комісії класних керівників та майстрів виробничого навчання, викладач української мови та літератури «спеціаліст вищої категорії»;
 • Оксана АПАТЧЕНКО –  голова методичної комісії громадського харчування та

побутового обслуговування населення, майстер в/н

 1. Затвердити розподіл обов′язків зі здійсненням наставництва.
 2. Головам методичних комісій організувати проведення предметних тижнів.
 3. Заступнику директору з НМР Наталії ВОЛКОВІЙ, методисту Ользі БЄДУХОВІЙ та головам методичних комісій:

7.1. Провести аналітичне діагностування педагогічних працівників ліцею та на   основі даних діагностичних  анкет  затвердити мережу методичної роботи.

7.2. Організувати на протязі року взаємовідвідування уроків та проведення відкритих уроків відповідно графіку  ( графік додається).

 1. Заступнику директору з НМР Наталії ВОЛКОВІЙ:.

8.1. Забезпечити роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару

«Творчий задум уроку, як діалог викладача, майстра в\н з учнями».

8.2. Організувати та провести січневі педагогічні читання згідно плану                 методичної роботи.

8.3. Постійно дбати про поліпшення методичного забезпечення викладання навчальних предметів. Підвищити роль методичного кабінету ліцею, як центру творчості  та самоосвіти педагогічних кадрів.

 1. Основною індивідуальною формою підвищення професійної майстерності педагогів вважати самоосвіту.
 2. Забезпечити участь педагогічних працівників ліцею в обласних заходах.
 3. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Віталію ГРУШКА, заступнику директора з навчально-виховної роботи Катерині ТОРЯНИК, заступнику директора з виробничої роботи Андрію ЖУРНЯЄВУ, заступнику директору з НМР Наталії ВОЛКОВІЙ, методисту Ользі БЄДУХОВІЙ, методисту Марині ІВАНОВІЙ, створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу керівникам методичних комісій та керівникам Шкіл.
 4. Контроль за виконанням даного наказу та проведенням методичної роботи в ліцеї покласти на заступника директора з НМР Наталію ВОЛКОВУ.

 

 Директор    ЗП (ПТ) О Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області                                  Вікторія ГРУШКА

                                                              

З наказом ознайомлені:

 1. Журняєв А.В. _____________
 2. Грушка В.О._____________
 3. Торяник К.Ю. _____________
 4. Волкова Н.А. _____________
 5. Бєдухова О.В._____________
 6. Касалап А.М.______________
 7. Яковлєв К.М.______________
 8. Апатченко О.І._____________
 9. Шварц Н.Є. ______________
 10. Майорова Н.М._____________
 11. Ягодіна Н.І.________________
 12. Іванова М.С. ______________
 13. Ягодін І.В.________________
 14. Щеголяєва Н.В.____________