Графік засідань атестаційної комісії ЗП (ПТ) О «Чугуївського регіонального центру професійної освіти Харківської області» на 2023-2024 н. р

«Затверджую»
Голова атестаційної комісії
ЗП (ПТ) О «Чугуївський регіональний центр
професійної освіти Харківської області»
_________ Вікторія ГРУШКА
„12” вересня   2023 року

 

Графік
засідань атестаційної комісії
ЗП (ПТ) О «Чугуївський регіональний центр
професійної освіти Харківської області»
на 2023-2024 н. р

Питання для розгляду Термін Примітка
1 –         Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.
–         Розробка плану роботи атестаційної комісії.
–         Складання графіку засідань атестаційної комісії.
–         Організаційні (умови атестації).
12.09.23
2 –         Розгляд поданих комісії документів і відповідно до цього допуск педагогічних працівників до атестації.
–         Співбесіда з педагогічними працівниками з приводу складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації.
09.10.23
3 –         Поточні питання під час підготовки і проведення атестації Листопад-березень За потребою
4 –         Матеріали з питань атестації педагогічних працівників.
–         Прийняття рішення про відповідність педагогічних працівників займаній посаді, присвоєння або про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, тарифним розрядам, про присвоєння  педагогічних звань.
14.03.24