План заходiв з протидiї булiнгу в Чугуiвскому РЦПО Харкiвскоi областi

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Чугуївського РЦПО Харківської області
від 01.07.2021 № 139
(додаток 1)

ПЛАН
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у
Закладі професійної (професійно-технічної) освіти
«Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області»
на 2021-2022 навчальний рік

 

№ з/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін проведення Відповідальний
1. Провести інформаційно-просвітницьку роботу із здобувачами освіти щодо булінгу та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках. здобувачі освіти

1-4 курсу

06.09

надалі щомісяця

класні керівники

майстри в/н

2. Провести просвітницьку роботу з батьками здобувачів освіти на загальних батьківських зборах за темою «Булінг. Наслідки. Попередження.» батьки здобувачів освіти закладу 17.09 практичний психолог

Ірина ШЕВЧЕНКО

3. Провести виховні години: «Стоп булінг!» у  межах Всеукраїнського тижня з протидії булінгу здобувачі освіти

1-4 курсу

20.09 класні керівники

майстри в/н

4. Привести інформаційну зустріч: «Порядок  реагування  на доведені  випадки  булінгу  в закладі  освіти  та  відповідальність  осіб, причетних до булінгу». здобувачі освіти

1 курсу

20.09 Заступник директора з НВихР

Катерина ТОРЯНИК

5. Провести засідання методичної комісії та класних керівників, майстрів виробничого навчання, вихователів та бібліотекарів за темою «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків боулінгу (цькування) серед учасників освітнього процесу» педагогічні працівники 23.09 Заступник директора з НВихР

Катерина ТОРЯНИК

Голова МК

Юлія ІВАШКЕВИЧ

6. Організувати та провести перегляд   відеосюжетів  щодо ненасильницьких  методів  поведінки  та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресу здобувачі освіти

1-4 курсу

протягом року практичний психолог

Ірина ШЕВЧЕНКО класні керівники

майстри в/н

7. Організувати та провести зустріч з представниками ювенальної превенції за темою: «Протидія булінгу в учнівському середовищі» здобувачі освіти

1-4 курсу

жовтень, квітень Заступник директора з НВихР

Катерина ТОРЯНИК

8. Провести інформаційний захід «Кібербулінг – сучасна загроза» здобувачі освіти

1-4 курсу

10.11 викладач Олександр МАМІН
9. Організувати перегляд відеороликів «Як захиститися від кібербулінгу» здобувачі освіти

1-4 курсу

протягом року викладач Олександр МАМІН
10. Проведення індивідуального консультування щодо булінгу (цькування) здобувачі освіти

1-4 курсу, працівники закладу

протягом року за потребою практичний психолог

Ірина ШЕВЧЕНКО

11. Виготовити інформаційні матеріали з питання профілактики та попередження булінгу громадськість січень інформаційний сектор учнівського Парламенту
12. Організувати  проходження  курсу  «Протидія  та попередження боулінгу (цькування) в закладі освіти» на сайті «Prometheus» та отримання сертифікатів педагогічні працівники протягом року Заступник директора з НВихР

Катерина ТОРЯНИК