План роботи атестаційної комісії Чугуївського професійного ліцею у 2020-2021 навчальному році

«Затверджую»
Голова атестаційної комісії
_________ Вікторія ГРУШКА
„22” вересня   2020 року

План
роботи атестаційної комісії Чугуївського професійного
ліцею у 2020-2021 навчальному році

з\п

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Підготовка та видання наказу „Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році” До 20 вересня Директор
Грушка В.Ю.
2. Створення атестаційної комісії До 20 вересня Директор
Грушка В.Ю.
3. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

  • розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;
  • планування роботи атестаційної комісії;
  • складання графіку засідання атестаційної комісії
15.09.2020 Директор
Грушка В.Ю.
4. Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників вересень Заст. дир. з НМР
5. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників вересень Голова, члени атестаційної комісії
6. Подання директором ліцею списків працівників, які атестуються До 10.10.2020 Директор
Грушка В.Ю.
Секретар атестаційної комісії
Волкова Н.А.
7. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

  • уточнення списків педагогічних працівників, що атестуються;
  • розгляд поданих комісії документів;
  • допуск педпрацівників до атестації.
20.10.2020 Директор
Грушка В.Ю.
Секретар атестаційної комісії
Волкова Н.А.
8. Підготовка та видання наказу „Про атестацію педагогічних працівників” До 20.10.2020 Директор
Грушка В.Ю.
Секретар атестаційної комісії
Волкова Н.А.
9. Закріплення членів атестаційної комісії за викладачами, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці й проведенні атестації До 20.10.2020 Директор
Грушка В.Ю.
10. Складання планів індивідуальної підготовки проведення атестації педагогів, які атестуються До 30.10.2020 Заступник директора з НВР Журняєв А.В.

Заступник директора з НМР Волкова Н.А.

11. Відвідання навчально-виховних заходів в ході вивчення системи і досвіду педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації) Листопад-березень Члени атестаційної комісії, голови МК
12. Засідання атестаційної комісії (за потребою) Листопад -березень Директор
Грушка В.Ю.
13. Провести засідання педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів Січень Директор
Грушка В.Ю.
14. Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, що атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками Лютий Голови МК,
Члени атестаційної комісії
15. Проведення засідань методичних об’єднань з розгляду питань оцінювання діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи Лютий Голови МК,
Члени атестаційної комісії
16. Оформлення атестаційних листів До 17.03.2021 Секретар атестаційної комісії
Волкова Н.А.
17. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань   прийняття рішень про відповідність педагогічних працівників займаній посаді, присвоєння або про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, тарифним розрядам, про присвоєння  педагогічних звань. 18.03.2021 Директор
Грушка В.Ю.
Члени атестаційної комісії
18. Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії 18.03.2021 Секретар атестаційної комісії
Волкова Н.А.
19. Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів квітень Директор
Грушка В.Ю.
20. Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року квітень Секретар атестаційної комісії
Волкова Н.А.
Заступник директора з НВР Журняєв А.В.