Графік засідань атестаційної комісії Чугуївського професійного ліцею на 2020-2021 н. р

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова атестаційної комісії
_____________ Вікторія ГРУШКА
«___» __________2020 року

 

Графік
засідань атестаційної комісії
Чугуївського професійного ліцею
на 2020-2021 н. р

Питання для розгляду Термін Примітка
1
  •  Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.
  •  Розробка плану роботи атестаційної комісії.
  •  Складання графіку засідань атестаційної комісії.
  • Організаційні (умови атестації).
15.09.20
2
  • Розгляд поданих комісії документів і відповідно до цього допуск педагогічних працівників до атестації.
  • Співбесіда з педагогічними працівниками з приводу складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації.
20.10.20
3
  • Поточні питання під час підготовки і проведення атестації
15.12.20 За потребою
4
  • Матеріали з питань атестації педагогічних працівників.
  • Прийняття рішення про відповідність педагогічних працівників займаній посаді, присвоєння або про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, тарифним розрядам, про присвоєння  педагогічних звань.
18.03.21