Українська мова

 • Викладач української мови та літератури Ягодіна Наталія Іванівна.
 • За консультаціями звертатися по телефону 09719180975
 • Електронна пошта nataliayagodnie@gmail.com

Групи  КК-11, КК-12, ЕГЗ -13, КК-21, КК-22, С-24, ОБ-26, КК-31, КК-32, ТРМ-37

Українська мова

 • 1.Підручники :Українська мова (рівень стандарту): підр.для10-го кл.закл.заг.серед.освіти/ О.В. Заболотний, В.В.Заболотний.-Київ: Ґенеза,2018.
 • 2 . Підручники :Українська мова (рівень стандарту): підр.для11-го кл.закл.заг.серед.освіти/ О.В. Заболотний, В.В.Заболотний.-Київ: Ґенеза,2019.
Дата Урок № групи Тема Матеріали до уроку Домашнє завдання
15.10 13 ТРМ-37 Прикметники, що перейшли в іменники.

 

 • Ст. 24 вправа « Поміркуй» 33,
 • Вправа 34,35 –письмово
Вправа 38
15.10 14 ТРМ-37 Числівник.

Складні випадки узгодження й відмінювання числівника.

 • Ст. 36 опрацювати матеріал
 • Виконати вправи 68,69 ,71 –письмово
 • Вправи72,73 75 -усно
Виконати вправи 79, 80

81-тести

 

16.10

 

19 ЕГЗ -13 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту. Ст. 57 .
Виписати  психологічний портрет аудиторії ,Вправа 126 –усно127-розглянути таблицю
Повторити матеріал, виконати вправу 129(на вибір)
 

16.10

20 ЕГЗ -13 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Ст. 62 Ознайомитись з етапами ораторської діяльності

Виконати вправи

134-усно, 135-усно

Вправа 137

II частина

16.10 25 КК-31 Розділові знаки при прямій мові. Ст. 164 повторити розділові знаки при прямій мові

Виконати вправи 374-усно

375, 378 -письмово

Вправа 379

 

16.10 26 КК-31 К\робота з теми : пунктуаційна норма в складному реченні. Див завдання в електронній пошті, або по вайберу Повторити тему : Стилістична норма
16.10 11 КК-32 Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками Ст. 72 опрацювати матеріал виконати вправи168 .171 . -письмово Вправа173

177-тести

16.10 12 КК-32 Словосполучення з прийменником по Опрацювати правило на ст. 74

Виконати вправи 172. 175 .176

Вправа 174
16.10 11 КК-32 Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками Ст. 72 опрацювати матеріал виконати вправи168 .171 . -письмово Вправа173

177-тести

19.10 15 КК-11 Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі. Ст. 43с опрацювати матеріал , виписати пояснення –риторика.

Виконати вправи 97, 98 –усно Вправа 101-письмово

Вправа 102
19.10 16 КК-11 Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування. Ст. 47 створити таблицю _мовленнєва ситуаціяа

Вправа 103,104, 105-усно Вправа 109-письмово

Вправа 108

(за малюнками створити текст на тему : «Ми щасливі й успішні, тому що…»

19.10 15 КК-12 Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі. Ст. 43с опрацювати матеріал , виписати пояснення –риторика.

Виконати вправи 97, 98 –усно Вправа 101-письмово

Вправа 102
19.10 16 КК-12 Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування. Ст. 47 створити таблицю _мовленнєва ситуаціяа

Вправа 103,104, 105-усно Вправа 109-письмово

Вправа 108

(за малюнками створити текст на тему : «Ми щасливі й успішні, тому що…»

19.10 21 ЕГЗ -13 Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту. Створити таблицю « Види читання»

Вправа 141 –план до тексту

Вправа 142
20.10 15 ОБ-26 Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

Правила ведення суперечки.

 • Ст. 165 опрацювати матеріал
 • Виписати етапи суперечки
 • Вправа 325,326 –усно  вправа 327 –письмово
Написати есе  ст. 168

Пам’ятка « як писати есе»

 

20.10 16 ОБ-26 Аргументи й докази.
 • Ст 197 опрацювати матеріал
 • Виконати вправи 388, 389.
 • Виписати частини роздуму –доведення ( ст. 138)
Вправа 390
 

20.10

27 КК-31 Стилістична помилка.
 • Ст. 173 опрацювати матеріал
 • Вправи 383-усно
 • Вправа 382-письмово
Вправа 385
 

20.10

28 КК-31 Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.
 • Створити таблицю
 • «стилістичні норми»
 • Вправа 387-письмово
Вправа 386
 

22.10

15 ТРМ-37 Дієслово, дієслівні форми Ст. 46
Опрацювати матеріал
Виконати вправи 103, 105,107, 108-письмово
Вправи101-усно
Вправи113-письмово, 114-тести
22.10

 

16 ТРМ-37 .Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін. Ст. 64 опрацювати матеріал

Виконати вправи145. 147 . 149-письмово

146 . -усно

Вправа 153

Тести ст. 68

 

 

23.10

22 ЕГЗ-13 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Ст. 66 опрацювати матеріал

Виконати вправи 138, 139-усно

Вправа140 -письмово

Вправа  144
23.10

 

23 ЕГЗ-13 Написання есе на тему: «Природа –найкращий лікар» Повторити про написання есе .Написати есе Повторити тему «Орфоепія»
23.10

 

29 КК-31 Стилістичне забарвлення лексики.

 

Створити таблицю

« Види стилістично забарвленої лексики»

Вправа 388-усно

Вправа 389-письмово

Вправа 392
23.10 30 КК-31  

Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика.

Ст. 181  опрацювати матеріал  вправа 401, 403-усно

Вправа 402-письмово

Вправа 404
23.10 13 КК-32 Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за Опрацювати матеріал на ст. 75

Виконати вправи 173,

Переглянути і записати приклади вживання прийменників на ст. 77-78

Вправа 177-тести
23.10 14 КК-32 Вживання похідних сполучників.

 

Опрацювати матеріал ст. 80,81

Виконати вправи 183,184,185 –письмово

Вправи 182 -усно

Вправа 189

190-тести

 

26.10 КК-11 17 Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. конспект до уроку 17.doc

Підручник ст.53 Ознайомитися та записати  Характеристику мовця, Імідж оратора

Вправи 118,119. 120- усно

Вправа 123 -письмово

 

 

26.10

КК-11 18 Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця. підручник Ст. 55  ознайомитися з темою –сучасне ораторське мовлення

 

Вправи 122-усно

121-письмово пояснити слова

Вправа 124письмово

 

26.10

КК-12 17 Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. конспект до уроку 17.doc

Підручник ст.53 Ознайомитися та записати  Характеристику мовця, Імідж оратора

Вправи 118,119. 120- усно

Вправа 123 -письмово

 

26.10

КК-12 18 Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця. підручник Ст. 55  ознайомитися з темою –сучасне ораторське мовлення Вправи 122-усно

121-письмово пояснити слова

Вправа 124письмово

26.10 ЕГЗ-13 24 Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.

 

підручник  ст. 73 повторити правило –орфоепічна норма створити таблицю до вправи 148

 

Вправа 150-усно 152-письмово

Вправа 154-письмово

27.10

 

ОБ-26 17 Полемічні прийоми.

 

підручник ст.199. Опрацювати матеріал. Виконати вправи 391. Виписати визначення – полеміка, та прийоми

Вправа 390-письмово

27.10

 

 

ОБ-26 18 дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?», Повторити все про ведення дискусії ст. 171.  Виконати вправу 334

 

27.10

 

КК-31 31 Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.

 

    переглянути відеоурок

Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції. Українська мова 10 клас.mp4

Записати , що таке неологізми (навести приклади і скласти 5 речень з ними)

Історизми (навести приклади і скласти з ними 5 речень)

Агхаїзми (навести приклади і скласти з ними 5 речень)

27.10

 

 

КК-31 32 Стилістичне забарвлення фразеологізмів.

 

Ст. 191 виписати види стилістично забарвлених фразеологізмів  Вправи 401, 402-письмово

Вправа 403-усно

 

29.10

 

ТРМ-37 17 Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть). конспект уроку 17.doc

 

Ст. 49 опрацювати матеріал підручника

 

Виконати вправи 112. 110

Вправа 124-усно

Вправа 127-письмово

128 -тести

29.10

 

ТРМ-37 18 Активні й пасивні дієприкметники. конспект уроку 18-2.doc

Ст. 55 опрацювати матеріал підручника

Виконати вправи130, 131, 132—письмово

Вправи 129, 133-усно141-тести

30.10 ЕГЗ-13 25 Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.

Основні правила вимови голосних звуків.

 

конспект до уроку 25.doc

Повторити правила милозвучності  ст..74підручника

Вправа 153-усно155-письмово  159-тести

Вправа 153-усно

155-письмово

159-тести

Вправа 158-письмово

30.10

 

ЕГЗ-13 26 Основні правила вимови приголосних звуків.

 

Вимова голосних та приголосних звуків. Норми вимови. Українська мова 10 клас.mp4

Ст. 77  повторити вимову приголосних звуків

 

Вправа 161, 164-усно

Вправа 162-письмово

Вправа 167-письмово

30.10

 

КК-31 33 Виражальні можливості фразеологізмів. 11 клас. Українська мова. Стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів (Тиж.1-ПТ).mp4

Ст. 184 – вправа 406-усно

Вправа 408-письмово

Вправа 409-відредагувати текст
30.10 КК-31 34 Стилістичні особливості засобів словотвору.

 

Ст. 185 повторити стилістичні особливості суфіксів, префіксів Вправа 412-усно

413 усно .II частину письмово

415-письмово

Вправа 416
 

30.10

КК-32 15 Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка Модуль 7. Заняття 4- Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення.mp4

 

Виконати вправи 183,184,185 –письмово

190-тест

 

30.10

КК-32 16 Пасивні конструкції з дієсловами на –ся.

Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то.

Повторити значення дієслова на –ся виконати завдання № 7, 9 ст 60

Тести ст. 61

2.11 КК-11 19 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.

 

Конспект уроку  УРОК 19  аудиторія.doc

 

 Виконати вправу 129( на вибір варіант А чи Б)
 

2.11

КК-11 20 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. опрацювати завдання , які є в конспекті уроку урок 20 текст.doc  Вправа 137 скласти текст виступу ( на вибір)
 

2.11

КК-12 19 . Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту. Конспект уроку  УРОК 19  аудиторія.doc  Виконати вправу 129( на вибір варіант А чи Б)
 

2.11

КК-12 20 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. опрацювати завдання , які є в конспекті уроку урок 20 текст.doc  Вправа 137 скласти текст виступу ( на вибір)
2.11 ЕГЗ-13 27 Наголос. Основні правила наголошування слів.Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос. опрацювати матеріал  урок 27 НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ.doc виконати завдання , які подані

в конспекті уроку

 Вправа підручника 187-тести
3.11

 

ОБ-26 19 Мистецтво відповідати на запитання.

 

конспект

урок 64 МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ.doc

 Виписати види питань та їх значення, аиконати вправу 450
3.11

 

 

ОБ-26 20 Дискусія на тему: «Мовна мода – це добре чи погано?».  конспект

урок 65 Дискусія на тему.doc

 заповнити шаблон, поданий в конспекті уроку
3.11

 

КК-31 35 Стилістичні особливості частин мови.

 

Переглянути конспект  Стилістичні засоби морфології.doc  Виконати вправи 1,3,7 з конспекту
3.11

 

 

КК-31 36 Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.

 

відеоурок

11 клас. Українська мова. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.  (Тиж.2-ПН).mp4

підручник ст 191 опрацювати матеріал

 виконати вправи 429, 430

тести на ст.195

5.11

 

ТРМ-37 19 Контрольна  робота з теми « Морфологічна норма»  УРОК 19 Тематична контрольна робота №2.doc  виконати контрольну роботу ( варіант на вибір)
5.11

 

ТРМ-37 20 Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

 

конспект уроку

Урок 86 Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.doc

підручник ст 64

 Виконати завдання з таблицею : повне та неповне узгодження.
Виконати тренувальні вправи 1, 2, що подані в конспекті уроку
6.11 ЕГЗ-13 28 Складні випадки наголошування слів.

Контрольна робота з теми

Виконати  2контрольна робота з мови орфоепія.doc
6.11

 

ЕГЗ-13 29 Орфограма. Орфографічна помилка.

Орфографічний словник.

 

Конспект

Тема Орфограма,Орфографічна помилка..doc

 Виконати вправи;

4,5,6,-подані в конспекті

6.11

 

КК-31 37 Написання твору на морально-етичну  тему  Написання твору на морально.doc  написати твір
6.11 КК-31 38 Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення Переглянути презентацію інформаційні жанри.ppt

Прочитати підручник ст.198

 Виконати вправи

437,438

 

6.11

КК-32 17 Порядок слів у реченні.  Конспект уроку української мови –Порядок слів у реченні-.doc

опрацювати матеріал підручника ст 88

 Виконати вправи 201,206
 

6.11

КК-32 18 Односкладні й неповні речення.  відеоурок Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення..mp4

Опрацювати матеріал підручника ст91

 Виконати вправи

210,212, 218

9.11 КК-22 1 Правопис суфіксів. Переглянути конспект

ПРАВОПИС СУФІКСІВ.doc

9.11 КК-22 2 Уживання великої літери. Переглянути конспект Вживання великої літери.doc
9.11 КК-31 39 Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення Переглянути презентаціюінформаційні жанри.ppt
9.11 КК-31 40 Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова, листування). переглянути конспект Діалогічні жанри.doc
10.11 КК-21 1 Морфологічна помилка. відеоурок

10 клас. Укр. мова. Морфологічна норма. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників. (Тиж.1_ПН).mp4

10.11 КК-21 2 Іменник.

Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови).

Паралельні родові форми іменника

(зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо).

відеоурок

10 клас. Українська мова. Визначення роду ім. та узгодження їх з іншими час. мови (Тиж.1_ЧТ).mp4

10.11 С-24 3 Апостроф. переглянути конспектапостроф.doc
10.11 С-24 4 Позначення м’якості приголосних. переглянути конспект

м’який знак.doc

10.11 КК-12 21 Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.
10.11 КК-12 22 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки.
11.11 ТРМ-37 21 Складні випадки синтаксичного узгодження (УПА засвідчила; до міста Старий Самбір; у місті Чернівці). Переглянути конспект

Складні випадки синтаксичного узгодження.doc

12.11 КК-32 19 Прості ускладнені речення. Конспект
12.11 КК-32 20 Правила побудови складних речень. Конспект
12.11 КК-11

 

 

21 Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту. Конспект
12.11 КК-11 22 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Конспект
13.11 КК-11 23 к\робота,

Есе на тему :«Природа –найкращий лікар».

Тематична робота
16.11 КК-22 3 Правила перенесення слів із рядка в рядок. конспект

ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК.doc

виконати тестові завдання , що подані в конспекті

Вправа 1

16.11 КК-22 4 Написання складних слів разом, окремо, з дефісом. конспект

написання слів разом, окремо, чкрез дефіс.doc

Вправа 289,291- підручник
16.11 КК-31 41 Написання  листа. конспект

написання листа.doc

Виконати завдання №5 в конспекті
16.11 КК-31 42 Написання тексту різних жанрів відеоурок

11 клас. Українська мова. Написання текстів різних жанрів (Тиж.7_ПН).mp4

17.11 КК-21 3 Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.).

Іменники спільного і подвійного роду.

відеоурок

10 клас. Укр. мова. Морфологічна норма. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників. (Тиж.1_ПН).mp4

вправа 343,346 -підручник
17.11 КК-21 4 Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.

Іменники, що мають лише форму однини або множини.

відеоурок

10 клас. Українська мова. Визначення роду ім. та узгодження їх з іншими час. мови (Тиж.1_ЧТ).mp4

вправа 365, 366-тести (підручник 10 кл.)
17.11 С-24 5 Чергування голосних. відеоурок

Вимова голосних та приголосних звуків. Норми вимови. Українська мова 10 клас.mp4

вправа 227,228
17.11 С-24 6 Чергування приголосних в українській мові.

Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.

конспект

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ.doc

► Напишіть есе на тему «Життя в гармонії з природою»
17.11 КК-12 23 Контрольна робота,

Есе на тему :«Природа –найкращий лікар».

Тематична роботаКонтрольна робота з теми Риторика як мистецтво.doc Повторити тему :

Орфоепічна норма

18.11 ТРМ-37 22 Складні випадки і варіанти синтаксичного керування Конспект

Тема складні випадки керування.doc

виконати самостійну роботу , подану в конспекті
19.11 КК-32 21 Логічні помилки в складних реченнях. конспект

Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях.doc

виконати завдання ,які  є в конспекті
19.11 КК-32 22 Контрольна робота з теми Контрольна робота  синтаксична норма.doc повторити тему : пунктограа
23.11 КК-22 5 Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки». відеоурокПравопис слів іншомовного походження. Українська мова 10 клас.mp4

конспект

НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ.doc

Виконати три вправи з конспекта
23.11 КК-22 6 Складні випадки написання прізвищ.

Складні випадки написання географічних назв.

 конспект СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ.doc виконати три вправи з конспекта
23.11 КК-31 43 Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика). відеоурок

11 клас.Українська мова.Оцінювальні жанри.Написання рецензії на книгу сучасного письменника(Тиж4_ПН).mp4

напишіть рецензію на прочитану книгу сучасного українського письменника/письменниці. Послуговуйтеся порадами, запропонованими у відеоуроці
23.11 КК-31 44 Написання характеристики, рецензії Ст. 213 ознайомитись з правилами написання характеристики, Вправа460 Написати характеристику на свого товариша або подруги
24.11 КК-21 5 Складні випадки відмінювання іменників.

Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням

 

відеоурок10 клас. Українська мова. Складні випадки відмінювання іменників (Тиж.5_ПН).mp4

виконати вправи з підручника 386 . 388 ст.156
24.11 КК-21 6 Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників  знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав лист – написав листа); іменників місцевого відмінка однини (на коні – на коневі, в ліжку – на ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на торгу); . конспект ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА.doc виконати три вправи з конспекта
24.11 С-24 7 Спрощення приголосних. Спрощення у групах приголосних.doc    конспект виконати вправи з конспекта № 1, 2 і тести
24.11 С-24 8   Подвоєння та подовження приголосних. Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовження приголосни1.doc виконати з конспекта  три вправи на вибір
25.11 ТРМ-37 23 Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками конспект

УРОК  Уживання прийменників в і на з географічними назвами.doc

виконати вправи № 1, 2 з конспекта
25.11 ТРМ-37 24 Словосполучення з прийменником по конспект

УРОК Словосполучення з прийменником по.doc

виконати тести , що в конспекті
26.11 КК-32 23 Пунктуаційна помилка. Відео урок_ Типові пунктуаційні помилки у творах на ЗНО.mp4 Вправа підручника 266, 272  ст.120
26.11 КК-32 24 Тире між підметом і присудком у простому реченні. Відео урокТире між підметом та присудком. Українська мова 11 клас.mp4 вправа 275 , 276-тести  ст.122
3011 КК-22 7 Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо). Правила написання їх.

 

конспект

Розрізнення прислівників.doc

виконати дві вправи з конспекта
30.11 КК-22 8 Написання не, ні з різними частинами мови

 

 конспект

УРОК1 не, ні з різними частинами мови.doc

виконати дві вправи з конспекта
30.11 КК-31 45 Етикетні жанри (привітання, вибачення). відео

Етикет. Правила та норми. _ Настав час.mp4

виписати з підручника поняття вибачення, привітання ст 216
30.11 КК-31 46 Написання привітання , вибачення. відео

11 клас. Українська мова. Правила етикету електронного листування (Тиж.3_ПТ).mp4

виконати вправу підручника 468 ст. 219( 1 ситуація)
1.12 КК-21 7 Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

 

 

відео10 клас. Українська мова. Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку (Тиж.9_ПН).mp4

виконати вправи підручника 374, 376 ст.153
01.12 КК-21 8 Словозміна іменників ІV відміни.

 

відео

10 клас. Українська мова. Словозміна іменників ІV відміни (Тиж.9_ЧТ).mp4

виконати вправи підручник

406, 407  ст.163

01.12 С-24 9 контрольна робота  КОНТРОЛЬНА РОБОТА повторити правила написання іншомовних слів
01.12 С-24 10 Правопис префіксів.

 

конспект

правопис префіксів.doc

виконати дві вправи з конспекта
02.12 ТРМ-37 25 Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за УРОК 26 Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за.doc виконати три вправи з конспекта
02.12 ТРМ-37 26 Вживання похідних сполучників.

Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка

УРОК 27 Уживання похідних сполучників.doc виконати дві вправи з конспекта і тести
03.12 КК-32 25 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених

●              звертаннями;

 

конспект

. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями.doc

виконати дві вправи з конспекта і тести
03.12 КК-32 26 ●              однорідними членами речення;

 

конспект

однорідними членами речення.doc

виконати дві вправи з конспекта і тести
7.12 КК-22 9 Правила графічних скорочень слів.

Контрольна робота

Конспек

ПРАВИЛА ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ.doc

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2.doc

виконати к.роботу
7.12 КК-22 10 Морфологічна помилка. Морфологічна норма.

 

 відео10 клас. Укр. мова. Морфологічна норма. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників. (Тиж.1_ПН).mp4 виконати вправи  з підручника

343,350. ст 145

7.12 КК-31 47  Підсумкова  контрольна робота УРОК контрольна підсумкова.doc виконати к.роботу
7.12 КК-31 48 Підсумок вивченого ( 3години) Виконати тести  тести – лексикологія.doc

 

повторити   тему

орфографія

8.12 КК-21 9 Особливості кличного відмінка.

 

 конспект

ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА.doc

 

виконати три вправи з конспекта і тести
8.12 КК-21 10 Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

відео 10 клас. Українська мова. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові (Тиж.4_ЧТ).mp4 виконати вправи підручника  418,424 ст 167
8.12 С-24 11 Правопис суфіксів.

 

конспект

ПРАВОПИС СУФІКСІВ.doc

Виконайте вправи, які подані в конспекті
8.12 С-24 12 Уживання великої літери.

 

конспект

Вживання великої літери.doc

ст 118

Вправи 270,273

9.12 ТРМ-37 26 Пасивні конструкції з дієсловами на –ся.

 

конспект

Урок пасивні конструкції дієслів на -ся, -но, -то.doc

виконати дві вправи з конспекта  та 1 картку
9.12 ТРМ-37 27 Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то.

к\робота

к\рконтрольна робота з теми Морфологічна норма.doc повторити все про морфологічний розбір
10.12 КК-32 27 ●              відокремленими означеннями, прикладками, обставинами;

 

Конспект відокремлені речення означеннями, прикладками, обставинами.doc Виконати вправи підручника245, 246, 247-тести
10.12 КК-32 28 ●              вставними словами і реченнями. Конспект Тема вставні слова.doc

Підручник  ст. 98 –правила

Виконати вправи з конспекта
14.12 КК-22 11 Іменник.

Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови).

Паралельні родові форми іменника

(зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо).

відеоурок

10 клас. Українська мова. Визначення роду ім. та узгодження їх з іншими час. мови (Тиж.1_ЧТ).mp4

Вправа 352, 353
14.12 КК-22 12 Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.).

Іменники спільного і подвійного роду.

 відеоурок

10 клас. Укр. мова. Морфологічна норма. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників. (Тиж.1_ПН).mp4

вправа 343,346 -підручник
1412 КК-31 49 Підсумок вивченого Морфологія +тести.doc повторити синтаксис
14.12 КК-31 50 Підсумок вивченого Тести до теми синтаксис.doc
15.12 КК-21 11 Написання есе«Мій вибір – жити й творити в Україні», «Що означає «бути відповідальним»?»);  Зразок есе Зразок есе.doc повторити тему  : “ Іменник”
15.12 КК-21 12 Контрольна робота з теми Контрольна робота-іменник.doc повторити тему : “ Морфологія”
15.12 С-24 13 Правила перенесення слів із рядка в рядок. конспект

ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК.doc

виконати тестові завдання , що подані в конспекті

Вправа 1

1512 С-24 14 Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.

 

конспект

написання слів разом, окремо, чкрез дефіс.doc

Вправа 289,291- підручник
16.12 ТРМ-37 28 Порядок слів у реченні. Конспект уроку української мови –Порядок слів у реченні-.doc

опрацювати матеріал підручника ст 88

Виконати вправи 201,206
16.12 ТРМ-37 29 Односкладні й неповні речення. відеоурок Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення..mp4

Опрацювати матеріал підручника ст91

Виконати вправи

210,212, 218

17.12 КК-32 29 К робота Конт роб пунктуація в простому реченні.doc повторити тему: складне речення
17.12 КК-32 30 Кома в складному реченні. кома в складному реченні.doc виконати три вправи з конспекта
Дата № групи Урок Тема Матеріали до уроку Перевірка знань
21.12 КК-22 13 Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.

Іменники, що мають лише форму однини або множини.

 

відеоурок

10 клас. Українська мова. Визначення роду ім. та узгодження їх з іншими час. мови (Тиж.1_ЧТ).mp4

 

ст 144 Вправа

343, 348

21.12 КК-22 14 Складні випадки відмінювання іменників.

Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна – терміну, феномена – феномену).

відеоурок10 клас. Українська мова. Складні випадки відмінювання іменників (Тиж.5_ПН).mp4 ст 153

вправи  376, 377

28.12 КК-22 15 Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників  знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав лист – написав листа); іменників місцевого відмінка однини (на коні – на коневі, в ліжку – на ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на торгу); іменників місцевого відмінка множини (кістьми – костями, крильми – крилами, чобітьми – чоботями тощо). конспект ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА.doc виконати три вправи з конспекта
28..12 КК-22 16 Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Відео 10 клас. Українська мова. Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку (Тиж.9_ПН).mp4 ст 152. вправа 372
22.12 КК-21 13 Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

Правила ведення суперечки.

 конспект

суперечка як вид комунікації.doc

записати в зошит  рекомендований матеріал
22.12 КК-21 14 Аргументи й докази.

Полемічні прийоми.

Відео 10 клас. Українська мова. Практична риторика. Аргументи й докази. Полемічні прийоми  (Тиж.10_ЧТ).mp4 ст. 178 Вправа 439
22.12 С-24 15 Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».  

відеоурокПравопис слів іншомовного походження. Українська мова 10 клас.mp4

конспект НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ.doc

виконати дві вправи з конспекта

(на вибір)

2212 С-24 16 Складні випадки написання прізвищ.

Складні випадки написання географічних назв.

конспект СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ.doc виконати дві вправи з конспекта

(на вибір)

23.12 ТРМ-37 30 Прості ускладнені речення. Конспектпрості ускладнені речення.doc виконати три вправи з конспекта
23.12 ТРМ-37 31 Правила побудови складних речень. Конспект Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях.doc виконати дві вправи з конспекта ( на вибір)
24.12 КК-32 31 Крапка з комою у складному реченні. Конспект крапка з комою.doc виконати дві вправи з конспекта
24.12 КК-32 32 Написання есе Конспект Тема уроку наисання есе 11кл..doc повторити види складних речень