Хімія

Викладач хімії Волкова А.М. За консультаціями звертатися по телефону 0990964032 Електронна пошта  av8102202@gmail.com

Дата Урок Група Тема уроку Матеріал уроку Перевірка знань
21.10 13-14 КК-32 “Сучасні силкатні матеріали” “Мінеральні добрива.Поняття про кислотні та лужні грунти” тест
26.10 13-14 об-26 “Медико-генетична консультація та її організація” Практична робота

“Розвязування типових генетичних задач”

26.10 21-22 егз-13 Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.
28.10 16-17 кк-32 “Якісні реакції на деякі йони” “Практична робота  Дослідження якісного складу солей”
29.10 16 КК 31 Профілактика інвазійних хвороб та хвороб, що передаються статевим шляхом матеріал до уроку
22.10 13 КК 31 Імунна система людини, особливості її функціонування матеріал до уроку
22.10 19 КК12 Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.
22.10 20 КК12 Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів. матеріал до уроку
22.10 20 КК12 ТЕСТ МАТЕРІАЛ 
11.11 20-21 кк 32 Генетичний звязок між основними класами неорганічних  сполук МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ
              09.11

 

23-24  КК 11    Альдегіди. Склад і будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Хімічні властивості етаналю, його одержання. матеріал до уроку
16.11 25-26 КК 11  Карбонові кислоти Додаток 
05.11 23 КК 12 Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму Додаток  Завдання 
05.11  24 КК12 Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму Додаток 
05.11 25 КК 12 Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму Додаток 
12.11  26 КК 12 Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Додаток  Завдання 
06.11 21-22 КК 11 Розв’язування  задач матеріал до уроку
04.11  1-2 С 24 Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну. матеріал до уроку
10.11  3-4 С 24 Амінокислоти. Білки матеріал до уроку
17.11 6 С 24 Узагальнення та  систематизація  знанЬ з теми: «Оксигеновмісні і нітрогеновмісні органічні  речовини». матеріал до уроку
16.11           15-23 ОБ 26 Періодичний закон Матеріал до уроку
17.11 1-3 КК 22 Хімічний зв’язок. Ковалентний, донорно-акцепторний. йонний, водневий, металічний матеріал до уроку
24.11 5-6 КК 22 Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.       матеріал до уроку
06.11 21-22 КК 11 Розв’язування  задач матеріал до уроку
27.11 Уроки 23-25 КК  32 Практична робота . Задачі. Контрольна робота Матеріал до уроку
19.11

28.11

Уроки 5-8 ОБ 16 Біорізноманіття. Віруси. Матеріал до уроку
06.11 Уроки 20-21 КК 31 Основи, їх поширення в природі. Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. матеріал до уроку
27.11

30.11

Урок 29 ЕГЗ 13

КК 11

Узагальнення та систематизація знань з теми.Оксигеновмісні органічні сполуки (проміжне) Матеріал до уроку
27.11

04.12

30.11

07.12

Уроки 30-31 ЕГЗ 13

КК11

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
30.11 Уроки

13-14

КК 12 Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену. Методи одержання бензену та його застосування. Матеріал до уроку
23.11   30.11   Уроки  25-26    27-28    ОБ 26  Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок. Ковалентний зв’язок.Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію) Природа хімічного зв’язку. Металічний зв’язок. Водневий зв’язок. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
16.11

 30.11

07.12

Урок 8-10

Уроки 11-12

ЕГЗ 33 

ЕГЗ 33

Біологічні основи здорового способу життя. 

Предмет вивчення екології, її завдання та методи.Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони.

Матеріал до уроку
10.11 Уроки 19-20 КК 31 Зв’язки екології з іншими науками.Екологічні закони. Екологічні чинники та їхня класифікація. Матеріал до уроку
17.11 Уроки 21-22 31 Екологічні чинники та їхня класифікація.Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види. Матеріал до уроку
24.11  Уроки 23-24

 

   

КК 31 .Популяції. Класифікація та структура популяцій. Характеристики популяцій. Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах.

 

Матеріал до уроку
01.12 Урок 7 КК 22 Узагальнення та систематизація знань з тем: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів», «Хімічний зв’язок і будова речовини» Матеріал до уроку
01.12 Урок 8 КК 22 Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
04.12

07.12

Урок 32 ЕГЗ 13

КК 11

Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач Матеріал до уроку
11.12

14.12

Урок 33 ЕГЗ 13

КК 11

Підготувати навчальний проект Матеріал до уроку
11.12

14.12

Урок 34 ЕГЗ 13

КК 11

Контрольна робота 2 з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 

Матеріал до уроку
07.12 Урок16 КК 12 Підготувати навчальний проект Матеріал до уроку
07.12 Урок 16 КК 12 Контрольна робота 2 з теми “Вуглеводні” Матеріал до уроку
14.12 Уроки 17-18 КК 12 Спирти Матеріал до уроку
07.12 Урок 30 ОБ 26 Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови. Матеріал до уроку
14.12 Урок 31 ОБ 26 Підготувати навчальний проект Матеріал до уроку
14.12 Урок 32 ОБ 26 Контрольна робота Матеріал до уроку
14.12

21.12

Уроки 12-15 ЕГЗ 33 Екологія Матеріал до уроку
15.12 ОБ 16 Обов’язкові контрольні завдання Матеріал до уроку
15.12 КК 21 Обов’язкові контрольні завдання Матеріал до уроку
15.12 КК 11 Обов’язкові контрольні завдання Матеріал до уроку
15.12 ЕГЗ 13 Обов’язкові контрольні завдання Матеріал до уроку
15.12 КК12 Обов’язкові контрольні завдання Матеріал до уроку
15.12 КК 22 Обов’язкові контрольні завдання Матеріал до уроку
15.12 С 24 Обов’язкові контрольні завдання Матеріал до уроку
15.12 ОБ 26 Обов’язкові контрольні завдання Матеріал до уроку
15.12 КК 31 Обов’язкові контрольні завдання Матеріал до уроку
15.12

15.12

КК 32

ЕГЗ 33

Обов’язкові контрольні завдання

Обов’язкові контрольні завдання

Матеріал до уроку

Матеріал до уроку