Хімія корп. 2 ІІ – півріччя 2020-2021 н.р.

Дата № уроку Група Тема уроку Матеріали до уроку Перевірка знань
12.01 21 ТРС-38 Розрахункові задачі.

Розв’язування задач на обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівняннями хімічної реакції, якщо один із реагентів узято в надлишку.

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 22

опрацювати

Завд. 166-169

22 ТРС-38
17 ЕЗР-

35

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 24-25

опрацювати

Завд. 195-197

18 ЕЗР-

35

Застосування металів та їхніх сплавів. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 23-25

опрацювати

Завд. 184-187

14.01 20 ТРС-18 Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 13

опрацювати

Завд. 87-90

21 ТРС-18 Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання  етанолу. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 14

опрацювати

Завд. 100-102

25 ЕЗР-

15

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 19

опрацювати

Завд. 139-142

26 ЕЗР-

15

Розрахункові задачі.

Розв’язування задач на обчислення кількості речовини, маси або об’єму за кількістью речовини масою або об’ємом реагенту, що містять певну частку домішок

Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 20

опрацювати

Завд. 147-149

20.01. 29 ТРС-38 Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 26

опрацювати

Завд. 208-210

30 ТРС-38 Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 27

опрацювати

Завд. 217-220

25 ЕЗР-35 Поняття про кислотні та лужні групи Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 30

опрацювати

Завд. 244-246

26 ЕЗР-35 Якісні реакції на деякі йони Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 31

опрацювати

Завд. 248-251

21.01 24 ТРС-18 Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 17

опрацювати

Завд. 121-125

25 ТРС-18 Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 18

опрацювати

Завд. 129-132

29 ЕЗР-

15

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 23

опрацювати

Завд. 169-171

30 ЕЗР-

15

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 123

опрацювати

Завд. 172-173

22.01 27 ЕЗР-

35

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 32

опрацювати

Завд. 255-257

22.01 28 ЕЗР-

35

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 33

опрацювати

Завд. 261-264

22.01 29 ЕЗР-

35

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 33

опрацювати

Завд. 267

22.01 30 ЕЗР-

35

Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами Додаток П.П.Попель (11 клас)

Стор. 205

опрацювати

Завд. 268-269

25.01 31 ТРС-38 Поняття про жорсткість води та способи її усунення. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 28

опрацювати

Завд. 226-230

25.01 32 ТРС-38 Практична робота №1

Дослідження якісного складу солей.

Додаток Стор.193

опрацювати

 

26.01 33 ТРС-38 Сучасні силікатні матеріали.

 

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 29

опрацювати

Завд. 234-235

26.01 34 ТРС-38 Мінеральні добрива Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 30

опрацювати

Завд. 239-243

26.01 31 ЕЗР-

35

Узагальнююче повторення  навчального матеріалу та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Неорганічні речовини і іхні властивості» ІІ частина Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 23-31

опрацювати

Завд. 252-253

26.01 32 ЕЗР-

35

Контрольна робота №2 з теми: «Неорганічні речовини і іхні властивості» ІІ частина Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 23-31

повторити

Завд. 254

28.01 26 ТРС-18 Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 19

опрацювати

Завд. 140-141

28.01 27 ТРС-18 Контрольна робота з теми: «Оксигеновмісні сполуки» Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 13-19

опрацювати

Завд. 142-143

28.01 31 ЕЗР-

15

Сахароза молекулярні формули, гідроліз. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 24

опрацювати

Завд. 177-179

28.01 32 ЕЗР-

15

Крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 25

опрацювати

Завд. 183-186

04.02. 28 ТРС-18 Розрахункові задачі.

Розв’язування задач на обчислення кількості речовини, маси або об’єму за кількістью речовини масою або об’ємом реагенту, що містять певну частку домішок

Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 21

опрацювати

Завд. 147-150

04.02. 29 ТРС-18 Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 21

опрацювати

Завд. 154-157

04.02. 33 ЕЗР-

15

Практична робота №1

Розв’язування експериментальних задач

Додаток П.П.Попель (10 клас)

Стор. 152

опрацювати

Завд. 187-192

04.02. 34 ЕЗР-

15

Контрольна робота з теми: «Оксигеновмісні сполуки» Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 21-25

опрацювати

Завд. 189-192

11.02. 30 ТРС-18 Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 21

опрацювати

Завд. 154-157

15.02 17 ТРС-28 Узагальнення  повторення навчального матеріалу та систематизація знань, умінь та навичок з тееми: «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі» Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 30-34

опрацювати

Завд. 256

15.02 18 ТРС-28 Зв’язки між класами органічних речовин Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 35

опрацювати

Завд. 254-255

22.02 19 ТРС-28 Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 36

опрацювати

Завд. 25261-265

22.02 20 ТРС-28 Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної проблем.

Роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів.

Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 37

опрацювати

Завд. 26-267

25.02 21 ТРС-28 Узагальнююче повторення навчального матеріалу та систематизація знань, умінь та навичок з тееми. Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 26-29

повтрити

25.0 22 ТРС-28 Контрольна робота №2 з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки» та «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі» Додаток П.П.Попель (10 клас)

§ 30-34

повторити