Хімія корп. 2 ІІ – півріччя 2020-2021 н.р. з 18.03.2021

 

Дата № уроку Група Тема уроку Матеріали до уроку Перевірка знань
24.03 23,24 ТРС-28 Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 1-2

опрацювати

Завд 8-10

13-15 відповісти

24.03 41 ТРМ-37 Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 34

опрацювати

Запит.275-278

24.03 42 ТРМ-37 Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної проблем. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 34

опрацювати

Завд. 279-280

31.03 25 ТРС-28 Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів

Принципи «Мінімальної енергії»

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 2

опрацювати

Завд. 16-22

 

31.03 26 ТРС-28 Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів

Принципи «Мінімальної енергії»

31.03 43 ТРМ-

37

Роль хімії у розв’язанні енергетичної проблеми Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 34

опрацювати

Завд. 281-282

31.03 44 ТРМ-

37

Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 35

опрацювати

Завд. 285-286

07.04. 27 ТРС-28 Збуджений стан атома. Валентні стани елементів

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 3

опрацювати

Завд. 23-25

Завд. 27-30

07.04 28 ТРС-28
07.04 45 ТРМ-

37

Представлення результатів навчальних проектів П.П.Попель (11 клас)

Звіти проектів

§ 34-35

 

07.04 46 ТРМ-

37

Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 36

опрацювати

Завд. 288-290

14.04 29 ТРС-28 Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.  

Додаток

П.П.Попель (11 клас)

§ 4

Опрацювати

§3 повторити

Завд. 32-34

14.04 30 ТРС-28 Узагальнююче повторення навчального матеріалу та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів » Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 1-4

опрацювати

Завд. 35-36

14.04 47 ТРМ-

37

Узагальнення: роль біології і хімії у вирішенні сучасних глобальних проблем людства Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 34-36 повторити

Завд. 274

14.04 48 ТРМ-

37

Узагальнююче повторення навчального матеріалу з теми: «Хімія і прогрес людства» Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 34-36

опрацювати

Завд. 267

21.04 31 ТРС-28 Контрольна робота№ 3

з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 1-4 повторити

 

21.04 32 ТРС-28 Корекція знань з теми:

«Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 1-4 повторити

 

28.04 35 ТРС-28 Ковалентний хімічний зв’язок Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 6 опрацювати

Завд. 47-48

53-54

 

28.04 36 ТРС-28 Металічний водневий хімічний зв’язки Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 7 опрацювати

Завд. 56-58

 

30.04 37 ТРС-28 Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію). Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 6 опрацювати

Завд. 51-52

 

30.04 38 ТРС-28 Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 8 опрацювати

Завд. 64-67

 

07.05 39 ТРС-28 Узагальнююче повторення навчального матеріалу з теми:

«Хімічний зв’язок і будова речовини».

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 5-8 опрацювати

Завд. 68

 

07.05. 40 ТРС-28 Контрольна робота зз теми:

«Хімічний зв’язок і будова речовини».

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 5-8

14.05 41 ТРС-28 Корекція знань з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовини». Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 5-8

14.05 42 ТРС-28 Представлення результатів навчальних проектів Звіти
14.05 5 ТРМ-27 Збуджений стан атома. Валентні стани елементів Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 3 опрацювати

Завд. 23-25

 

14.05 6-7 ТРМ-27 Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 4 опрацювати

Завд. 32-34

 

14.05 8 ТРМ-27 Узагальнююче повторення навчального матеріалу

«Періодична система хімічних елементів»

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 1-4 повтор.

Завд. 35-36

 

18.05 9 ТРМ-27 Контрольна робота №1

«Періодична система хімічних елементів»

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 1-4 повтор.

 

18.05 10 ТРМ-27 Корекція знань з теми:

«Періодична система хімічних елементів»

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 1-4 повтор.

 

21.05. 11 ТРМ-27 Представлення результатів навчальних проектів звіти
21.05 12 ТРМ-27 Йонний хімічний зв’язок Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 5опрацювати

Завд. 39-43

 

28.05 13 ТРМ-27 Ковалентний хімічний  зв’язок.

 

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 6

опрацювати

Завд. 47-50

 

28.05 14 ТРМ-27 Металічний, водневий  хімічні  зв’язки. Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 7

опрацювати

Завд. 56-60

 

28.05 15 ТРМ-27 Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію). Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 6

5опрацювати

Завд. 51-52

28.05 16 ТРМ-27 Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 8

опрацювати

Завд. 64-66

 

04.06 17 ТРМ-

27

Узагальнююче повторення навчального матеріалу з теми:

«Періодична система хімічних елементів. Хімічний зв’язок і будова речовини».

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 5-8

Повторити

Завд. 54-55

 

04.06 18 ТРМ-

27

Контрольна робота з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовини»

 

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 5-8

повторити

Завд. 61-63

 

04.06 19 ТРМ-

27

Корекція знань з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовини». Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 5-8

повторити

Завд. 67-68

 

04.06 20 ТРМ-

27

Представлення результатів навчальних проектів Додаток П.П.Попель (11 клас)

Захист звітів

 

07.06. 21 ТРМ-

27

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага.

 

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 9-10

опрацювати

Завд. 69-71

78-79

 

07.06 22 ТРМ-

27

Принцип Ле Шательє.

 

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 10

опрацювати

Завд.80

 

11.06. 23 ТРМ-

27

Принцип Ле Шательє.

 

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 10

опрацювати

 

11.06 24 ТРМ-

27

Розрахункові задачі

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

Додаток П.П.Попель (11 клас)

§ 11

опрацювати

Завд. 81-83