Хімія викладач Волкова А.М. з 18.03.2021

Викладач хімії Волкова А.М. За консультаціями звертатися по телефону 0990964032 Електронна пошта av8102202@gmail.com     Підручники: О.Ярошенко Хімія 10, О.Ярошенко Хімія 11, В.І.Соболь Біологія 10,   В.І.Соболь Біологія 11.

Дата № уроку Група Тема уроку матеріал до уроку перевірка знань
22.03 17 С 24 Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів. Матеріал до уроку
22.03 18 С 24 Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії». Матеріал до уроку
22.03 57 КК 12 Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота 3. Вивчення будови статевих клітин людини. Матеріал до уроку
22.03 45-46 КК 12 Волокна. Штучні й синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. Презентації. Матеріал до уроку
23.03 38 ОБ 26 Неметали. Загальна характеристика неметалів.Фізичні властивості неметалів. Матеріал до уроку
23.03 47 КК 12 Узагальнення та систематизація знань з теми “Нітрогеновмісні органічні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі”. Матеріал до уроку
23.03 48 КК 12 Зв’язки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Матеріал до уроку
23.03 37 С 24 Екологічні чинники та їхня класифікація. Матеріал до уроку
23.03 35 КК 21 Способи терморегуляції організмів Матеріал до уроку
23.03 36 КК 21 Симбіоз та його форми Матеріал до уроку
12.04 56-57 КК 12 Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів. Підготувати навчальний проект (за вибором). Матеріал до уроку
12.04 60 КК 12 Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції). Лабораторна робота 4. Вивчення етапів ембріогенезу. Матеріал до уроку
12.04 25-26 С 24 Природа хімічного зв’язку. Металічний зв’язок. Водневий зв’язок. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
13.04 58-59 КК 12 Явище періодичної зміни властивостей елементів та їхніх сполук на основі уявлень про будову атома. Виконання  вправ Матеріал до уроку
13.04 43 ОБ 26 Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів Матеріал до уроку Матеріал до уроку
13.04 44 ОБ 26 Особливості взаємодії нітратної кислоти з металами. Матеріал до уроку
13.04 43-44 КК 21 Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації.Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення. Матеріал до уроку
14.04 53 КК 11 Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.  Правила біологічної етики. Матеріал до уроку
14.04 54 КК 11 Ріст і розвиток клітин та фактори, які на нього впливають Матеріал до уроку
14.04 29 КК 21 Узагальнення та систематизація знань з теми  «Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів» «Хімічний звязок  і будова речовини». Матеріал до уроку
14.04 30 КК 21 Реакції оборотні й необоротні. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. Матеріал до уроку
19.04 29 С 24 Узагальнення та систематизація знань з теми  «Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів» «Хімічний звязок  і будова речовини» Матеріал до уроку
19.04 30 С 24 Реакції оборотні й необоротні. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. Матеріал до уроку
19.04 60 КК 12 Узагальнення та систематизація знань з теми  «Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів» «Хімічний звязок  і будова речовини». Матеріал до уроку
19.04 61 КК 12 Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Матеріал до уроку
19.04
20.04
62
63
КК 12
КК 12
Узагальнення і систематизація  знань з теми «Репродукція і розвиток»
Узагальнення . Біорізноманіття
Маеріал до уроку
Матеріал до уроку
20.04 45 КК 21 Узагальнення і систематизація  знань з теми « Адаптації». Матеріал до уроку
20.04 45 ОБ 26 Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою. Матеріал до уроку
20.04 46 ОБ 26 Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято у надлишку. Матеріал до уроку
20.04 31 КК 21 Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. Матеріал до уроку
26.04 33-34 С 24 Розрахункові задачі: обчислення  за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції. Матеріал до уроку
26.04 34 С 21 Узагальнення та систематизація знань з теми «Хімічні реакції». Матеріал до уроку
26.04 35 С 21 Неметали.Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості неметалів Матеріал до уроку
27.04 36 С 21 Алотропія.Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Представлення результатів навчального проекту №7 “Штучні алмази в техніці ” Маеріал до уроку
27.04 37 С 21 Явище адсорбції. Лабораторний дослід №2. Дослідження адсорбційної здатності активованого  вугілля та аналогічних лікарських препаратів. Матеріал до уроку
27.04 35 С 24 Узагальнення та систематизація знань з теми «Хімічні реакції». Матеріал до уроку
27.04 47 ОБ 26 Розрахункові задачі. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято у надлишку. Матеріал до урку
27.04 48 ОБ 26 Узагальнення та систематизація знань з теми «Неорганічні речовини та їхні властивості» Матеріал до уроку
27.04 49 ОБ 26 Фізичні властивості металів на основі їхньої будови. Матеріал до уроку
27.04 57 КК 11 Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота 3. Вивчення будови статевих клітин людини. Матеріал до уроку
27.04 58 КК 11 Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини. особливості репродукції людини  у зв’язку з її біосоціальною сутністю Матеріал до уроку
27.04 59 КК 11 Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини. Матеріал до уроку
27.04 60 КК 11 Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції). Лабораторна робота 4. Вивчення етапів ембріогенезу.  Матеріал до уроку
28.04 38 КК 21 Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів. Представлення результатів навчального проекту №9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.  Матеріал  до уроку
28.04 61 КК 11 Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Матеріал до уроку
28.04 62 КК 11 Узагальнення і систематизація  знань з теми «Репродукція і розвиток» Матеріал до уроку