Хімія – викладач Волкова А.М. ІІ півряччя 2020-2021 н.р.

Викладач хімії Волкова А.М. За консультаціями звертатися по телефону 0990964032 Електронна пошта av8102202@gmail.com     Підручники: О.Ярошенко Хімія 10, О.Ярошенко Хімія 11, В.І.Соболь Біологія 10,   В.І.Соболь Біологія 11.

Дата № уроку Група Тема уроку матеріал до уроку перевірка знань
11.01. 39-40 КК 12 Сучасний стан досліджень геному людини. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.

Матеріал до уроку
11.01 22-24  КК 31 Поняття про жорсткість води та способи її усунення. (Кальцій і магній)

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

Матеріал до уроку
12.01 33-34 ЕГЗ 13 Основні поняття генетики. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Матеріал до уроку
12.01 17-18 ОБ 16 Основні поняття генетики. Закономірності спадковості.

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.

Матеріал до уроку Матеріал до уроку
12.01 7-8 КК-22 Явище адсорбції. Лабораторний дослід 2Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.

Представлення результатів навчального проекту№9: Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

Матеріал до уроку
12.01 ОБ 16 Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери. Матеріал до уроку
14.01 31 КК 11 Практична  робота 1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини. Матеріал до уроку
14.01 32 КК 11 Узагальнення та систематизація знань з теми “Обмін речовин і перетворення енергії” Матеріал до уроку
14.01 11-12 ЕГГЗ 33 Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято у надлишку.

Матеріал до уроку
14.01 1-2 КК 21 Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну. Матеріал до уроку
14.01 31 ОБ 26 Узагальнення. Обмін речовин і перетворення енергії. Матеріал до уроку
14.01 32 ОБ 26 Узагальнення.Спадковість і мінливість. Матеріал до уроку
15.01  39 КК 11 Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій). Лабораторні досліди 3. Біуретова реакція.4. Ксантопротеїнова реакція. Матеріал до уроку
15.01

16.01

 40-41 КК 11 Підгоувати навчальні презентації Матеріал до уроку
16.01

17.01

 42-43 КК 11 Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.  Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Каучуки, гума. Матеріал до уроку
15.01  35 ЕГЗ 13 Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.  Матеріал до уроку
15.01  36 ЕГЗ 13 Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Матеріал до уроку
16.01  37 ЕГЗ 13 Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.  Матеріал до уроку
16.01  38 ЕГЗ 13 Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.  Матеріал до уроку
19.01  39-40 ЕГЗ 13 Сучасний стан досліджень геному людини. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини. Матеріал до уроку
22.01  41-42 ЕГЗ 13 Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини. Лабораторні роботи 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості. Матеріал до уроку
18.01  25 КК 31 Сучасні силікатні матеріали Матеріал до уроку
18.01  26 КК 31 Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні грунти Матеріал до уроку
18.01

18.01

 27

 43-44

КК 31

КК 12

Підготувати навчальні проекти

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації.. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

Матеріал до уроку

Матеріал до уроку

19.01  19 ОБ 16 Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. Матеріал до уроку
19.01  20 ОБ16 Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.  Матеріал до уроку
19.01 5 ОБ16 Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Матеріал до уроку
19.01 6 ОБ16 Класифікація органічних сполук. Розрахункові задачі 1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів Матеріал до уроку
19.01  17-18 КК 22 Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування. Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері. Кислоти. Кислотні дощі.Представлення результатів навчального проекту№11: «Кислотні дощі» Матеріал до уроку
13.01 23-24 КК 12 Альдегіди. Склад і будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Хімічні властивості етаналю,його одержання. Матеріал до уроку
20.01. 25-26 КК 12 Карбонові кислоти, їх поширення у природі та класифікація. Карбоксильна характеристична група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості. Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти. Матеріал до уроку
21.01 3-4 КК 21 Амінокислоти. Білки. Матеріал до уроку
21.01 13 ЕГЗ  33 Сучасні силікатні матеріали Матеріал до уроку
21.01 14 ЕГЗ  33 Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні грунти Матеріал до уроку Матеріал до уроку
13.01 15 КК 21 Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань. Матеріал до уроку
13.01 16 КК 21 Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота 3. Вивчення будови статевих клітин людини. Матеріал до уроку
20.01 17 КК 21 Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Матеріал до уроку
20.01 18 КК 21 Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини. Матеріал до уроку
21.01

28.01

34- 35 ОБ 26 Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Матеріал до уроку
21.01 33-34 КК 11 Основні поняття генетики. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки Матеріал до уроку
15.01 35 КК 31 Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Матеріал до уроку
15.01 36 КК 31 Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля. Матеріал до уроку
16.01 37 КК 31 Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона Матеріал до уроку
16.01 38 КК 31 Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм. Матеріал до уроку
22.01 39 КК 31 Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів Матеріал до уроку
22.01 40 КК 31 Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери. Матеріал до уроку
22.01 44 КК 11 Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.  Матеріал до уроку
27.01 27-28 КК 12 Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості. Матеріал до уроку
27.01 19 КК 21 Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції). Лабораторна робота 4. Вивчення етапів ембріогенезу. Матеріал до уроку
27.01 20 КК 21 Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Матеріал до уроку
27.01 21 ЕГЗ 33 Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Матеріал до уроку
27.01 22 ЕГЗ 33 Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
26.01. 22 ОБ 16 Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.     Матеріал до уроку
26.01. 9 ОБ 16 Хімічні властивості алканів. Матеріал до уроку
26.01. 10 ОБ 16 Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Матеріал до уроку
26.01 19-20 КК 22 Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою. Особливості взаємодії металів з  концентрованою сульфатною кислотою. Матеріал до уроку Матеріал до уроку