Фізика та астрономія – викладач Івашкевич К.В ІІ півріччя 2020-2021 н.р.

Викладач фізики та астрономії Івашкевич К.В.. За консультаціями звертатися по телефону 0663438221 Електронна пошта fotometriya92@gmail.com. Фізики та астрономія Групи  КК-11, КК-12, ЕГЗ -13,ОБ-16,  КК-21, КК-22, С-24, ОБ-26, КК-31, КК-32. Підручники Фізика і астрономія (Сиротюк, Мирошніченко) 11 клас, Фізика (Сиротюк) 10 клас Підручник

Домашні завдання надсилайте на електронну адресу fotometriya92@gmail.com

Дата № уроку Група Тема уроку матеріал до уроку перевірка знань
11.01 19,20 ЕГЗ-13 Закон всесвітнього тяжіння

Розв’язування задач 

Відеоматеріал

Матеріал уроку

параграф 60, вивчити формули, розв’язати задачі №2, 5, 6 в конспекті
13,14 КК-22 Робота та потужність електричного струму Матеріал уроку

Задачі

Параграф 7, конспект, вивчити формулі, розібрати задачі
21,22 С-24 Лабораторний практикум «Дослідження властивостей p-n переходу.»

Напівпровідникова елементна база сучасної мікроелектроніки

Матеріал уроку

Задачі до презентації

Параграф 10, конспект матеріалу

Практична робота

15 КК-21 Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Напруженість електричного поля Матеріал уроку

Задачі з презентації

Парграф 1, конспект матеріалу
12.01 15,16 КК-22 Безпека під час роботи з електричними пристроями

Лабораторний практикум «Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра.»

Відеоматеріал

Відеоматеріал

Конспект відеоматеріалу. 

параграф 8 конспект

16,17 КК-21 Принцип суперпозиції. Електрична взаємодія точкових зарядів. Закон Кулона

Речовина в електричному полі.  Провідники і діелектрики в електричному полі. 

Матеріал уроку
Задачі з презентації
Конспект, вивчити фомули
65,66 КК-31 Основні фотометричні величини та їх вимірювання.Спектроскоп.

Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень.

Матеріал уроку

Відеоматеріал

Конспект матеріалу

впр 3.1-3.3 стор 277

57,58 КК-12 Ізопроцеси.Розв’язування задач Матеріал уроку

Відеоматеріал

Відеоматеріал

Відеоматеріал

Задачі з презентації

Параграф 38, конспект , задачі
13.01 67,68 КК-31 Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль.

Практикум із розв’язування задач

Матеріал уроку Конспект, впр 3.4-3.7
14.01 62,63 КК-32 Види зір. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Чорні діри. Матеріал уроку Параграф 21 (с.290) , 22 конспект. 
69,70 КК-31 Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Матеріал уроку Параграф 17 (с. 270) конспект
53,54 КК-11 Ізопроцеси. Розв’язування задач Матеріал уроку

Відеоматеріал

Відеоматеріал

Відеоматеріал

Задачі з презентації

Параграф 38, конспект , задачі
47,48 ЕГЗ-33 Розвиток космонавтики. Космогонія Сонячної системи Відеоматеріал уроку

Відеоматеріал уроку

параграфи 13-14(стор 255-261)дайте відповіді на питання після кожного з параграфів письмово в зошиті
15.01 62,63 ОБ-26 Закон Ома для повного кола. Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Матеріал уроку

Задачі з презентації

Параграф 6, формули, конспект 
11,12 КК-32 Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. 

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі

Матеріал уроку

Матеріал уроку

Конспект матеріалу
13,14 КК-22 Симбіоз та його форми. Організм як середовище мешкання . Адаптації  організмів до паразитичного способу життя Матеріал уроку Параграф 13, самостійна робота з таблицею стор 48
16.01 64,65 ОБ-26 Робота та потужність електричного струму Матеріал уроку

Задачі

Параграф 7, конспект, вивчити формулі, розібрати задачі
13,14 КК-32 Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи

Відеоматеріал

Матеріал уроку

Конспект відео та презентації

 

15,16 КК-22 Адаптації організмів до ґрунтового середовища мешкання .Формування  організмів як результат адаптацій до певного середовища мешкання Матеріал уроку Параграф 12, конспект матеріалу
18.01 21.22 ЕГЗ-13 Рух тіла під дією кількох сил 

Розв’язування задач

Матеріал уроку

Відеоматеріал

Опрацювати параграф 20, вивчити алгоритм розв’язування задач з динаміки при русі тіла під дією кількох сил 
17,18 КК-22 Електричний струм у металах.  Залежність питомого опору від температури. Надпровідність. 

Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність напівпровідників.

Матеріал уроку

Задачі

Параграф 9 конспект
23,24 С-24 Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз та його закони.

Лабораторний практикум  «Визначення електрохімічного еквіваленту речовини»

Матеріал уроку

Задачі з презентації

Відеоматеріал

Відеоматеріал

Відеоматеріал

Параграф 11, задачі в конспекті
19.01 19,20 КК-22 Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування

Лабораторний практикум «Дослідження властивостей p-n переходу.»

Матеріал уроку

Задачі з презентації

Практична робота
18,19 КК-21 Робота під час переміщення заряду в однорідному електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів.
Практикум із розв’язування задач
Матеріал уроку Виконати Тест
71,72 КК-31 Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії. Матеріал уроку Конспект матеріалу
59,60 КК-12 Ізопроцеси. Розв’язування задач Матеріал уроку впр 402, 403
20.01 66,67 ОБ-26 Безпека під час роботи з електричними пристроями .Лабораторний практикум «Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра.» Відеоматеріал

Відеоматеріал

Конспект відеоматеріалу. 

параграф 8 конспект

73,74 КК-31 Захист начальних проектів

Залікова тестова робота

Тест Виконати тест
21.01 64,65 КК-32 Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Захист навчальних проектів Матеріал уроку Конспект матеріалу
75,76 КК-31 Зорі та їх класифікація. Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії.

Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

Матеріал уроку Конспект, доповіді
55,56 КК-11 Ізопроцеси. Розв’язування задач Матеріал уроку впр 402, 403
49,50 ЕГЗ-33 Практикум із розв’язування задач. Захист навчальних проектів Тест виконати тест
22.01 68,69 ОБ-26 Електричний струм у металах.  Залежність питомого опору від температури. Надпровідність.  Матеріал уроку

Задачі

Параграф 9 конспект
15,16 КК-32 Тематичне оцінювання та корегування знань учнів з теми «Екологія» Тематична робота Виконати роботу
17,18 КК-22 Адаптивні ритми біологічних систем різного рівня організації  Матеріал уроку Конспект матеріалу, параграф 18.

Стор 67 самостійна робота на зіставлення

25.01 23,24 ЕГЗ-13 Лабораторна робота №2

Вимірювання коефіцієнта тертя

Контрольна робота № 2 з теми «Закони динаміки. Гравітаційна взаємодія»

Матеріал уроку

Матеріал уроку

Тест
21,22 КК-22 Напівпровідникова елементна база сучасної мікроелектроніки Матеріал уроку

Задачі до презентації

Параграф 10, конспект матеріалу

Практична робота

26.01 23,24 КК-22 Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз та його закони. Відеоурок

Матеріал уроку

Розв’язки задач

Підготувати доповіді за темами

Теми доповідей

 

20,21 КК-21 Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів Відеоурок Параграф 3, конспект матеріалу

задачі 1.7,1,8

77,78 КК-31 Види зір. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Чорні діри. Матеріал уроку

Матеріал уроку

Параграф 22 конспект
61,62 КК-12 Внутрішня енергія. Кількість теплоти.  Робота термодинамічного процесу. Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Розв’язки задач

Матеріал уроку

§ 39, вивчити формули
 

 

 

28.01

66,67 КК-32 Всесвіт. Проблеми космології Відеоматеріал

Матеріал уроку

Параграф 27 конспект
79,80 КК-31 Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці.Захист навчальних проектів Матеріал уроку Параграф 24 конспект
57,58 КК-11 Контрольна робота № 4 з теми «Основи МКТ» Контрольна повторення
51,52 ЕГЗ-33 Захист навчальних проектів Тестова робота виконати тест
29.01 70,71 ОБ-26 Електричний струм у металах.  Залежність питомого опору від температури. Надпровідність. Матеріал уроку

Задачі

Параграф 9 конспект
17,18 КК-32 Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини Матріал уроку Конспект
19,20 КК-22 Екологічні чинники та їхня класифікація. Стено- та еврибіонтні види. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання Матріал уроку

Матріал уроку

Конспект
01.02 25,26 ЕГЗ-13 Рівновага тіл. Момент сили

Лабораторна робота №3

Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил

Відеоурок

Матеріал уроку

Розв’язки задач

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач та виконанням лабораторної Лабораторної роботи
25,26 КК-22 Газові розряди та їх застосування. Плазма. Відеоурок

Матеріал уроку

Розв’язки задач

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
25,26 С-24 Газові розряди та їх застосування. Плазма. Відеоурок

Матеріал уроку

Розв’язки задач

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
02.02 27,28 КК-22 Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія.

 

Відеоурок

Матеріал уроку

Розв’язки задач

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
22,23 КК-21 Постійний електричний струм. Розв’язки задач Параграф 5 конспект
63,64 КК-12 Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин

Необоротність теплових процесів. Ентропія.

Відеоматеріал

Відеоматеріал Опорний конспект

§42 читати, вивчити опорний конспект уроку. Розв’язати письмово №461,462
03.02 24,25 КК-21 Електрорушійна сила Матеріал уроку

Розв’язки задач

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
08.02 27,28 ЕГЗ-13 Розв’язування задач

Лабораторна робота №4

Визначення центру тяжіння пласких фігур

Відеоматеріал

Розв’язки задач

§ 22, вивчити формули, виконати Л.р. № 4 “Визначення центра мас плоскої фігури” за Відео-інструкцією
29,30 КК-22 Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Матеріал уроку

Розв’язки задач

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
27,28 С-24 Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія.

 

Відеоурок

Матеріал уроку

Розв’язки задач

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
09.02 31,32 КК-22 Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Матеріал уроку

Розв’язки задач

Відеоматеріал

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
65,66 КК-12 Розв’язування задач

Підготовка до контрольної роботи

Відеоматеріал

Відеоматеріал

 

Зробити конспект за відеоматеріалами
10.02 59,60 КК-11 Перший закон термодинаміки .Адіабатний процес Розв’язки задач

Матеріал уроку

§ 39, вивчити формули
67,68 КК-12 Контрольна робота № 2 з теми «Термодинаміка»

Захист навчальних проектів

Тест

Теми презентацій

Виконати тест та підготувати презентації
26,27 КК-21 Закон Ома для повного кола. Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Матеріал уроку

Розв’язки задач

Параграф 6, формули, конспект
11.02 61,62 КК-11 Внутрішня енергія. Кількість теплоти.  Робота термодинамічного процесу. Розв’язки задач

Матеріал уроку

Параграф 40, конспект
12.02 72,73 ОБ-26 Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування

Лабораторний практикум «Дослідження властивостей p-n переходу.»

Матеріал уроку

Задачі з презентації

Практична робота
21,22 КК-22 Екологічні закони. Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій Матріал уроку

Матріал уроку

конспект
15.02 29,30 ЕГЗ-13 Розв’язування задач

Захист навчальних проектів

Відеоурок § 23, 24, вивчити матеріал та ознайомитись з розв’язками задач
33,34 КК-22 Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Принцип дії електричних двигунів. Відеоурок

Матеріал уроку

Розв’язки задач

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
29,30 С-24 Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія.

 

Відеоурок

Матеріал уроку

Розв’язки задач

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
16.02 33,34 КК-22 Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Відеоурок

Розв’язки задач

Матеріал уроку

Ознайомитись з матеріалом уроку,  розв’язком задач
69,70 КК-12 Пароутворення і конденсація

Розв’язування задач

Матеріал уроку

Матеріал уроку

впр 493, 495, 496
17.02 63,64 КК-11 Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин

Необоротність теплових процесів. Ентропія.

Відеоматеріал

Відеоматеріал Опорний конспект

§42 читати, вивчити опорний конспект уроку. Розв’язати письмово №461,462
18.02 65,66 КК-11 Розв’язування задач

Підготовка до контрольної роботи

Відеоматеріал

Відеоматеріал

Зробити конспект за відеоматеріалом
19.02 74,75 ОБ-26 Напівпровідникова елементна база сучасної мікроелектроніки Матеріал уроку

Задачі до презентації

Параграф 10, конспект матеріалу

Практична робота

23,24 КК-22 Механізми регуляції густоти та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах Матеріал уроку конспект