Фізика – викладач Шаповалова О.В.

Дата Номер уроку Група Тема уроку Матеріали до уроку Домашнє завдання
16.10.2020 25 – 26 ТРМ-27 Електронно-дірковий перехід і його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування. Додаток  “Підручник: Фізика 11 клас автор М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати §12
Написати реферат на тему: напівпровідникова база сучасної мікроелектроники.
16.10.2020 37 – 38 ЕЗР-25 Сила Ампера. Принцип дії електропровідника. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати §14,
вправа 14 (5)
16.10.2020 12 – 13 ТРМ-37 Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла. Додаток

Додаток

Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
опрацювати § 22,
вправа № 4 (сторінка 159)
19.10.2020 39 – 40 ЕЗР-25 Сила Лоренца Додаток  “Підручник: Фізика 11 клас автор М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати §14, Вправа 17 (сторінка 112)
19.10.2020 19 – 20 ТРМ-17 Криволінійний рух. Рівномірний рух матеріальної точки по колу.  

Додаток

 

“Підручник: Фізика 11 клас автор М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати §8, Вправа 8 (1-2)
19.10.2020 27 – 28 ТРМ-27 Електричний струм у розчинах і розплав електролітів. Електроліз та його закони. Додаток  “Підручник: Фізика 11 клас автор М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 10, Вправа 10 (2)
20.10.2020 29 – 30 ТРМ-27 Електричний струм у газах та його використання. Додаток  “Підручник: Фізика 11 клас автор М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 11, Відповісти на запитання сторінка 65
20.10.2020 15 -16 ТРС-18 Вільне падіння додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник,
опрацювати сторінку 73
20.10.2020 25 – 26 ЕЗР-15 Перший та другий закони Ньютана. Додаток

Додаток

Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник опрацювати § 9-10
Вправа № 10 (3)
23.10.2020 30 – 31 ТРМ-27 Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна еміссія. Додаток  “Підручник: Фізика 11 клас автор М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 9
23.10.2020 13 – 14 ТРМ-37 Лінзи. Побудова зображень одержаних за допомогою лінзи. Додаток “Підручник: Фізика 11 клас автор М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 22, Вправа 22 (8)
26.10.2020 21 – 22 ТРМ-17 Лабораторна робота: “Вивчення руху по колу” Додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник
26.10.2020 33 ТРМ-27 Контрольна робота з теми: “Електричний струм” Додаток 
27.10.2020 17 -18 ТРМ-18 Криволінійний рух. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Додаток

Додаток

Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник опрацювати § 8
Вправа № 8 (1-2)
27.10.2020 34 – 35 ТРМ-27 Електрична і магнітна взаємодія провідника зі струмом. Індукція магнітного поля. Додаток “Підручник: Фізика 11 клас автор М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 13, Відповісти на питання (сторінка 90)
27.10.2020 27 – 28 ЕЗР-15 Третій закон Ньютона Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник опрацювати § 11
Вправа № 6 (сторінка 63)
30.10.2020 36 -37 ТРМ -27 Сила Ампера. Принцип дії електропровідника. Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати §14,
вправа 14 (5)
30.10.2020 14 – 15 ТРМ – 37 Лінзи. Оптичні прилади та їх застосування. Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 22,
вправа 22 (7)
02.11.2020 23 ТРМ-17 Контрольна робота з теми: “Кінематика” Додаток
02.11.2020 39 – 40 ТРМ-27 Сила Лоренца Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 14,
вправа 17 (стрінка 112)
03.11.2020 22 ТРС-18 Лабораторна робота: “Вивчення руху по колу” Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник сторінка 244
03.11.2020 29 – 30 ЕЗР-15 Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння. Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник опрацювати § 12
Вправа № 13 (4)
03.11.2020 41 – 42 ТРМ-27 Магнітні властивості речовини. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 14,
вправа 10 (стрінка 111)
06.11.2020 43 – 44 ТРМ-27 Електромагнітна індукція. Потік магнітної індукції. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного струму. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 14,
06.11.2020 16 – 17 ТРМ-37 Лабораторна робота. Визначення роздільної здатності людского ока. Розв’язування задач. Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Лабораторна робота № 10 сторінка 281
09.11.2020 25 – 26 ТРМ-17 Перший закон Ньютона.Сила Маса. Другий закон Ньютона.

Додаток

Додаток

Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати §9-10
Вправа № 10 (3-4)
09.11.2020 45 – 46 ТРМ-27 Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 15,
вправа 21(д) (стрінка 112)
10.11.2020 21 – 25 ТРС-18 Лабораторна робота. Вивчення руху тіла по колу. Додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Лабораторна робота №3 сторінка 244
10.11.2020 ЕЗР-15 Розвиток космонавтики, внесок українських учених у дослідженні космосу. Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник (написати реферат)
14.11.2020 18 – 19 ТРМ-37 Контрольна робота з теми Хвильова оптика. Квантові властивості світла. Стала Планка. Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 23,
відповісти на запитання (стрінка 166)
16.11.2020 27 – 28 ТРМ-17 Третій закон Ньютона Додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 11
Вправа № 6 (сторінка 63)
16.11.2020 48 -49 ТРМ-27 Використання явища електромагнітної індукції в сучасній техніці і технологіях. Енергія магнітного поля котушка зі струмом. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 15
(сторінка 115)
17.11.2020 21 – 22 ТРМ-37 Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Свілові кванти. Енергія та імпульс фотона. Додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 23
Задача № 3 (сторінка 171), задача № 3 (сторінка 173)
17.11.2020 23 – 24 ТРС-18 Розв’язування задач. Контрольна робота з теми:”Кінематика” Додаток

Додаток 

Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Повторювати §9-10
17.11.2020 33 – 34 ЕЗР-15 Розв’язування задач. Лабораторна робота “Дослідження вільного падіння тіла” Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Повторювати § 13
23.11.2020 29 – 30 ТРМ-17 Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння. Розвиток космонавтики, внесок українських учених у досліджені космосу. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 12, Вправа (4)
23.11.2020 50 – 51 ТРМ-27 Контрольна робота з теми: ”Електромагнітне поле. Коливальний рух. Гармонічні коливання.” Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 16
24.11.2020 23 – 24 ТРМ-37 Тиск світла. Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту.Рівняння фотоефекту. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 23-24, вправа 5 (сторінка 171)
24.11.2020 25 – 26 ТРС-18 Перший закон Ньютона. Сила Маса. Другий закон Ньютона. Додаток

Додаток

Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 9-10 Вправа 10 (3-4)
24.11.2020 35 – 36 ЕЗР-15 Сила пружності. Вага тіла. додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 14 Вправа 7 (сторінка 70)
30.11.2020 31 – 32 ТРМ-17 Рух у полі земного тяжіння. Розв’язування задач. Додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 13 Вправа 13 (5)
30.11.2020 54 – 56 ТРМ-27 Коливальний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 16-17, вправа 16 (1), вправа 17 (3)
01.12.2020 25 – 26 ТРМ-37 Застоссування фотоефекту. Розв’язування задач. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 24, вправа 2
01.12.2020 27 – 28 ТРС-18 Третій закон Ньютона Додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 11
Вправа № 6 (сторінка 63)
01.12.2020 37 – 38 ЕЗР-15 Сила тертя. Розв’язування задач. Додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 19 Вправа 7
07.12.2020 33-34 ТРМ-17 Лабораторна робота. Дослідження вільного падіння тіла. Лабораторна робота № 8 сторінка 280 Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Повтоорювати § 13
07.12.2020 57-59 ТРМ-27 Обертання рамки в однородному магнітному полі. Змінний струм. Генератор змінного струму. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 16, вправа 16 (2)
08.12.2020 27 – 28 ТРМ-37 Розв’язування задач. Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Повторювати § 24, задача (1-2) сторінка 170
08.12.2020 29 – 30 ТРС-18 Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння. Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 12 Вправа 13 (4)
08.12.2020 39 – 40 ЕЗР-15 Лабораторна робота. Вимірюваання коефіцієнта тертя. Рух тіла під дією кількіх сил. Лабораторна робота № 5 сторінка 246 Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 12
14.12.2020 35-36 ТРМ-17 Сила пружності. Вага тіла. Додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 13, впраава 13 (4)
14.12.2020 60-62 ТРМ-27 Трансформатор. Електромагнітні хвилі в природі і техниці. Додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 16, вправа 3 (сторінка 127)
15.12.2020 41-42 ЕЗР-15 Закон Архімеда Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 16, впраава 6 (сторінка 107)
15.12.2020 31-32 ТРС-18 Рух у полі земного тяжіння. Додаток  Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 13, впраава 13 (5)
15.12.2020 29-30 ТРМ-37 Контрольна робота з теми: “Квантова оптика. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Постулати М. Бора” додаток  Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати § 23, запитання (1-2) сторінка 179