Фізика – викладач Шаповалова О.В. ІІ півріччя 2020-2021 н.р.

Дата Номер уроку Група Тема уроку Матеріали до уроку Домашнє завдання
11.01.2021 7 -8 ТРС-38 Лабораторна робота: ”Спостереження дифракції та інтерференції світла”. Дисперсія світла. Спектроскоп. Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 21,  сторінка 282 (Лабораторна робота № 11)
11.01.2021 41 -42 ТРМ – 17 Закон Архімеда. Розв’язування задач. Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати  § 16, впраава 6 (сторінка 107)
11.01.2021 11- 12 ЕЗР -35 Астрономія – фундаментальна наука про Всесвіт. Небесні світила. Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 29, завдання (1-3) сторінка 207
12.01.2021 15-16 ТРС-28 Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Лабораторна робота “Визначення енергії зарядженого конденсатора” Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 5, вправа 2 (сторінка 30). Лабораторна робота № 2, сторінка 72
12.01.2021 34- 35 ТРС-18 Сила пружності. Вага тіла. Розв’язування задач. Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати  § 13, впраава 13 (4)
12.01.2021 41- 42 ЕЗР-15 Закон Архімеда. Розв’язування задач. Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати  § 16, впраава 6 (сторінка 107)
18.01.2021 9- 10 ТРС-38 Поляризація світла. Відбивання світла. Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 22, вправа 3 (сторінка 159).
18.01.2021 43- 44 ТРМ-17 Елементи механіки  рідин і газів. Розв’язування задач. Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати  § 16, впраава 7 (сторінка 108)
18.01.2021 13- 14 ЕЗР-35 Визначення відстаней до небесних тіл. Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 30, завдання сторінка 212 (1-2)
19.01.2021 17- 18 ТРС-28 Енергія електричного поля. Розв’язування задач. Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 5, вправа 7 сторінка 30
19.01.2021 36- 37 ТРС-18 Сила тертя. Розв’язування задач. Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати  § 14, впраава 14 (сторінка 89)
19.01.2021 43- 44 ЕЗР-15 Елементи механіки  рідин і газів. Розв’язування задач. Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати  § 16, впраава 7 (сторінка 108)
25.01.2021 46 -48 ТРМ-17 Центр тяжіння та центр мас тіла. Розв’язування задач. Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати  § 15, вправа 6 (сторінка 108)
25.01.2021 13- 14 ТРС-38 Лінзи. Побудова зображень одержаних за допомогою лінзи. Розв’язування задач. Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 22, вправа 22(7)
25.01.2021 21- 22 ЕЗР-35 Контрольна робота на тему: “Земля і Місяць” Додаток 1
Додаток 2
Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 32.
26.01.2021 45- 46 ЕЗР-15 Рівновага тіл. Момент сил. Розв’язування задач. Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати  § 15, вправа 9 (сторінка 107)
26.01.2021 38- 39 ТРС-18 Лабораторна робота. Вимірюваання коефіцієнта тертя. Розв’язування задач. Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати  лабораторну роботу №5 (сторінка 246)
26.01.2021 19- 20 ТРС-28 Електричний струм. Електричне поле. Закон Ома для повного кола Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 6-7, вправа 8(1) сторінка 55
01.02.2021 49 -50 ТРН-17 Лабораторна робота: “Визначення центра мас плоскої фігури” Розв’язування задач. Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Лабораторна робота №6 (сторінка 248)
02.02.2021 47 -48 ЕЗР-15 Центр тяжіння та центр мас тіла. Додаток Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати § 15, Вправа 6 (сторінка 108)
02.02.2021 40 -41 ТРС-18 Рух тіла під дією кількох сил. Розв’язування задач Підручник: Фізика 10 клас автор М.В. Головко, Ю.С. Мельник Опрацювати сторінка 85, задача 1,4
02.02.2021 21 -22 ТРС-28 Електрорушийна сила. Закон Ома для повного кола. Правило Киргофа. Додаток Підручник: Фізика 11 клас: М.В. Головко, І.П. Крячко
Опрацювати  § 7, вправа 8(1)