Фізика – викладач Івашкевич К.В. з 18.03.2021

Викладач фізики та астрономії Івашкевич К.В.. За консультаціями звертатися по телефону 0663438221 Електронна пошта fotometriya92@gmail.com. Фізики та астрономія Групи  КК-11, КК-12, ЕГЗ -13,ОБ-16,  КК-21, КК-22, С-24, ОБ-26, КК-31, КК-32. Підручники Фізика і укастрономія (Сиротюк, Мирошніченко) 11 клас, Фізика (Сиротюк) 10 клас Підручник
Домашні завдання надсилайте на електронну адресу fotometriya92@gmail.com

Дата № уроку Група Тема уроку матеріал до уроку перевірка знань
22.03 41,42 ЕГЗ-13 Сучасні дослідження будови речовини.
Атоми і молекули. Будова атома. Наноматеріали.
Матеріал уроку
Матеріали уроку
таблиця
доповіді
53 КК-22 Змінний струм та його характеристики. Матеріал уроку виконати тест
23.03 34,35 КК-21 Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування
Лабораторний практикум «Дослідження властивостей p-n переходу.»
Матеріал уроку
Відеоматеріал
виконати практичну
84,85 ОБ-26 Сила Лоренца.
Електромагнітна індукція.
Матеріал уроку
Матеріал уроку
Вивчити матеріал, конспект
54,55 КК-22 Утворення і поширення електромагнітних хвиль
Фізичні основи сучасного телекомунікаційного зв’язку.
Матеріал уроку
Відеоматеріал
Вивчити матеріал, конспект
24.03 36,37 КК-21 Напівпровідникова елементна база сучасної мікроелектроніки
Лабораторний практикум «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»
Матеріал уроку
Відеоматеріал
Ознайомитись з лабораторною
конспект
56,57 КК-22 Світло як електромагнітна хвиля.
Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера
Матеріал уроку
Відеоматеріал
Вивчити матеріал, конспект
25.03 37,38 С-24 Використання явища електромагнітної індукції в сучасній техніці і технологіях. Відеоматеріал Підготувати доповіді
79,80 КК-12 Змочування. Капілярні явища Матеріал уроку Виконати завдання за матеріалом уроку
77,78 КК-11 Поверхневий натяг рідини Матеріал уроку виконати завдання в розділі “перевір себе”
26.03 79,80 КК-11 Змочування. Капілярні явища Матеріал уроку Виконати завдання за матеріалом уроку
43,44 ЕГЗ-13 Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.
Розв’язування задач
Матеріал уроку
Матеріал уроку
вивчити формули
конспект
29.03 45,46 ЕГЗ-13 Ідеальний газ. Тиск газу.
Розв’язування задач
Матеріал уроку
Матеріал уроку
виконати Тест
конспект
58 КК-22 Поглинання і розсіювання світла. Матеріал уроку Вивчити матеріал, конспект
30.03 38,39 КК-21 Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз та його закони.
Лабораторний практикум  «Визначення електрохімічного еквіваленту речовини»
Матеріал уроку
Відеоматеріал
Вивчити матеріал, конспект
Ознайомитись з лабораторною
86,87 ОБ-26 Лабораторний практикум  «Дослідження явища електромагнітної індукції.»
Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
Відеоматеріал
Матеріал уроку
Ознайомитись з лабораторною
Вивчити матеріал, конспект
59,60 КК-22 Інтерференція і дифракція світлових хвиль Відеоматеріал
Матеріал уроку
Вивчити матеріал, конспект
31.03 40,41 КК-21 Газові розряди та їх застосування. Плазма
Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія.
Матеріал уроку
Матеріал уроку
Вивчити матеріал, конспект
61,62 КК-22 Поляризація  й дисперсія світла.
Основні фотометричні величини та їх вимірювання.
Матеріал уроку
відеоматеріал
Вивчити матеріал, конспект
01.04 39,40 С-24 Механічні коливання. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Відеоматеріал
81,82 КК-12 Розв’язування задач. Лабораторна робота  “Визначення поверхневого натягу рідини” Матеріал уроку
Матеріал уроку
Відеоматеріал уроку
виконати лабораторну
81,82 КК-11 Розв’язування задач Лабораторна робота  “Визначення поверхневого натягу рідини” Матеріал уроку
Матеріал уроку
Відеоматеріал уроку
виконати лабораторну
02.04 83,84 КК-11 Деформації.Механічні й теплові властивості твердих тіл
47,48 ЕГЗ-13 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.
Абсолютна шкала температур.
Матеріал уроку Виконати тест
конспект
05.04 49,50 ЕГЗ-13 Ізопроцеси Лабораторна робота №5. Дослідження ізопроцесу Матеріал уроку
Відеоматеріал
Конспект матеріалу і задач, ознайомитись з лабораторною
63 КК-22 Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики. Матеріал уроку
Відеоматеріал
Відеоматеріал
Відеоматеріал
конспект, вивчити формули
06.04 42,43 КК-21 Електрична і магнітна взаємодії.
Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.
Матеріал уроку
Відеоматеріал
конспект, вивчити формули
88,89 ОБ-26 Використання явища електромагнітної індукції в сучасній техніці і технологіях. Відеоматеріал Підготувати доповіді з цієї теми
64,65 КК-22 Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз і дзеркал.  Кут зору.
Розв’язування задач
Матеріал уроку
Матеріал уроку
Вивчити матеріал, конспект
07.04 44,45 КК-21 Сила Ампера. Сила Лоренца Матеріал уроку
Сила Лоренца
Вивчити матеріал, конспект
66,67 КК-22 Лабораторний практикум «Визначення роздільної здатності людського ока.»
Оптичні прилади та їх застосування.
Матеріал уроку
Відеоматеріал
Виконати лабораторну
08.04 41,42 С-24 Математичний та пружинний маятники.
Вимушені коливання.  Поняття про автоколивання. Резонанс.
Матеріал уроку
Матеріал уроку
Вивчити матеріал, конспект
83,84 КК-12 Деформації.
Механічні й теплові властивості твердих тіл
Матеріал уроку
Матеріал уроку
Вивчити матеріал, конспект
85,86 КК-11 Розв’язування задач
Лабораторна робота №8. Визначення модуля пружності гуми
Відеоматеріал лр
Матеріал уроку
виконати лабораторну
09.04 87,88 КК-11 Модуль Юнга.Розв’язування задач Відеоматеріал
Матеріал уроку
Тестова робота
51,52 ЕГЗ-13 Ізопроцеси. Розв’язування задач Матеріал уроку
Відеоматеріал
Розв’язки задач
12.04 53,54 ЕГЗ-13 Ізопроцеси
Розв’язування задач
Матеріал уроку
Відеоматеріал
Відеоматеріал
Відеоматеріал
Задачі з презентації
Параграф 38, конспект , задачі
69 КК-22 Контрольна робота №4 Контрольна доповіді
13.04 46,47 КК-21 Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца
Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції.
Матеріал уроку
Матеріал уроку
Конспект уроків та розв’зки задач
90,91 ОБ-26 Контрольна робота №5 з теми  «Електромагнітні явища»
Механічні коливання.У
Контрольний тест
Матеріали уроку
Виконати контрольний тест
Конспект уроку
70 КК-22 Захист навчальних проектів повторення
14.04 48,49 КК-21 Практикум із розв’язування задач
Лабораторний практикум  «Дослідження явища електромагнітної індукції.»
Відеоматеріал з поясненням задач
Матеріал уроку
Виконати тест
15.04 43,44 С-24 Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип Гюйгенса.
Лабораторний практикум «Дослідження коливань пружинного маятника.»
Пояснення матеріалу
Лабораторна
Конспект матеріалу
Ознайомитись з Л.Р
85,86 КК-12 Розв’язування задач
Лабораторна робота №8. Визначення модуля пружності гуми
Відеоматеріал Зробити лабораторну за відеоматеріалом
89,90 КК-11 Розв’язування задач
 
Відеоматеріал коспект за відеоматеріалом, впр 508,509
16.04 91,92 КК-11 Контрольна робота № 6
Захист навчальних проектів
Контрольна повторення
55,56 ЕГЗ-13 Розв’язування задач
Підготовка до контрольної роботи
Матеріал уроку впр 402, 403
19.04 57,58 ЕГЗ-13 Контрольна робота № 4 з теми «Основи МКТ»
Захист навчальних проектів
Контрольна повторення
20.04 50, 51 КК-21 Використання явища електромагнітної індукції в сучасній техніці і технологіях
Захист навчальних проектів
Відеоматеріал Підготувати доповіді з цієї теми
92, 93 ОБ-26 Математичний та пружинний маятники. Перетворення енергії під час коливань.
Вимушені коливання.  Поняття про автоколивання. Резонанс.
Матеріал уроку
Відеоматеріал
Параграф 20,21, впр 2.11, 2.14.
59, 60 ЕГЗ-13 Внутрішня енергія. Кількість теплоти.  Робота термодинамічного процесу. Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Розв’язки задач
Матеріал уроку
§ 39, вивчити
21.04 52, 53 КК-21 Механічні коливання. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Відеоматеріал Параграф 19, впр 2.3, 2.6.
94, 95 ОБ-26 Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип Гюйгенса.
Лабораторний практикум «Дослідження коливань пружинного маятника.»
Пояснення матеріалу
Лабораторна
Конспект матеріалу
впр 2.19, 2.22
Робота № 9 стор 352 конспект
22.04 45,46 С-24 Практикум із розв’язування задач
Вільні електромагнітні коливання. Коливний контур
Матеріал уроку виконати практичну, конспект
87,88 КК-12 Модуль Юнга
Розв’язування задач
Відеоматеріал
Матеріал уроку
Тестова робота
23.04 61,62 ЕГЗ-13 Теплові машини. Принцип дії теплових машин.
Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин.
Відеоматеріал
Відеоматеріал Опорний конспект
§42 читати, вивчити опорний конспект уроку. Розв’язати письмово №461,462
47, 48 С-24 Вимушені електромагнітні коливання.
Змінний струм та його характеристики.  Діючі значення напруги і сили струму. Трансформатор
Матеріал уроку
 
виконати тест
26.04 63,64 ЕГЗ-13 Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин.
Необоротність теплових процесів. Ентропія.
Відеоматеріал
Відеоматеріал Опорний конспект
§42 читати, вивчити опорний конспект уроку. Розв’язати письмово №461,462
27.04 54,55 КК-21 Математичний та пружинний маятники.
Вимушені коливання.  Поняття про автоколивання. Резонанс.
Матеріал уроку
Матеріал уроку
Вивчити матеріал, конспект
96,97 ОБ-26 Вільні електромагнітні коливання. Коливний контур
Вимушені електромагнітні коливання.
Матеріал уроку виконати практичну, конспект
65,66 ЕГЗ-13 Розв’язування задач
Підготовка до контрольної роботи
Відеоматеріал
Відеоматеріал
Зробити конспект за відеоматеріалом
28.04 56,57 КК-21 Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип Гюйгенса.
Лабораторний практикум «Дослідження коливань пружинного маятника.»
Пояснення матеріалу
Лабораторна
Конспект матеріалу
Ознайомитись з Л.Р
29.04 49,50 С-24 Фізичні основи сучасного телекомунікаційного зв’язку.
Захист навчальних проектів
Відеоматеріал конспект повторення
89,90 КК-12 Розв’язування задач Відеоматеріал коспект за відеоматеріалом, впр 508,509
30.04 67,68 ЕГЗ-33 Світ галактик. Квазари.
Захист навчальних проектів
Відеоматеріал доповіді конспект
67,68 ЕГЗ-13 Контрольна робота № 2 з теми «Термодинаміка»
Захист навчальних проектів
Тест 
Теми презентацій
Виконати тест та підготувати презентації
05.05 58,59 КК-21 Практикум із розв’язування задач
Вільні електромагнітні коливання. Коливний контур
Матеріал уроку виконати практичну, конспект
69,70 ЕГЗ-33 Всесвіт. Проблеми космології Відеоматеріал
Матеріал уроку
Параграф 27 конспект
71,72 ЕГЗ-33 Роль фізичної та астрономічної наук у формуванні наукового світогляду сучасної людини. 
Походження й розвиток Всесвіту.
Відеоматееріал конспект 
73,74 ЕГЗ-33 Основні положення спеціальної теорії відносності.
Практикум із розв’язування задач.
Відеоматеріал
Відеоматеріал
Практикум
конспект , доповіді
Виконати Тест
06.05 60,61 КК-21 Вимушені електромагнітні коливання.
Змінний струм та його характеристики.  Діючі значення напруги і сили струму. Трансформатор
Матеріал уроку виконати тест
69,70 ЕГЗ-13 Узагальнююче заняття Відеоматеріал
Відеоматеріал
повторення
07.05 75,76 ЕГЗ-33 Проблеми космології. Людина у Всесвіті. Відеоматеріал Виконати Тест
конспект, доповіді
77,78 ЕГЗ-33 Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унiкальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів Відеоматеріал конспект, доповіді
79,80 ЕГЗ-33 Захист навчальних проектів
Узагальнююче заняття
Тест виконати тест, повторення
91,92 КК-12 Контрольна робота № 6
Захист навчальних проектів
Контрольна повторення
11.05 62,63 КК-21 Змінний струм та його характеристики.
Утворення і поширення електромагнітних хвиль
Матеріал уроку
Матеріал уроку
виконати тест
Вивчити матеріал, конспект
98,99 ОБ-26 Змінний струм та його характеристики.  Діючі значення напруги і сили струму. Трансформатор
Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.
Матеріал уроку виконати тест
Вивчити матеріал, конспект, доповіді
12.05 64,65 КК-21 Фізичні основи сучасного телекомунікаційного зв’язку.
Світло як електромагнітна хвиля.
Відеоматеріал
Матеріал уроку
Вивчити матеріал, конспект
13.05 66,67 КК-21 Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера
Поглинання і розсіювання світла.
Відеоматеріал
Матеріал уроку
Вивчити матеріал, конспект