Уроки математики – Викладач Сафонова С.Ф. ІІ – півріччя 2020-2021 н.р.

Дата №  групи № уроку Тема уроку Матеріал до уроку Домашнє   завдання
11.01 27 29 Застосування властивостей показникової функції до розв’язування вправ. відео урок

Переглянути урок: урок 29

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 пункт 1. № 1.15;1.14. стр.9-10

27 30 Показникові рівняння. Відео урок: показникові рівняння

Переглянути урок: урок 30

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 пункт 2. № 2.1(1-4);2.4. стр.15

28 19 Симетрія відносно початку координат та координатних площин Відео урок: симетрія у прсторі

Переглянути урок : урок симетрія

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.
Сторінка 299, §18(зробить конспект)
№18.2;18.5;
28 20 Розв’язування задач Переглянути урок та вирішити усі задачки : розвязування  задач підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.
Сторінка 309, §18  №18.1;18.7;.
12.01 17 31 Паралельність площин Відео урок: паралельність площин 2 підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту. Сторінка 227,

§6 №5.9;6.10;.

17 32 Розв’язування задач Переглянути урок : розвязування задач підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту. Сторінка 227, №6.11;6.16.
35 27 Ірраціональні рівняння і нерівності 1. відео урок

2.Презентація: конспект

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 168,§7 пунк24   завдання №24.101;24.102.

35 28 Контрольна робота №2 контрольна робота № 2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 165,§7 пунк24   завдання № 24.103;24.63(3,4)

38 3 Поняття об’єму. Основні властивості об’ємів. 1.відео урок объем

2. урок3 объем

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§6 пунк22 , сторінка 143 відповіді  на запитання 1-5  № 22.1;22.2.

38 4 Об’єм призми. Об’єм прямокутного паралелепіпеда 1.відео урок

2. урок 4объем призмы

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 99 ,  §4 пунк16. №   16.21;16. 22

18 45 Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток 1.відео урок 45

2.презентація зробить конспект

підручник Є.П. Нелін , Математика 10,

рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 114№ 11.2.1;11.2.2.

18 46 Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму 1. відео урок 46

2.Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 46

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 114 №113.3;11.2.4.

13.01 35 29 Функції та їх властивості . Графіки функцій відео урок 1

відео урок 2

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт24 , Сторінка 168 № 24.104;24.106.

35 30 Показательная функция. Відео урок: показательная функція

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт24 , Сторінка 173 № 24.150;24.153.

38 5 Розв’язування задач. урок №5 підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§6 пунк22 , Сторінка  144 № 22.10;22.12

38 6 Об’єм піраміди. 1.    Відео урок: Відео урок:об’єм  піраміди

2.урок №6

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§6 пунк22 , Сторінка 145 № 22.15;22.16.

14.01 27 31 Розв’язування показових рівнянь 1.відео урок 31

2.Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок31

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 пункт 2. № 2.5;2.7. стр.15

27 32 Розв’язування нерівностей, що містять показову функцію 1. відео урок №32

2. презентація 32

3.Переглянути урок: урок32

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 пункт3. № 3.5;3.7. стр.19

15.01 17 33 Узагальнення знань із теми «Паралельність прямих і площин у просторі» урок :рещение задач

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 236, тест №1

17 34 Контрольна робота №2      із теми «Паралельність прямих і площин у просторі» контрольна робота підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту. головне у розділі 1

 

15 39 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу Відео урок: основни тотожності тригонометрії

Презентація: основні співвідношення тригонометричних функції

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 100, §10(зробить конспект )

№10.1;10.5;.

15 40 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу Відео урок: розвязування вправ

Переглянути урок: урок 38

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 104§10  приклад №10.3(1-4);10.4(1-4).

28 21 Вектори у просторі Відео урок: вектори

Презентація: вектори у просторі

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

§17 сторінка 298 № 17.2;17.4.

28 22 Операції над векторами Відео урок: дії над векторами

Переглянути урок та вирішити усі задачки : действія с векторами

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 298 §17  № 17.5;17.6

16.01 17 35 Радіанне вимірювання кутів. Відео урок: радианное измерение углов підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 74, §6(зробить конспект )

№6.1;6.3;6.4;.

17 36 Синус, косинус, тангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу Відео урок: синс і косинус; тангенс і котангенс підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 78, §7(зробить конспект )

№7.2;7.4;.

28 23 Операції над векторами Відео урок: відео урок № 23

Презентація: урок №28

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 182, §1(зробить конспект )

№1.8;1.10;.

28 24 Операції над векторами Відео урок: відео урок № 24

Презентація: дії над векторами

Переглянути урок: урок 24

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

1. Завдання за підручником: сторінка 298 № 17.9

15 41 Властивості та графіки тригонометричних функцій Відео урок: графіки функцій

Презентація: властивості

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 40

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.§9, сторінка 99№ 9.4;9.5.
15 42 Розв’язування задач решение задач підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту. сторінка 99 №9.6;9.2.
18.01 27 33 Розв’язування показових нерівностей. Відео урок: відео урок №33

Переглянути урок: урок33

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1  пункт 3. № 3.6; 3.10. стр.19

27 34 Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність. Відео урок: відео урок № 34

Презентація: логарифми

Переглянути урок: урок 34

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 1. Пункт 4  № 4.16; 4.14.

28 25 Розв’язування задач урок 25. решение задач підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 310 тест  №3

28 26 Контрольна робота №2 контрольна робота 2 підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 311 виконати один із проектів

Повторити: аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі.

19.01 35 31 Показательные уравнения и неравенства. Відео урок:

Презентація:

Переглянути урок та вирішити усі задачки :

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 59, §4(зробить конспект )

№4.2;4.5;4.7.

35 32 Логарифм. Логарифмическая функция. Відео урок:

Презентація:

Переглянути урок та вирішити усі задачки :

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 64, §5(зробить конспект )

№5.1;5.3;.

38 7 Об’єм піраміди. Об’єм зрізаної піраміди. Об’єми подібних тіл. Відео урок:

Презентація:

Переглянути урок та вирішити усі задачки :

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 182, §1(зробить конспект )

№1.8;1.10;.

38 8 Об’єм циліндра. Відео урок:

Презентація:

Переглянути урок та вирішити усі задачки :

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 182, §1(зробить конспект )

№1.14;1.15;.

17 37 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу Відео урок: основни тотожності тригонометрії

Презентація: основні співвідношення тригонометричних функції

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 100, §10(зробить конспект )

№10.1;10.5;.

17 38 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу Відео урок: розвязування вправ

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 38

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 104§10  приклад №10.3(1-4);10.4(1-4).

18 47 Найпростіші тригонометричні рівняння Відео урок: відео урок №47

Презентація: урок №47

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка120 № 12.1.1;12.1.3.

18 48 Найпростіші тригонометричні рівняння Відео урок: відео урок № 48

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок №48

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

124§12 пункт 12.2 №12.21;12.2.2.

20.01 35 33 Логарифмічні

рівняння та нерівності

Відео урок:

1.логарифмічні рівняння

2.логарифмічні нерівності

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  сторінка174 № 24.169;24.171

35 34 Тригонометричні функції. Відео урок: тригонометричні функції 1

тригонометричні функції 2

тригонометричні функції 3

тригонометричні функції 4

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  сторінка171 № 24.138;24.144

38 9 Розв’язування задач. Відео урок: Об’єм циліндра.

Переглянути урок та вирішити усі вправи урок №9

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§6  пункт  23 , сторінка 150 № 23.3;23.6.

38 10 Об’єм конуса. Відео урок:

1. Об’єм конуса.

2. конспект

3.презентація

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 6 пункт 23. Сторінка 151 №23.8;23.10.

21.01 27 35 Основні властивості логарифмів. Відео урок: 1.властивості логарифмів.

2.властивості логарифмів.2

Презентація: властивості логарифмів.3

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 99 ,

§ 1 Пункт 4  № 4.18; 4.21.

27 36 Розв’язування вправ. Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 36

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 1. Пункт4. Вправи № 4.27;4.28.

 

22.01 17 Формули зведення Відео урок: формули зведення

Презентація: формули зведення 2

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

§11 пункт 11.2, сторінка 114 № 11.2.1(1-3);11.2.3.

17 Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій Відео урок: періодичність

вирішити усі задачки : урок 39

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

§8, сторінка 87 № 8.1(1-3);8.2.

15 43 Контрольна робота № 3 контрольна робота№3

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 130 зробить проект «і це все тригонометрія»

15 44 Формули додавання для тригонометричних функцій Відео урок: формули додавання

вирішити усі задачки : урок43

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка109.§11№11.1.1(1-5);11.1.2(1-3)

28 27 Степінь з довільним дійсним показником. Презентація: сделать конспект

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 27

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 пункт 1. № 1.12;1.11. стр.9-10

28 28 Показникова   функція та її властивості. Відео урок: показательная функция

Переглянути урок : уро28

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. §1 пункт 1. № 1.1;1.3. стр.9-10
25.01 27 37 Логарифмічна функція, її графік і властивості. Відео урок: відео урок 37

Переглянути урок: урок №37

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 Пункт 5сторінка 30 № 5.6;5.9.

27 38 Логарифмічні рівняння. Відео урок: ВІДЕО УРОК 38

 

Переглянути урок: УРОК № 38

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 Пункт 6сторінка 34 № 6.2;6.4;

28 29 Застосування властивостей показникової функції до розв’язування вправ. відео урок

Переглянути урок: урок 29

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 пункт 1. № 1.15;1.14. стр.9-10

28 30 Показникові рівняння. Відео урок: показникові рівняння

Переглянути урок: урок 30

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 пункт 2. № 2.1(1-4);2.4. стр.15

26.01 35 35 Тригонометричні рівняння. відео урок 35

презентація 35

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 172 №24.146;24.147.

35 36 Похідна 1.відео урок 36

2. відео урок

3. тести 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 175 №24.174;24.182.

38 11 Розв’язування  задач практичного змісту на об’єм  циліндра і конуса  

урок 11

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

стандарту.

§6  пункт  23 , сторінка 150 № 23.32;23.33.

38 12 Об’єм  кулі і площа поверхні  сфери. відео урок 12

презентація урок12

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§ 6,  пункт 23 № 23.35;23.38.

18 49 Найпростіші тригонометричні рівняння урок 49

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 125№12.2.6;12.298.

18 50 Розв’язування задач урок 50

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 129 тест №2