Уроки математики – Викладач Сафонова С.Ф. ІІ – півріччя 2020-2021 н.р. з 18.03.2021

Дата №  групи № уроку Тема уроку Матеріал до уроку Домашнє   завдання
18.03.21 37 51 Об’єм призми.

Об’єм прямокутного

паралелепіпеда.

Відео урок: урок 51

Переглянути урок та вирішити

усі задачки : урок 51 (2)

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

1.Сторінка 144№ 22.11;22.7.

2.тест – призма

37 52 Об’єм піраміди. Відео урок: урок 52

Переглянути урок та вирішити

усі задачки : урок 52(2)

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

1.Сторінка 145 № 22.15;22.16.

2.тест- пірамида

35 48 Координати та вектори  на площині и у просторі. Відео урок: 1.вектора у просторі

2.Координати та вектори  на площині и у просторі.

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 184 № 25.55;25.56

35 49 Координати та вектори  на площині и у просторі. Відео урок: правіло трикутника

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

1.Сторінка 184 № 25.73;25.5677

2.тест – вектора

18 63 Вимірювання відстаней у просторі Відео урок: Вимірювання відстаней у просторі

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 63

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка  280§15 №15.7;15.8.

 

18 64 Розв’язування задач Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок64

 

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка280§15 №15.9;15.10

19.03.21 17 49 Найпростіші тригонометричні рівняння Відео урок: відео урок № 48

Переглянути урок  : урок №48

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

124§12 пункт 12.2 №12.2.1;12.2.2.

17 50 Найпростіші тригонометричні рівняння урок 49

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 125№12.2.6;12.298.

38 23 Вибіркові  характеристики: розмах вибірки, мода, медіана,середнє значення. Відео урок: статистика

 

Презентація: елементи статистики

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 93 ,  §3 тест №3

38 24 Контрольна робота №4 контрольна робота

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Головне у §3
15 45 Тригонометричні формули подвійного аргументу Відео урок: формули двойного аргумента

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок44

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 209, §4(зробить конспект )

№4.9;4.10;. сторінка 110§11№11.1.4;11.1.6.

15 46 Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток 1.відео урок 45

2.презентація зробить конспект

підручник Є.П. Нелін , Математика 10,

рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 114№ 11.2.1;11.2.2.

22.03.21 17 51 Розв’язування задач урок 51

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 129 тест №2

17 52 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 урок : контрольна робота

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

головне у розділі ІІ

38 25 Порівняння чисел та дії з ними. Відео урок: 1.порівняння чисел;

2.дії з числамі

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 158 ,  §7 пунк24.№   24.3;24.10;24.18;24.21;24.27.

38 26 Відношення та пропорції. Відео урок: 1.Відношення та пропорції.;

2.Відношення та пропорції.2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 161,  §7 пунк24.№ 24.36;24.40;24.42;

28 31 Розв’язування показових рівнянь 1.відео урок 31

2.Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок31

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 пункт 2. № 2.5;2.7. стр.15

28 32 Розв’язування нерівностей, що містять показову функцію 1. відео урок №32

2. презентація 32

3.Переглянути урок: урок32

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 пункт3. № 3.5;3.7. стр.19

24.03.21 17 53 Кут між прямими. Перпендикулярність прямих у просторі відео урок

Переглянути урок: урок 53

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 243№ 8.2;8.12

17 54 Перпендикулярність прямої і площини відео урок 54

Переглянути урок

та вирішити усі задачки : урок54

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 249§9 №9.10;9.11.

15 47 Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму 1. відео урок 46

2.Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 46

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 114 №113.3;11.2.4.

15 48 Найпростіші тригонометричні рівняння Відео урок: відео урок №47

Презентація: урок №47

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка120 № 12.1.1;12.1.3.

28 33 Розв’язування показових нерівностей. Відео урок: відео урок №33

Переглянути урок: урок33

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1  пункт 3. № 3.6; 3.10. стр.19

28 34 Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність. Відео урок: відео урок № 34

Презентація: логарифми

Переглянути урок: урок 34

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 1. Пункт 4  № 4.16; 4.14.

37 53 Об’єм піраміди. Об’єм зрізаної піраміди. Об’єми подібних тіл. Відео урок: зрізана піраміда

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок № 7

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§6 пунк22 , сторінка 147 № 22.17;22.18

37 54 Об’єм циліндра. Відео урок: відео урок №8

Презентація: презентація урока №8

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§6  пункт  23 , сторінка 150 № 23.1;23.2.

25.03.21 17 55 Перпендикуляр і похила відео урок 55

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок55

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

§10  №10.5;10.2.

17 56 Теорема про три перпендикуляри відео урок 56

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок56

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 253 §10  №10.7;10.8.

35 50 Розв’язування вправ Розв’язати тести: ЗНО 2020 Розв’язати :тести – похідна
35 51 Контрольна робота №4 Контрольна робота

 

Розв’язати :тести ЗНО

 

18 65 Вимірювання кутів у просторі відео урок 65

Переглянути урок : урок65

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

сторінка264§12 №12.7;12.8.

18 66 Узагальнення знань з теми

« перпендикулярність у просторі»

відео урок 66

рішення типових задач

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок66

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

сторінка 281 тест №2

 

15 49 Найпростіші тригонометричні рівняння Відео урок: відео урок № 48

Переглянути урок  : урок №48

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

124§12 пункт 12.2 №12.2.1;12.2.2.

18 50 Найпростіші тригонометричні рівняння урок 49

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 125№12.2.6;12.298.

29.03.21 17 57 Теорема про три перпендикуляри Відео урок: теорема про три перпендикуляра урок2

Переглянути урок та вирішити усі задачки :

урок 57

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 253 §10  №10.3;10.4.

 

17 58 Розв’язування задач Переглянути урок та вирішити усі задачки :

урок 58

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 254 §11  №11.3;11.4.

 

38 27 Основні задачі на відсотки. Відео урок: 1.відсотки;

2.  рішення задач

 

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 161,§7 пунк24

завдання №2.45;24.53.

38 28 Текстові задачі. Відео урок: Текстові задачі.

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 160, §3 п.24 №24.31;24.33

28 35 Основні властивості логарифмів. Відео урок: 1.властивості логарифмів.

2.властивості логарифмів.2

Презентація: властивості логарифмів.3

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 99 ,

§ 1 Пункт 4  № 4.18; 4.21.

28 36 Розв’язування вправ. Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 36

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 1. Пункт4. Вправи № 4.27;4.28.

31.03.21 17 59 Двогранний кут Відео урок: Двогранний кут

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 59

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 264 §12  №12.5;12.6.

17 60 Перпендикулярність площин Відео урок: Перпендикулярність площин

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок60

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 268 §13  №13.3;13.4.

15 51 Розв’язування задач урок 51 підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту. сторінка 129 тест №2
15 52 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 урок : контрольна робота

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

головне у розділі ІІ

28 37 Логарифмічна функція, її графік і властивості. Відео урок: відео урок 37

Переглянути урок: урок №37

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. §1 Пункт 5сторінка 30 № 5.6;5.9.
28 38 Логарифмічні рівняння. Відео урок: ВІДЕО УРОК 38

Переглянути урок: УРОК № 38

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 Пункт 6сторінка 34 № 6.2;6.4;

37 55 Розв’язування задач. Відео урок: Об’єм циліндра.

Переглянути урок та вирішити усі вправи урок №55

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§6  пункт  23 , сторінка 150 № 23.3;23.6.

37 56 Об’єм конуса. Відео урок:

1. Об’єм конуса.

2. конспект

3.презентація

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 6 пункт 23. Сторінка 151 №23.8;23.10.

01.04.21 17 61 Розв’язування задач Відео урок: Перпендикулярність площин Урок2

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 61

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

268 §13  №13.7;13.9(1-3).

 

17 62 Ортогональне проектування. Відео урок: ортогональне проектування

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок62

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка  272§13  №14.5;14.6;14.3.

35 52 Розв’язування вправ. Розв’язати тести: ЗНО 2019 Розв’язати :підготовка до ЗНО
18 67 Контрольна робота №5 Переглянути урок та вирішити усі задачки : контрольна робота 5

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Повторити: прямокутні координати на площині.

18 68 Площа ортогональної проекції многокутника. Типові задачі. Відео урок: типові задачі

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Головне у розділі ІІ

15 53 Кут між прямими. Перпендикулярність прямих у просторі відео урок

Переглянути урок: урок 53

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 243№ 8.2;8.12

15 54 Перпендикулярність прямої і площини відео урок 54

Переглянути урок

та вирішити усі задачки : урок54

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 249§9 №9.10;9.11.

05.04.21 17 63 Вимірювання відстаней у просторі Відео урок: відстані у просторі

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 63

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка  280§15 №15.1;15.2.

17 64 Вимірювання відстаней у просторі Відео урок: відстаней у просторі 2

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 64

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка  280§15 №15.3;15.4.

38 29 Степінь числа. Одночлені и многочлені. Модуль Відео урок: степень числа

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік стандарту.

Сторінка 162, §7  №24.56;24.58;24.61.

38 30 Лінійні  рівняння и

їх системи

Відео урок: лінійні рівняння

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік  §7  №24.64;24.68;
28 39 Розв’язування логарифмічних рівнянь. Відео урок: логарифмічні рівняння.

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок39

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 Пункт 6сторінка 34 № 6.8;6.10.

28 40 Розв’язування логарифмічних

нерівностей

Відео урок:  логарифмічні нерівності

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок40

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 Пункт 7 сторінка 37 № 7.2;7.4;7.6.

 

07.04.21 17 65 Розв’язування задач Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок65 підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту. §15 №15.9;15.10.
17 66 Вимірювання кутів у просторі відео урок 65

Переглянути урок : урок66

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. сторінка264§12 №12.7;12.8.
15 55 Перпендикуляр і похила відео урок 55

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок55

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

§10  №10.5;10.2.

15 56 Теорема про три перпендикуляри відео урок 56

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок56

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 253 §10  №10.7;10.8.

28 41 Показникова  і  логарифмічна функції Переглянути урок та вирішити усі задачки : Показникова  і  логарифмічна функції підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§1 Пункт 7 сторінка 45. Тести №1.

28 42 Контрольна робота №3 Переглянути урок та вирішити усі задачки :

Контрольна робота №3

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Головне у § 1. Сторінка 47.

37

 

57 Розв’язування  задач практичного змісту на об’єм  циліндра і конуса  

урок 57

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік стандарту.

§6  пункт  23 , сторінка 150 № 23.32;23.33.

37 58 Об’єм  кулі і площа поверхні  сфери. відео урок 58

презентація урок58

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§ 6,  пункт 23 № 23.35;23.38.

08.04.21 17 67 Вимірювання кутів у просторі відео урок 67

Переглянути урок : урок67

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

сторінка264§12 №12.7;12.8.

17 68 Узагальнення знань з теми

« перпендикулярність у просторі»

відео урок 68

рішення типових задач

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок66

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

сторінка 281 тест №2

 

15 57 Теорема про три перпендикуляри Відео урок: теорема про три перпендикуляра урок2

Переглянути урок та вирішити усі задачки :

урок 57

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 253 §10  №10.3;10.4.

15 58 Розв’язування задач Переглянути урок та вирішити усі задачки :

урок 58

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 254 §11  №11.3;11.4.

12.04.21 37 59 Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл Переглянути урок та вирішити усі задачки :

рішення задач

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 118 завдання №4

37 60 Контрольна робота №1 контрольна робота 1

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 120, головне у §4

38 31 Формули  скороченого множення Відео урок: формули  скороченого множення

Переглянути урок та вирішити усі задачки : рішення вправ

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 162, §7  №24.62;24.63.

виконати тест

38 32 Корінь n-ного ступеня з дійсного числа. Відео урок: корень n-ой степени..

Переглянути урок та вирішити усі задачки : корень н-ой степени урок32

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту. Сторінка 166, §7  №24.91;24.96.
28 43 Многогранник та його елементи.

Двогранний кут. Лінійний кут двогранного кута.

Відео урок: двогранний кут

Переглянути урок та вирішити

усі задачки : урок43

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

§4 пунк16 , сторінка 102 відповіді  на запитання 1-4.

Розв’язування  задач

1.                  Знайдіть величину двогранного кута, якщо точка, взята на одній із граней, знаходиться від ребра втричі, далі, ніж від другої грані.

2.Знайдіть величину двогранного кута, якщо точка, взята на одній із граней, знаходиться від ребра вдвічі далі, ніж від другої грані.

28 44 Опуклі многогранники. Відео урок: опуклі многогранники

 

Презентація: урок 44

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

§4 пунк16 , сторінка 102 відповіді  на запитання 1-4.
Розв’язування  задач
1. Многогранник має 12 ребер. Скільки в нього плоских кутів?

2. Доведіть, що число плоских кутів многогранника вдвічі більше від числа ребер.

37 61 Порівняння чисел та дії з ними. відео урок 1;

відео урок 2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 158 ,  §7 пунк24.№   24.3;24.10;24.18;24.21;24.27.

13.04.21 28 45 Зображення призми і побудова її перерізів. Відео урок: призма

вирішити усі задачки : урок 45

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§4 пунк16 , сторінка 102 № 16.1;16.2.

28 46 Призма. Пряма і привільна призма. Відео урок: пряма призма

вирішити усі задачки : урок46

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§4 пунк16 , сторінка 102  № 16.4;16.7.

37 62 Відношення та пропорції. Відео урок: 1.Відношення та пропорції.;

2.Відношення та пропорції.2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 161,  §7 пунк24.№ 24.36;24.40;24.42;

37 63 Основні задачі на відсотки. Відео урок: 1.відсотки;

2.  рішення задач

 

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 161,§7 пунк24

завдання №2.45;24.53.

14.04.21 15 59 Двогранний кут Відео урок: Двогранний кут

Переглянути урок та вирішити усі задачки :

урок 59

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 264 §12  №12.5;12.6.

15 60 Перпендикулярність площин Відео урок: Перпендикулярність площин

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок60

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 268 §13  №13.3;13.4.

28 47 Площі бічної і повної поверхні призми. Відео урок: площа прими

Переглянути урок: урок 47

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 99 ,  §4 пунк16. №   16.21;16. 22

28 48 Паралелепіпед. Відео урок: паралелепіпед

Презентація: паралелепіпед 2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 4 пункт 17 № 17.2;17.6.

37 64 Текстові задачі. відео урок

вирішити тест

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 160, §3 п.24 №24.31;24.33

37 65 Степінь числа. Одночлені и многочлені. Модуль Відео урок: степень числа

вирішити тест

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік стандарту.

Сторінка 162, §7  №24.56;24.58;24.61.

15.04.21 15 61 Розв’язування задач Відео урок: Перпендикулярність площин Урок2

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 61

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

268 §13  №13.7;13.9(1-3).

 

15 62 Ортогональне проектування. Відео урок: ортогональне проектування

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок62

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка  272§13  №14.5;14.6;14.3.

16.04.21 37 66 Линейные неравенства. Квадратичные неравенства 1.відео урок №66 зробить конспект

2.урок №66 рішить все примеры

3. зробить тест

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 161,§7 пунк24 завдання №24.77;24.83.
37 67 Метод интервалов при решении неравенств 1.відео урок №67

2.презентація урока 67 зробить конспект

3. зробить тест

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 161,§7 пунк24 завдання №24.78;24.82.
28 49 Прямокутний паралелепіпед. 1.відео урок 23

2.презентація зробить конспект

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 105 § 4 пункт 17 № 17.13;17.15.

28 50 Розв’язування задач. урок №24 розвязування задач

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 105§ 4 пункт 17, № 17.16;17.17

15 63 Вимірювання відстаней у просторі Відео урок: відстані у просторі

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 63

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка  280§15 №15.1;15.2.

15 64 Вимірювання відстаней у просторі Відео урок: відстаней у просторі 2

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 64

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка  280§15 №15.3;15.4.

19.04.21 17 69 Контрольна робота №5 Переглянути урок та вирішити

усі задачки : контрольна робота 5

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Повторити: прямокутні координати на площині.

17 70 Площа ортогональної проекції многокутника. Типові задачі. Відео урок: типові задачі

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Головне у розділі ІІ

38 33 Квадратные уравнения. Відео урок: квадатние рівняння

вирішити усі задачки : квадратные уравнения урок

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 161,§7 пунк24 завдання №24.65;24.66
38 34 Рациональные уравнения. Відео урок: рацціональни  рівняння

вирішити усі задачки : урок раціональни рівняння

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.  Сторінка 158 ,  §7 пунк24.№   24.3;24.64.
28 51 Піраміда. Правильна піраміда. 1. піраміда відео урок

2: презентація піраміда

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 114 ,  §4 пункт 18, № 18.4;18.6
28 52 Привільна піраміда. Побудова піраміди та її перерізів. презентація урока №52

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 114 ,  §4 пунк18. №   18.11;18. 13

20.04.21 28 53 Площа бічної та повної  поверхонь піраміди. відео урок

Переглянути урок та зробіть конспект: урок53

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 109 ,  §4 пунк18.№   18.13;14.14

28 54 Площа бічної та повної  поверхонь піраміди відео урок

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 54

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 109 ,  §4 пунк18.№   18.15;18.17

37 68 Квадратные уравнения. Відео урок: квадатние рівняння

вирішити усі задачки : квадратные уравнения урок

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 161,§7 пунк24 завдання №24.65;24.66
37 69 Рациональные уравнения. Відео урок: рацціональни  рівняння

вирішити усі задачки : урок раціональни рівняння

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.  Сторінка 158 ,  §7 пунк24.№   24.3;24.64.
22.04.21 15 67 Вимірювання кутів у просторі відео урок 67

Переглянути урок : урок67

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

сторінка264§12 №12.7;12.8.

15 68 Узагальнення знань з теми

« перпендикулярність у просторі»

відео урок 68

рішення типових задач

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок66

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

сторінка 281 тест №2

23.04.21 37 72 Контрольна робота №2  

контрольна робота № 2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 165,§7 пунк24   завдання № 24.103;24.63(3,4)

37 73 Функції та їх властивості . Графіки функцій відео урок 1

відео урок 2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт24 , Сторінка 168 № 24.104;24.106.

28 57 Первісна та ії властивості. відео урок

Переглянути урок : урок 57

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. §2, пункт 9 №9.1;9.3.
28 58 Основна властивість первісної. відео урок

Переглянути урок : урок 58

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. §2, пукт9 № 9.7;9.9.
15 69 Контрольна робота №5 Переглянути урок та вирішити усі задачки:

контрольна робота 5

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Повторити: прямокутні координати на площині.

15 70 Прямокутна  система  координат  у  просторі. відео урок

Презентація: урок 70  ( зобить конспект)

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.  Сторінка 284, §16

№16.5;16.8;

26.04.21 38 35 Линейные неравенства. Квадратичные неравенства 1.відео урок №25 зробить конспект

2.урок №25 решить все примеры

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 161,§7 пунк24 завдання №24.77;24.83.
38 36 Метод интервалов при решении неравенств 1.відео урок №26

2.презентація урока26 зробить конспект

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 161,§7 пунк24 завдання №24.78;24.82.
28 59 Правила знаходження первісних відео урок знаходження первісних

Презентація: урок 59

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

Сторінка 54, §2 пункт 10. №10.2;10.8;.

28 60 Визначений інтеграл, його геометричний зміст. Означення інтеграла відео урок інтеграл

 

Презентація: урок 60

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

Сторінка 57, §2 пункт 11. №11.2;11.6;.

27.04.21 28 61 Інтеграл та його застосування 1. відео урок інтеграл та його застосування

2.виконати дві самостійні роботи

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 57, §2; пункт11;№11.8;11.7;.

28 62 Розв’язування вправ на знаходження інтегралів. 1.відео урок

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок62

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 57, §2; пункт11;№11.5;11.3;.

37 74 Показательная функция. Відео урок: показательная функція

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт24 , Сторінка 173 № 24.150;24.153.

37 75 Показательные уравнения и неравенства. Відео урок: відео урок №31

 

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт 24 №24.155;24.157.

38 37 Ірраціональні рівняння і нерівності 1. відео урок

2.Презентація: конспект

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 168,§7 пунк24   завдання №24.101;24.102.

38 38 Контрольна робота №2  

контрольна робота № 2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 165,§7 пунк24   завдання № 24.103;24.63(3,4)

28.04.21 15 71 Прямокутна  система  координат  у  просторі. 1. відео урок 1

2.  відео урок 2

Переглянути урок та вирішити

усі задачки : урок 71

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 284, §16

№1610;16.16

15 72 Симетрія відносно початку координат та координатних площин Відео урок: симетрія у просторі

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок симетрія

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 299, §18(зробить конспект )

№18.2;18.5;

28 63 Формула

Ньютона — Лейбніца.

Відео урок: відео урок формула Ньютона – Лейбніца

Презентація: Формула Ньютона – Лейбница

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок63

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 2. Пункт 11.  Сторінка  61 №11.1;11.11.

 

 

28 64 Обчислення площ плоских фігур.

 

Відео урок: відео урок 64

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 64

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 2. Пункт 11.  Сторінка  61 №11.10(6,7,8);11.12.

37 76 Логарифм. Логарифмическая функция. Відео урок: відео урок №32

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт 24 №24.160;24.169.

37 77 Логарифмічні

рівняння та нерівності

Відео урок:

1.логарифмічні рівняння

2.логарифмічні нерівності

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  сторінка174 № 24.169;24.171

29.04.21 15 73 Розв’язування задач Переглянути урок та вирішити

усі задачки : розв’язування  задач

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 309, §18

№18.1;18.7;.

15 74 Вектори у просторі Відео урок: вектори

Презентація: вектори у просторі

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

§17 сторінка 298 № 17.2;17.4.

30.04.21 37 78 Тригонометричні функції. Відео урок: тригонометричні функції 1

тригонометричні функції 2

тригонометричні функції 3

тригонометричні функції 4

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  сторінка171 № 24.138;24.144

37 77 Тригонометричні рівняння. відео урок 35

презентація 35

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 172 №24.146;24.147.

28 65 Розв’язування вправ на знаходження площ плоских фігур. відео урок

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 65

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§ 2  сторінка 67 тест №2

28 66 Контрольна робота №5 контрольна робота №5

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

сторінка 69 головне в § 2

05.05.21 38 39 Функції та їх властивості . Графіки функцій відео урок 1

відео урок 2

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт24 , Сторінка 168 № 24.104;24.106.

38 40 Показательная функция. Відео урок: показательная функція

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт24 , Сторінка 173 № 24.150;24.153.

28 67 Поняття про тіла і поверхні обертання. Циліндр  та  його елементи . Відео урок: тіла обертання

 

Презентація: тіла обертання 2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 122 ,  §5 пунк19.№   19.1;19.3

28 68 Перерізи циліндра ,осьові перерізи і перерізи площинами паралельними основі. Відео урок: сечение цилиндра

Переглянути урок та вирішити усі задачки : перерізи циліндра

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 122 ,  §5 пунк19. №   19.13;19. 14

06.05.21 15 75 Операції над векторами Відео урок: дії над векторами

Переглянути урок та вирішити усі задачки :

действія с векторами

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

сторінка 298 §17  № 17.5;17.6

15 76 Операції над векторами Відео урок: відео урок № 76

Презентація: урок №76

 

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту.

Сторінка 182, §1(зробить конспект )

№1.8;1.10;.

07.05.21 37 80 Похідна 1.відео урок 36

2. відео урок

3. тести 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 175 №24.174;24.182.

37 81 Інтеграл відео урок1

відео урок 2

 

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 176 ,  §7 пунк24.

№   24.186;24.187;24.188.

05.05.21

(заміна)

28 69 Площа повної та бічної поверхні циліндра Відео урок: площа циліндра

вирішити усі задачки : урок площа цілиндра

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 125 №19.8;19.9.

28 70 Розв’язування задач. Переглянути урок : розв’язування вправ

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 5 пункт 19, сторінка127№ 19.12;19.1

11.05.21 28 71 Конус  та його елементи. 1.відео урок №41

2.презентація зробить конспект

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 5 пункт20 сторінка 130 № 20.1;20.3.

28 72 Перерізи конуса площинами. Зрізаний конус. 1.відео урок №42

2.Презентація: урок 42

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 99 ,  §  5 пункт 20 № 20.5;20.7

12.05.21 38 41 Показательные уравнения и неравенства. Відео урок: відео урок 41

 

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт 24 №24.155;24.157.

38 42 Логарифм. Логарифмическая функция. Відео урок: відео урок №42

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7 пункт 24 №24.160;24.169.

28 73 Площа повної та бічної поверхні конуса. відео урок

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 73

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 5, п. 20; № 20.9;20.10

28 74 Розв’язання задач. відео урок

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок 74

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§  5 пункт20 № 20.15;20.16.

13.05.21 38 43 Логарифмічні

рівняння та нерівності

Відео урок:

1.логарифмічні рівняння

2.логарифмічні нерівності

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  сторінка174 № 24.169;24.171

38 44 Тригонометричні функції. Відео урок: тригонометричні функції 1

тригонометричні функції 2

тригонометричні функції 3

тригонометричні функції 4

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  сторінка171 № 24.138;24.144

15 77 Операції над векторами Відео урок: розв’язування задач

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок24

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту. сторінка 298 № 17.9
15 78 Розв’язування задач рішення задач підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік ,рівень стандарту. сторінка 310 тест  №2
14.05.21 37 82 Арифметическая и геометрическая прогрессии. відео урок

вирішити: тести

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  №   24.121;24. 122

37 83 Комбинаторика. Основы вероятности. Математическая статистика. відео урок 1

відео урок2

вирішити:тести

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  №   24.189;24. 194

17.05.21 38 45 Тригонометричні рівняння. відео урок 35

презентація 35

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 172 №24.146;24.147.

38 46 Похідна 1.відео урок 36

2. відео урок

3. тести 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 175 №24.174;24.182.

37 84 Контрольна робота №7 контрольна робота №7

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

виконати тести

37 85 Основы планиметрии. Треугольники. Окружность. Відео урок: відео урок1

відео урок 2

відео урок 3

тест №1

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 179 №25.1;25.8.

28 75 Куля і сфера. Взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі. відео урок 1

відео урок2

урок 75

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§ 5 пункт 21, № 21.1;21.4;21.6.

28 76 Переріз кулі площиною. Симетрія кулі. Відео урок: відео урок 1

відео урок2

Переглянути урок та вирішити усі задачки : урок75

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§ 5 пункт21, № 21.8;21.12.

 

18.05.21 28 77 Тіла обертання. Відео урок: відео урок1

відео урок2

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. § 5 пункт20 сторінка 137 , тести № 5.
28 78 Контрольна робота №4 контрольна робота 4

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 140. Головне у§5.
15

 

79 Контрольна робота №6 контрольна робота 6

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік,рівень стандарту.

сторінка 311 виконати один із проектів

Повторити: аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі.

15 80 Узагальнення знань із теми «Координати і вектори» урок 80

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік,рівень стандарту головне у розділі ІІІ

Задано вектори  Знайдіть значення виразу 

Відповідь. 212.

19.05.21 38 47 Інтеграл відео урок1

відео урок 2

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 176 ,  §7 пунк24.

№   24.186;24.187;24.188.

38 48 Арифметическая и геометрическая прогрессии. відео урок

вирішити: тести

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  №   24.121;24. 122

28 79 Похідна 1.відео урок 36

2. відео урок

3. тести 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 175 №24.174;24.182.

28 80 Інтеграл відео урок1

відео урок 2

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 176 ,  §7 пунк24.

№   24.186;24.187;24.188.

20.05.21 38 45 Тригонометричні рівняння. відео урок 35

презентація 35

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 172 №24.146;24.147.

38 46 Похідна 1.відео урок 36

2. відео урок

3. тести 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 175 №24.174;24.182.

21.05.21 37 84 Контрольна робота №7 контрольна робота №7

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

виконати тести

37 85 Основы планиметрии. Треугольники. Окружность. Відео урок: відео урок1

відео урок 2

відео урок 3

тест №1

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 179 №25.1;25.8.

24.05.21 38 47 Інтеграл відео урок1

відео урок 2

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік. Сторінка 176 ,  §7 пунк24.

№   24.186;24.187;24.188.

38 48 Арифметическая и геометрическая прогрессии. відео урок

вирішити: тести

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  №   24.121;24. 122

24.05.21 38 49 Комбинаторика. Основы вероятности. Математическая статистика. відео урок 1

відео урок2

вирішити:тести

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  №   24.189;24. 194

38 50 Розв’язування вправ. 1.зробить тести

2.тести 2019рік

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  №   24.196;24. 198

38 51 Контрольна робота №7 контрольна робота №7

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

виконати тести

25.05.21 38 52 Основы планиметрии. Треугольники. Окружность. Відео урок: відео урок1

відео урок 2

відео урок 3

тест №1

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік

§7 сторінка 179 №25.1;25.8.

38 53 Чотирикутники Відео урок: відео урок 1

Презентація: урок86

 тести

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 182 ,  §7 пунк25.№   25. 31;25.34

27.05.21 38 54 Розв’язування задач. зно 2016 року

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

зно 2017 року

38 55 Основы стереометрии відео урок 1

відео урок 2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 186 §7 пунк25.№ 25. 95;25.97

37 86 Чотирикутники Відео урок: відео урок 1

Презентація: урок86

 тести

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 182 ,  §7 пунк25.№ 25. 31;25.34

37 87 Розв’язування задач. зно 2016 року

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

зно 2017 року

 

28.05.21 38 56 Площади поверхности и объемы геометрических тел. відео урок1

відео урок2

відео урок 3

 

 

вирішити:тести

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  №   25.1130;25. 134.

38 57 Розв’язування задач. 1. зно 2018рік

2.тести 2019рік

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  №   25.137;25. 141

31.05.21 38 58 Координати та вектори  на площині и у просторі. Відео урок: 1.вектора у просторі

2.Координати та вектори  на площині и у просторі.

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 184 № 25.55;25.56

38 59 Координати та вектори  на площині и у просторі. Відео урок: правіло трикутника

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

1.Сторінка 184 № 25.73;25.5677

2.тест – вектора

01.06.21 38 60 Розв’язування вправ Розв’язати тести: ЗНО 2020 Розв’язати :тести – похідна
38 61 Контрольна робота №4 Контрольна робота

 

Розв’язати :тести ЗНО
38 62 Розв’язування вправ. Розв’язати тести: ЗНО 2019 Розв’язати :підготовка до ЗНО
37 88 Основы стереометрии відео урок 1

відео урок 2

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 186 §7 пунк25.№ 25. 95;25.97

04.06.21 37 89 Площади поверхности и объемы геометрических тел. відео урок1

відео урок2

відео урок 3

вирішити:тести

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

§7  №   25.1130;25. 134.

37 90 Координати та вектори  на площині и у просторі. Відео урок: 1.вектора у просторі

2.Координати та вектори  на площині и у просторі.

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

Сторінка 184 № 25.55;25.56

07.06.21 37 91 Координати та вектори  на площині и у просторі. Відео урок: правіло трикутника

 

 

підручник А.Мерзляк , Математика 11, рівень стандарту,2019рік.

1.Сторінка 184 № 25.73;25.5677

2.тест – вектора

37 92 Контрольна робота №4 Контрольна робота Розв’язати :тести ЗНО

 

37 93 Розв’язування вправ. Розв’язати тести: ЗНО 2019 Розв’язати :підготовка до ЗНО
18.06.21 15 79 Контрольна робота №6 контрольна робота 6

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік,рівень стандарту.

сторінка 311 виконати один із проектів

Повторити: аксіоми стереометрії.

15 80 Узагальнення знань із теми «Координати і вектори» урок 80

 

підручник Є.П. Нелін , Математика 10, рівень 2018рік,рівень стандарту головне у розділі ІІІ

Задано вектори  Знайдіть значення виразу

Відповідь. 212.