Українська мова з 18.03.2021 викладач Ягодіна Н.І.

  • Викладач української мови та літератури Ягодіна Наталія Іванівна.
  • За консультаціями звертатися по телефону 09719180975
  • Електронна пошта nataliayagodnie@gmail.com
    Українська література

Групи  КК-11, КК-12, ЕГЗ -13, КК-21, КК-22, С-24, ОБ-26, КК-31, КК-32, ТРМ-37
1.Підручники  Українська література ( рівень стандарту): підр.для 10 кл.закл. загаль.серед.освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко .- Київ.: Грамота.2018.
2 Підручники  Українська література ( рівень стандарту): підр.для 11 кл.закл. загаль.серед.освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко .- Київ.: Грамота.2019.

Дата групи Урок Тема Матеріали до уроку Перевірка знань
18.03 КК-22 33 добір жанрів і текстів для вживання конкретних мовних засобів;
удосконалення тексту мовними засобами.
Повторити матеріал  .конспект добір жанрів і текстів.doc виписати  уривок  художнього стилю
18.03 КК-22 34 Контрольна робота з теми Контрольна робота на тему ХУДОЖНІ ЗАСОБИ.doc повторити прикметник
18.03 КК-12 39 Контрольна робота з теми ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 -1курс.doc
18.03 КК-12 40 Підсумок вивченого Переглянути вивчений матеріал
22.03 ОБ-26 37 Активні й пасивні дієприкметники. підручник ст 55
конспект активні і пасивні дієприкметники.doc
вправа 132, 136
22.03 ОБ-26 38 к\робота Контрольна робота з теми морфологічна норма.doc повторити синтаксис простого речення
22.03 С-24 17 Написання не, ні з різними частинами мови  конспект УРОК1 не, ні з різними частинами мови.doc виконати дві вправи з конспекта
23.03 ТРМ-37 35 Пунктуаційна помилка. Відео урок_ Типові пунктуаційні помилки у творах на ЗНО.mp4 Вправа підручника 266, 272  ст.120
23.03 ТРМ-37 36 Тире між підметом і присудком у простому реченні. Відео урокТире між підметом та присудком. Українська мова 11 клас.mp4 вправа 275 , 276-тести  ст.122
24.03 КК-22 35 Прикметник.
Відмінкові закінчення прикметників.
Підручник ст23.-повторити правила
Перегляньте відеоПрикметник, як частина мови. Українська мова (11 клас).#ВідкритийУрок2020.mp4
Вправа 40, 42-тести
24.03 КК-22 36 Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. підручник ст.28
Перегляньте відеоСтупені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми_прикметників. Українська мова 11 клас.mp4
Вправа 52, 56-тести
24.03 КК-21 29 Прислівник. Ступені порівняння. Підручник ст.33
Відео Прислівник як частина мови. Уживання прислівників. Українська мова 11 клас.mp4
презентація прислівник (1).ppt
Виконати вправи 63, 66-тести
24.03 КК-21 30 Прикметники, що перейшли в іменники. відео  прикметники що перейшли  в іменники.mp4
конспектприкметники що перейшли в іменники.doc
виконати завдання, що в конспекті
26.03 ТРМ-37 37 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених
·         звертаннями;
конспект
. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями.doc
виконати дві вправи з конспекта і тести
26.03 ТРМ-37 38 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених
однорідними членами речення
конспект однорідними членами речення.doc виконати дві вправи з конспекта і тести
29.03 ОБ-26 39 Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Підручник ст..64.
конспектУрок 86 Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.doc
Виконати вправи 149, 154-тести
29.03 ОБ-26 40 Складні випадки синтаксичного узгодження (УПА засвідчила; до міста Старий Самбір; у місті Чернівці). конспект
Складні випадки синтаксичного узгодження.doc
Виконати 2 вправи з конспекта
29.03 С-24 18 Правила графічних скорочень слів. презентація
правила поділу на склади.ppt
Виконати завдання , що є в презентації
30.03 ТРМ-37 41 Контрольна  робота Конт роб пунктуація в простому реченні.doc повторити тему: складне речення
30.03 ТРМ-37 42 Кома в складному реченні. Підручник ст..147
кома в складному реченні.doc
виконати три вправи з конспекта
31.03 КК-22 37 Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін., Підручник ст..33
конспектСинонімічні способи вираження різного ступеня ознаки.doc
Виконати вправи 64, 66-тести
31.03 КК-22 38 вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки (величезний, манюсінький, тонкуватий, завеликий, старенький, предобрий).  Підручник ст.34.
конспектНе мають ступенів порівняння прикметники.doc
виконати три вправи , що подані в конспекті
31.03 КК-21 31 Числівник.
Складні випадки узгодження й відмінювання числівника.
Підручник ст..36
відеосюжет Числівник. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО _Лайфхаки з української мови_.mp4
Виконати вправи 79, 82-тести
31.03 КК-21 32 Дієслово, дієслівні форми. Підручник ст..46
Перегляньте відео урокДієслово. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО _Лайфхаки з української мови_.mp4
конспектДієслово. Дієслівні форми.doc
виконати вправи 122, 127, 128-тести
.2.04 ТРМ-37 43 Крапка з комою у складному реченні. Конспект крапка з комою.doc виконати дві вправи з конспекта
2.04 ТРМ-37 44 Написання есе Конспект Тема уроку наисання есе 11кл..doc повторити види складних речень
5.04 ОБ-26 41 Складні випадки і варіанти синтаксичного керування Конспект
Тема складні випадки керування.doc
виконати самостійну роботу , подану в конспекті
5.04 ОБ-26 42 Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками УРОК 26 Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за.doc виконати три вправи з конспекта
5.04 С-24 19 Морфологічна помилка.  Перегляньте відео урок10 клас. Укр. мова. Морфологічна норма. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників. (Тиж.1_ПН).mp4 провідміняти по два іменники 1, 2 відміни
6.04 ТРМ-37 45 Двокрапка у складному реченні відео Урок укр.мови, 11 клас, тема_ «Двокрапка в складному реченні», вчитель Москвічова І.О..mp4 ст.162
виконати вправи 165, 168
6.04 ТРМ-37 46 Тире у складному реченні  конспект тире в складному реченні.docx виконати з конспекта
три вправи
7.04 КК-21 33 Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть). підручник ст 52
Конспект Паралельні форми вираження наказового способу дієслів І та ІІ особи множини.doc
вправа 127,128-тести
7.04 КК-21 34 Активні й пасивні дієприкметники.  підручник ст 55
конспект активні і пасивні дієприкметники.doc
вправа 132, 136
.9.04 ТРМ-37 47 к\робота Контрольна робота з теми складне речення -розд.зн.doc
9.04 ТРМ-37 48 Розділові знаки при прямій мові. конспект Прям мова ,розділові знаки.doc виконати три вправи з конспекта
10.04 ТРМ-37 51 Стилістичне забарвлення лексики. переглянути конспект стилістичне забарвлення лексики.doc виконати вправу з конспекта
10.04 ТРМ-37 52 Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика. Перегляньте конспект.Книжна та розмовна лексика.doc
Підручник ст. 177-181
виконати вправи 398, 399
ст 181
12.04 ОБ-26 43 Словосполучення з прийменником по конспект
УРОК Словосполучення з прийменником по.doc
виконати тести , що в конспекті
12.04 ОБ-26 44 Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за УРОК 26 Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за.doc виконати три вправи з конспекта
12.04 С-24 20 . Іменник.
Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови).
Паралельні родові форми іменника
(зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо).
відеоурок
10 клас. Українська мова. Визначення роду ім. та узгодження їх з іншими час. мови (Тиж.1_ЧТ).mp4
Вправа 352, 353
13.04 ТРМ-37 53 Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики. презентація
Неологізми, застаріла лексика.ppt
відео
Що таке неологізми, історизми, архаїзми — на прикладі професій.mp4
скласти  три речення з застарілими словами та три речення з неологізмами
13.04 ТРМ-37 54 Стилістичне забарвлення фразеологізмів. переглянути відео11 клас. Українська мова. Стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів (Тиж.1_ПТ) (1).mp4
14.04 КК-21 35 контрольна робота  УРОК 19 Тематична контрольна робота №2.doc  виконати контрольну роботу ( варіант на вибір)
14.04 КК-21 36 Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. конспект уроку
Урок 86 Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.doc
підручник ст 64
 Виконати завдання з таблицею : повне та неповне узгодження.
Виконати тренувальні вправи 1, 2, що подані в конспекті уроку
.16.04 ТРМ-37 55 Виражальні можливості фразеологізмів. Конспект фразеологізми.doc
Виконати вправи з конспекту
Виконати три вправи з конспекту
16.04 ТРМ-37 56 Стилістичні особливості засобів словотвору.  Виконати три вправи з конспекту засоби словотвору.doc Складіть і запишіть невеликий текст (6 – 8 речень) у публіцистичному стилі на тему «Здоров’я – то найцінніший скарб», використовуючи словотворчі засоби стилістики.
17.04 ТРМ-37 57 Стилістичні особливості частин мови. підручник ст 188 опрацювати матеріал
Переглянути конспект  Стилістичні засоби морфології.doc
 Виконати вправи 1,3,7 з конспекту
17.04 ТРМ-37 58 Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях. відеоурок
11 клас. Українська мова. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.  (Тиж.2-ПН).mp4
підручник ст 191 опрацювати матеріал
 виконати вправи 429, 430
тести на ст.195
19.04 ОБ-26 45 Вживання похідних сполучників.
Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка
Підручник ст. 80-правила
Ознайомтесь з матеріалом конспектуУрок граматичний звязок між підметом і присудком.doc
Виконати завдання з карток- 2 картки на вибір
19.04 ОБ-26 46 Пасивні конструкції з дієсловами на –ся. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. Підручник ст.. 84
Ознайомтесь з матеріалом конспектуУрок пасивні конструкції дієслів на -ся.doc
Виконати завдання з карток (1-на вибір) та творчу вправу
19.04 С-24 21 Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.).
Іменники спільного і подвійного роду.
 Підручник ст.148
відеоурок
10 клас. Укр. мова. Морфологічна норма. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників. (Тиж.1_ПН).mp4
вправа 343,346 -підручник
20.04 ТРМ-37 59 Контрольна робота з теми Контрольна робота  синтаксична норма.doc повторити тему : пунктограма
20.04 ТРМ-37 60 Написання твору  Написання твору на морально.doc  написати твір
21.04 КК-21 37 Складні випадки синтаксичного узгодження (УПА засвідчила; до міста Старий Самбір; у місті Чернівці). Переглянути підручник ст64
конспект
Складні випадки синтаксичного узгодження.doc
Виконайте вправи, які подані в конспекті
21.04 КК-21 38 Складні випадки і варіанти синтаксичного керування підручник ст. 69-повторити правила
Конспект
Тема складні випадки керування.doc
виконати самостійну роботу , подану в конспекті
22.04 ОБ-26 47 Контрольна робота контрольна робота з теми Морфологічна норма.doc повторити все про морфологічний розбір
22.04 ОБ-26 48 Порядок слів у реченні. Конспект уроку української мови –Порядок слів у реченні-.doc
опрацювати матеріал підручника ст 88
Виконати вправи 201,206
.23.04 ТРМ-37 61 Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення Переглянути презентацію інформаційні жанри.ppt
Прочитати підручник ст.198
 Виконати вправи
437,438
23.04 ТРМ-37 62 Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова, листування). переглянути підручник ст. 203
конспект Діалогічні жанри.doc
Вправа 447 (на вибір)
26.04 ОБ-26 47 Односкладні й неповні речення.  відеоурок Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення..mp4
Опрацювати матеріал підручника ст91
 Виконати вправи
210,212, 218
26.04 ОБ-26 48 Прості ускладнені речення. Конспектпрості ускладнені речення.doc Виконайте вправи, які подані в конспекті
27.04 ТРМ-37 63 Стилістичні особливості частин мови. підручник ст 188 опрацювати матеріал
Переглянути конспект  Стилістичні засоби морфології.doc
 Виконати вправи 1,3,7 з конспекту
27.04 ТРМ-37 64 Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях. відеоурок
11 клас. Українська мова. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.  (Тиж.2-ПН).mp4 підручник ст 191 опрацювати матеріал
 виконати вправи 429, 430
тести на ст.195
28.04 ОБ-26 49 Правила побудови складних речень. Конспект Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях.doc Виконайте вправи, які подані в конспекті
28.04 ОБ-26 50 Логічні помилки в складних реченнях. конспект
Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях.doc
виконати завдання ,які  є в конспекті
29.04 КК-21 39 Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками УРОК 26 Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за.doc виконати три вправи з конспекта
29.04 КК-21 40 Словосполучення з прийменником по конспект
УРОК Словосполучення з прийменником по.doc
виконати тести , що в конспекті
29.04 ОБ-26 51 Контрольна робота з теми Контрольна робота  синтаксична норма.doc повторити  пунктограми в мові
29.04 Об-26 52 Пунктуаційна помилка. Відео урок_ Типові пунктуаційні помилки у творах на ЗНО.mp4 Вправа підручника 266, 272  ст.120
30.04 ТРМ-37 65 Написання  листа. конспект   написання листа.doc Виконати завдання №5 в конспекті
30.04 ТРМ-37 66 Написання тексту різних жанрів відеоурок
11 клас. Українська мова. Написання текстів різних жанрів (Тиж.7_ПН).mp4
5.05 ОБ-26 53 Тире між підметом і присудком у простому реченні. Відео урокТире між підметом та присудком. Українська мова 11 клас.mp4 вправа 275 , 276-тести  ст.122
5.05 Об-26 54 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених
звертаннями;
конспект
. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями.doc
виконати дві вправи з конспекта і тести
12.05 ОБ-26 55 ●              Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення; конспект
однорідними членами речення.doc
виконати дві вправи з конспекта і тести
12.05 Об-26 56 ●              Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами; Конспект відокремлені речення означеннями, прикладками, обставинами.doc Виконати вправи підручника245, 246, 247-тести
11.05 ТРМ-37 67 Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика). відеоурок  11 клас.Українська мова.Оцінювальні жанри.Написання рецензії на книгу сучасного письменника(Тиж4_ПН).mp4 напишіть рецензію на прочитану книгу сучасного українського письменника/письменниці. Послуговуйтеся порадами, запропонованими у відеоуроці
11.05 ТРМ-37 68 Написання характеристики, рецензії Ст. 213 ознайомитись з правилами написання характеристики, Вправа460 Написати характеристику на свого товариша або подруги
14.05 ТРМ-37 69 Етикетні жанри (привітання, вибачення). відео  Етикет. Правила та норми. _ Настав час.mp4 виписати з підручника поняття вибачення, привітання ст 216
14.05 ТРМ-37 70 Написання привітання , вибачення. відео  11 клас. Українська мова. Правила етикету електронного листування (Тиж.3_ПТ).mp4 виконати вправу підручника 468 ст. 219( 1 ситуація)
18.05 ТРМ-37 71 К робота УРОК контрольна підсумкова.doc виконати к.роботу
18.05 ТРМ-37 72 Підсумок вивченого ( 3години) Виконати тести  тести – лексикологія.doc повторити   тему
орфографія
20.05 ТРМ-37 73 Підсумок вивченого Морфологія +тести.doc повторити синтаксис
20.05 ТРМ-37 74 Підсумок вивченого Тести до теми синтаксис.doc
2.06 ТРМ-37 73 Підсумок вивченого Морфологія +тести.doc повторити синтаксис
2.06 ТРМ-37 74 Підсумок вивченого Тести до теми синтаксис.doc