Українська мова – викладач: Челомбітько Я.С. ІІ – півріччя 2020-2021 н.р.

Дата № групи Урок Тема Матеріали до уроку Перевірка знань
14.01 ТРС-18  19-20 «Практична риторика. Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Аудиторія. Види та цілі слухання. Прийоми налагодження контакту» Додаток № 1:

Додаток 

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1)
21.01 ТРС-18 21-22 Тема: Орфоепічна норма. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності. Додаток № 1:

Додаток 

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1)
28.01 ТРС-18   23-24 Тема:«Основні правила вимови голосних та приголосних звуків.  Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів.» Додаток № 1: 1.Завдання у розробці уроку(Додаток1)
02.02 ТРС-18  25-26 Тема: «1. Варіативне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнюваньний наголос. Складні випадки наголошування слів.

2.Контрольна робота №2 «Практична риторика:тестування, виконання завдань»

Додаток 1:

Додаток  2:

Додаток  3: виконати контрольну роботу

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1)

2.Завдання дивись у розробці(Додаток2)

04.02 ТРС-18  27-28 Тема:  «1.Контрольний диктант.

2. Написання на есе на тему: « Наголос-душа слова»

Додаток1:

Додаток2: 

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1, 2).
09.02 ТРС-18  29-30 Тема: «Текст як одиниця спілкування. Види читання і  записування тексту. Естетика тексту»  Додаток  1: 1.Завдання у розробці уроку(Додаток1)
11.02 ТРС-18 31-32 Тема: «Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія.  Орфографічна норма. Орфограма. Орфографічна помилка, словник» Додаток1: 

Додаток № 2:

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1, 2).
16.02 ТРС-18  33-34 Тема: 1.«Ненаголошені е,и в корені слова»

2. «Апостроф»

 Додаток № 1:

Додаток № 2:

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1)
17.02 ТРС-18

 

 35-36 Тема: 1.«Позначення мякості приголосних»

2. «Чергування голосних»

Додаток 1:

 Додаток2:

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1, 2).
23.02 ТРС-18

Укр.мова

Урок №  37-38 Тема: «Чергування приголосних в українській мові»

«Зміни приголосних при збігові їх у процесісловотворення»

 Додаток № 1:

Додаток № 2:

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1)
25.02 ТРС-18

Укр.мова

Урок № 39-40 Тема: «Спрощення приголосних»

«Подвоєння та подовження приголосних»

Додаток № 1:

Додаток № 2:

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1, 2).