Українська мова-викладач Фоміна Л.І. з 18.03.2021

  • За консультаціями звертатися по телефону 0509822898 (Вайбер на цей номер )
  • Електронна пошта fominaluda396@gmail.com
Дата урок № групи Тема Матеріали до уроку Домашнє завдання
25.03 34 ЕЗР-15 Чергування голосних. підручник ст 99
Перегляньте конспект чергування голосних.doc
Виконати вправу і тести , що в конспекті
35 ЕЗР-15 Чергування приголосних в українській мові.
Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.
 Перегляньте відео сюжет
чергування приголосних.mp4
виконати вправи з підручника ст101. Вправа 229, 231
01.04 36 ЕЗР-15 Спрощення приголосних. Перегляньте відео сюжетСпрощення в групах приголосних [Типове завдання ЗНО].mp4
конспектСпрощення у групах приголосних.doc
виконати тести з конспекта
вправа 232
37 ЕЗР-15   Подвоєння та подовження приголосних. Переглянути  правила
.Подвоєння та подовження приголосних.doc  ст 109.
Виконати вправи 247,255 ст.110
22.03 25 ТРС-28 Засоби мовного вираження промови. Виписати з конспекту визначення Засоби мовного вираження промови.doc створити 5 речень з різними  засобами вираження
26 ТРС-28 Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні. Переглянути конспект ,Урок метафора..doc
Виконати вправу 1
Скласти план тексту виступу на тему «Яким я уявляю собі лідера».
29.03 27 ТРС-28 розпізнавання тропів і риторичних фігур;
збагачення тексту й речень тропами й фігурами;
підручник ст.14
Конспект тропи.doc
Виконати завдання, що є  в конспекті
28 ТРС-28 Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення, порівняння).  підручник ст. 9
Ознайомитися з конспектом
Тема уроку риторичні фігури.doc
Виконати тести ст19  підручника
25.03 35 ЕЗР-35 к\робота Контрольна робота з теми складне речення -розд.зн.doc
36 ЕЗР-35 Розділові знаки при прямій мові. конспект Прям мова ,розділові знаки.doc виконати три вправи з конспекта
25.03 37 ЕЗР-35 Стилістична помилка. конспект
стилістична помилка.doc
Виконати три вправа з конспекту  і тести
38 ЕЗР-35 істичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів. переглянути відео
Урок укр.мови, 11 клас, тема_ «Стилістичне використання багатозначних слів», вчитель Москвічова І.О..mp4
виконати вправу  підручника 382
25.03 30 ТРС-38 Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика. Ст. 181  опрацювати матеріал  вправа 401, 403-усно  Вправа 402-письмово Вправа 404
31 ТРС-38 Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.     переглянути відеоурок
Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції. Українська мова 10 клас.mp4
Записати , що таке неологізми (навести приклади і скласти 5 речень з ними)
Історизми (навести приклади і скласти з ними 5 речень)
Агхаїзми (навести приклади і скласти з ними 5 речень)
01.04 32 ТРС-38 Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.     переглянути відеоурок
Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції. Українська мова 10 клас.mp4
Записати , що таке неологізми (навести приклади і скласти 5 речень з ними)
Історизми (навести приклади і скласти з ними 5 речень)
Агхаїзми (навести приклади і скласти з ними 5 речень)
33 ТРС-38 Двокрапка у складному реченні відео Урок укр.мови, 11 клас, тема_ «Двокрапка в складному реченні», вчитель Москвічова І.О..mp4 ст.162
виконати вправи 165, 168
05.04 29 ТРС-28 добір жанрів і текстів для вживання конкретних мовних засобів;
удосконалення тексту мовними засобами.
Повторити матеріал  .конспект
стилі мови.doc
підготуватися до к\роботи
30 ТРС-28 к\робота Контрольна робота на тему ХУДОЖНІ ЗАСОБИ.doc
12.04 31 ТРС-28 Числівник.
Складні випадки узгодження й відмінювання числівника.
Підручник ст..36
відеосюжет Числівник. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО _Лайфхаки з української мови_.mp4
Виконати вправи 79, 82-тести
32 ТРС-28 Дієслово, дієслівні форми. Підручник ст..46
Перегляньте відео урокДієслово. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО _Лайфхаки з української мови_.mp4
конспектДієслово. Дієслівні форми.doc
виконати вправи 122, 127, 128-тести
19.04 33 ТРС-28 Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть). підручник ст 52
Конспект Паралельні форми вираження наказового способу дієслів І та ІІ особи множини.doc
вправа 127,128-тести
34 ТРС-28 ктивні й пасивні дієприкметники.  підручник ст 55
конспект активні і пасивні дієприкметники.doc
вправа 132, 136
8.04 38 ЕЗР-15 к\робота      есе«Чи може зашкодити неграмотне письмо?», Повторити правила написання есе.
ст 97- 99
Написати твір
39 ЕЗР-15 Контрольна робота з теми ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 -1курс.doc
39 ЕЗР-35 Стилістичне забарвлення лексики. переглянути конспект стилістичне забарвлення лексики.doc виконати вправу з конспекта
40 ЕЗР-35 Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика. Перегляньте конспект.Книжна та розмовна лексика.doc
Підручник ст. 177-181
виконати вправи 398, 399
ст 181
34 ТРС-38 ире у складному реченні  конспект тире в складному реченні.docx виконати з конспекта
три вправи
35 ТРС-38 к\робота Контрольна робота з теми складне речення -розд.зн.doc
15.04 40 ЕЗР-15 Підсумок вивченого Переглянути вивчений матеріал
41 ЕЗР-35 Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики. презентація
Неологізми, застаріла лексика.ppt
відео
Що таке неологізми, історизми, архаїзми — на прикладі професій.mp4
скласти  три речення з застарілими словами та три речення з неологізмами
42 ЕЗР-35 Стилістичне забарвлення фразеологізмів. переглянути відео11 клас. Українська мова. Стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів (Тиж.1_ПТ) (1).mp4
36 ТРС-38 Розділові знаки при прямій мові. конспект Прям мова ,розділові знаки.doc виконати три вправи з конспекта
37 ТРС-38 Стилістична помилка. конспект
стилістична помилка.doc
Виконати три вправа з конспекту  і тести
22.04 43 ЕЗР-35 Виражальні можливості фразеологізмів. Конспект фразеологізми.doc
Виконати вправи з конспекту
Виконати три вправи з конспекту
44 ЕЗР-35 Стилістичні особливості засобів словотвору.  Виконати три вправи з конспекту засоби словотвору.doc Складіть і запишіть невеликий текст (6 – 8 речень) у публіцистичному стилі на тему «Здоров’я – то найцінніший скарб», використовуючи словотворчі засоби стилістики
38 ТРС-38 Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів. переглянути відео
Урок укр.мови, 11 клас, тема_ «Стилістичне використання багатозначних слів», вчитель Москвічова І.О..mp4
виконати вправу  підручника 382
39 ТРС-38 Стилістичне забарвлення лексики. переглянути конспект стилістичне забарвлення лексики.doc виконати вправу з конспекта
17.05 2021 35 ЕЗР-15 Чергування приголосних в українській мові.
Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.
 Перегляньте відео сюжет
чергування приголосних.mp4
виконати вправи з підручника ст101. Вправа 229, 231
36 ЕЗР-15 Спрпощення приголосних. Перегляньте відео сюжетСпрощення в групах приголосних [Типове завдання ЗНО].mp4
конспектСпрощення у групах приголосних.doc
виконати тести з конспекта
вправа 232
24.05.2021 37 ЕЗР-15  Подвоєння та подовження приголосних. Переглянути  правила
.Подвоєння та подовження приголосних.doc  ст 109.
Виконати вправи 247,255 ст.110
38 ЕЗР-15 к\робота      есе«Чи може зашкодити неграмотне письмо?», Повторити правила написання есе.
ст 97- 99
Написати твір
31.05..2021 39 ЕЗР-15 Контрольна робота з теми ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 -1курс.doc
40 ЕЗР-15 Підсумок вивченого Переглянути вивчений матеріал
17.05.2021 26 ТРМ-27 Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні. Переглянути конспект ,Урок метафора..doc
Виконати вправу 1
Скласти план тексту виступу на тему «Яким я уявляю собі лідера».
24.05.2021 27 ТРМ-27 розпізнавання тропів і риторичних фігур;
збагачення тексту й речень тропами й фігурами;
підручник ст.14
Конспект тропи.doc
Виконати завдання, що є  в конспекті
31.05.2021 28 ТРМ-27 Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення, порівняння).  підручник ст. 9
Ознайомитися з конспектом
Тема уроку риторичні фігури.doc
Виконати тести ст19  підручника
07.06.2021 29 ТРМ-27 добір жанрів і текстів для вживання конкретних мовних засобів;
удосконалення тексту мовними засобами.
Повторити матеріал  .конспект
стилі мови.doc
підготуватися до к\роботи
14.06.2021 30 ТРМ-27 к\робота Контрольна робота на тему ХУДОЖНІ ЗАСОБИ.doc
17.05.2021 38 ТРС-28 Мистецтво відповідати на запитання. урок 64 МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ.doc виписати пояснення термінів , виконати д\завдання, що в конспекті
39 ТРС-28 дискусія на тему: «Мовна мода – це добре чи погано?». урок 65 Дискусія на тему.doc перегляньте конспект напишіть виступ на задану тему
24.052021 40 ТРС-28 к\твір перегляньте відео 11 клас. Українська мова. Написання есе (практика) (Тиж.8_ПН).mp4 напишіть есе  на тему “Чи важлива гармонія в людському житті?”
41 ТРС-28 к\робота Контр робта  Суперечкам як  вид комунікації.doc
11.05.2021 47 ТРС-38 Етикетні жанри (привітання, вибачення). відео
Етикет. Правила та норми. _ Настав час.mp4
виписати з підручника поняття вибачення, привітання ст 216
48 ТРС-38 Написання привітання , вибачення. відео
11 клас. Українська мова. Правила етикету електронного листування (Тиж.3_ПТ).mp4
виконати вправу підручника 468 ст. 219( 1 ситуація)
18.05.2021 49 ТРС-38  Підсумкова  контрольна робота УРОК контрольна підсумкова.doc виконати к.роботу
50 ТРС-38 Підсумок вивченого ( 3години) Виконати тести  тести – лексикологія.doc повторити   тему
орфографія
25.04.2021 51 ТРС-38 Підсумок вивченого Морфологія +тести.doc повторити синтаксис
52 ТРС-38 Підсумок вивченого Тести до теми синтаксис.doc