Українська мова – викладач Наталія Ягодина І півріччя 2021-2022 н.р.

Дата 
групи
Урок Тема Матеріали до уроку Перевірка
знань
25.10 ТРМ-37 31 Односкладні й неповні речення. відеоурок Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення..mp4
Опрацювати матеріал підручника ст91
Виконати вправи
210,212, 218
25.10 ТРМ-37 32 Прості ускладнені речення. Конспектпрості ускладнені речення.doc виконати три вправи з конспекта
25.10 ОБ-26 17 Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові. відео 10 клас. Українська мова. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові (Тиж.4_ЧТ).mp4 виконати вправи підручника  418,424 ст 167
25.10 ОБ-26 18 Написання есе на тему :«Мій вибір – жити й творити в Україні», «Що означає «бути відповідальним»?»);  Зразок есе Зразок есе.doc повторити тему  : “ Іменник”
26.10 ЕРЗ-23 17 Словозміна іменників ІV відміни.  відео
10 клас. Українська мова. Словозміна іменників ІV відміни (Тиж.9_ЧТ).mp4
виконати вправи підручник
406, 407  ст.163
26.10 ЕРЗ-23 18 Особливості кличного відмінка.   конспект ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА.doc виконати три вправи з конспекта і тести
26.10 КК-32 15 Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. контрольна робота  контрольна робота з теми Морфологічна норма.doc повторити все про морфологічний розбір 
26.10 КК-32 16 Порядок слів у реченні. відеоурок Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення..mp4
Опрацювати матеріал підручника ст91
Виконати вправи
210,212, 218
26.10 КК-31 17
  • вставними словами і реченнями.
Конспект Тема вставні слова.doc
 Підручник  ст. 98 –правила 
Виконати вправи з конспекта 
26.10 КК-31 18 Контрольна  робота з теми : Просте речення  Конт роб пунктуація в простому реченні.doc
27.10 Кк-11 17 Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Cт.53 Ознайомитися та записати  Характеристику мовця, Імідж оратора Вправи 118,119. 120- усноВправа 123 -письмово
презентація особистість мовця.ppt
Вправа 123
27.10 КК-11 18 Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця. Ст. 55  ознайомитися з темою –сучасне ораторське мовлення 
Вправи 122-усно
121-письмово пояснити слова
Вправа 124
27.10 ЕРЗ-23 19 Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові. відео 10 клас. Українська мова. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові (Тиж.4_ЧТ).mp4 виконати вправи підручника  418,424 ст 167
27.10 ЕРЗ-23 20 Написання есе на тему :«Мій вибір – жити й творити в Україні», «Що означає «бути відповідальним»?»);  Зразок есе  Зразок есе.doc повторити тему  : “ Іменник”
28.10 ОБ-26 19 Контрольна робота з теми : «Морфологічна норма» контрольна робота з теми Морфологічна норма.doc повторити тему : “ Морфологія”
28.10 ОБ-26 20 Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. 
Правила ведення суперечки.
 конспект СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ.doc записати в зошит  рекомендований матеріал 
28.10 КК-31 19 Кома в складному реченні. конспект  кома в складному реченні.doc виконати три вправи з конспекта
28.10 КК-31 20 Крапка з комою у складному реченні. Конспект крапка з комою.doc виконати дві вправи з конспекта
28.10 ОБ-36 13 Стилістична помилка. конспект стилістична помилка.doc Виконати три вправа з конспекту  і тести 
28.10 ОБ-36 14 Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів. переглянути відео Урок укр.мови, 11 клас, тема_ «Стилістичне використання багатозначних слів», вчитель Москвічова І.О..mp4 виконати вправу  підручника 382
28.10 ТРМ-37 33 Правила побудови складних речень. Конспект Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях.doc Виконайте вправи, які подані в конспекті
28.10 ТРМ-37 34 Логічні помилки в складних реченнях. конспект
Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях.doc
виконати завдання ,які  є в конспекті
29.10 ТРМ-37 35 Контрольна робота  з теми : «Синтаксична норма» Контрольна робота  синтаксична норма.doc повторити тему : пунктограа 
29.10 ТРМ-37 36 Пунктуаційна помилка. Відео урок_
ТПТ №3 _ Типові пунктуаційні помилки у творах на ЗНО.mp4
Вправа підручника 266, 272  ст.120 
29.10 ТРМ-37 37 Тире між підметом  і присудком 
в простому реченні
перегляньте відеоурок
Тире між підметом та присудком. Українська мова 11 клас.mp4
виконайте вправи  з підручника ст.122Вправа 275
Вправа підручника  ст 122
Вправа 276 
29.10 ТРМ-37 38 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених       звертаннями; перегляньте конспект 
прості ускладнені речення.doc
 Виконайте  вправи 279
ст 124
Вправа 287
1.11 ТРМ-37 39 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення; конспект
однорідними членами речення.doc
виконати дві вправи з конспекта і тести
1.11 ТРМ-37 40 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами; Підручник ст..142
Конспект відокремлені речення означеннями, прикладками, обставинами.doc
Виконати вправи підручника245, 246, 247-тести
1.11 ОБ-26 21 Аргументи й докази. 
Полемічні прийоми.
відео 10 клас. Українська мова. Практична риторика. Аргументи й докази. Полемічні прийоми  (Тиж.10_ЧТ).mp4 ст. 178 Вправа 439
1.11 ОБ-26 22 Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?», повторити правила проведення дискусії ст 174-178 доберіть два аргумента
для захисту своєї позиції і запишіть їх.
2.11 КК-32 17 Односкладні й неповні речення.  відеоурок Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення..mp4
Опрацювати матеріал підручника ст91
Виконати вправи
210,212, 218
2.11 КК-32 18 Прості ускладнені речення. Конспектпрості ускладнені речення.doc виконати три вправи з конспекта
2.11 КК-31 21 Написання есе  Зразок есе.doc Написати есе
2.11 КК-31 22 Двокрапка у складному реченні конспект двокрапка.doc ст.162
виконати вправи 165, 168
3.11 ЕРЗ-23 21 Контрольна робота з теми : «Морфологічна норма» контрольна робота з теми Морфологічна норма.doc повторити тему : “ Морфологія”
3.11 ЕРЗ-23 22 Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. 
Правила ведення суперечки.
 конспект СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ.doc записати в зошит  рекомендований матеріал 
3.11 КК-11 19 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.  переглянути конспект УРОК 19 аудиторія.doc
виписати пояснення 
Прочитати матеріал підручника ст 57-59
Виконати вправу 129 (на вибір)
3.11 КК-11 20 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. переглянути конспект урок 20 текст.doc
Створити таблицю,що в конспекті  і заповнити другу колонку
Підготуйте інформацію та план промови для виступу з теми «У мові — наша культура».
4 11 ОБ-26 23 Мистецтво відповідати на запитання. Перегляньте  конспект урок 64 МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ.doc виконати вправу 450 ст.183
4 11 ОБ-26 24 Дискусія на тему: «Мовна мода – це добре чи погано?». познайомтесь  з матеріалом презентаціїСуперечка як вид комунікації.ppt вправа 439 (4 -е завдання)
4 11 ОБ-36 15 Стилістичне забарвлення лексики.  Перегляньте відео 11 клас. Українська мова. Стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів (Тиж.1_ПТ).mp4
переглянути конспект 
стилістичне забарвлення лексики.doc
виконати вправу з конспекта
4 11 ОБ-36 16 Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика. конспект Книжна та розмовна лексика.doc виконати вправи 398, 399
 ст 181
4 11 ТРМ-37 41 Контрольна  робота з теми : Просте речення  Конт роб пунктуація в простому реченні.doc
4 11 ТРМ-37 42 Кома в складному реченні. конспект  кома в складному реченні.doc виконати три вправи з конспекта
5.11 ТРМ-37 43 Крапка з комою у складному реченні. Конспект крапка з комою.doc виконати дві вправи з конспекта
5.11 ТРМ-37 44 Написання есе  Ознайомтесь з матеріалом конспекта Особливості написання твору.docx напишіть есе на теми, запропоновані в конспекті
8.11 КК-22 1 Уживання великої літери. Переглянути конспект Вживання великої літери.doc ст 118
Вправи 270,273
8.11 КК-22 2 Правила перенесення слів із рядка в рядок. конспект
ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК.doc
виконати тестові завдання , що подані в конспекті
Вправа 1 
8.11 ЕЗР-23 23 Аргументи й докази. 
Полемічні прийоми.
відео 10 клас. Українська мова. Практична риторика. Аргументи й докази. Полемічні прийоми  (Тиж.10_ЧТ).mp4 ст. 178 Вправа 439
9.11 КК-32 19 Правила побудови складних речень. Конспект Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях.doc Виконайте вправи, які подані в конспекті
9.11 КК-32 20 Логічні помилки в складних реченнях. конспект
Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях.doc
виконати завдання ,які  є в конспекті
10/11 ОБ–26 25 Контрольний  твір Урок української мови у 10 класі (РМ).doc написати твір 
10.11 ОБ-26 26 Контрольна  робота з теми : «Практична риторика» Контр робта  Суперечкам як  вид комунікації.doc виконати  один із варіантів 
10.11 ТРМ-37 45 Двокрапка у складному реченні відео Урок укр.мови, 11 клас, тема_ «Двокрапка в складному реченні», вчитель Москвічова І.О..mp4 ст.162
виконати вправи 165, 168
10.11 ТРМ-37 46 Тире у складному реченні конспект тире в складному реченні.docx виконати з конспекта 
три вправи
11.11 КК-21 1 Уживання великої літери. Переглянути конспект Вживання великої літери.doc ст 118
Вправи 270,273
11.11 КК-21 2 Правила перенесення слів із рядка в рядок. конспект
ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК.doc
виконати тестові завдання , що подані в конспекті
Вправа 1 
11.11 КК-11 21 Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту. конспект ВИДИ ЧИТАННЯ Й ЗАПИСУВАННЯ ТЕКСТУ ВИСТУПУ.doc Вправа 137 (II частина)
11.11 КК-11 22 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. конспектКонспект уроку.22 ПРАКТИЧНА РИТОРИКА.doc Розробіть мовленнєву ситуацію на одну із запропонованих тем у конспекті  
11.11 ЕЗР-23 24 Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?», повторити правила проведення дискусії ст 174-178 доберіть два аргумента
для захисту своєї позиції і запишіть їх.
11.11 ЕЗР-23 25 Мистецтво відповідати на запитання. Перегляньте  конспектурок 64 МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ.doc складіть схему за матеріалом конспекта 
12.11 КК-32 21 Контрольна робота  з теми : «Синтаксична норма» Контрольна робота  синтаксична норма.doc повторити тему : пунктограма 
12.11 КК-32 22 Пунктуаційна помилка. Відео урок
ТПТ №3Типові пунктуаційні помилки у творах на ЗНО.mp4
Вправа підручника 266, 272  ст.120 
15.11 КК-22 3 Написання складних слів разом, окремо, з дефісом. Переглянути презентацію написання складних слів.ppt, підручник ст. 121 виконати  вправу 289 Ст. 124 вправа 291-тести
15.11 КК-22 4 Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки». Повторити правила з конспекта правило дяв’ятки.doc,
Підручник ст. 125. виконати вправи304, 308 
Вправа 311-тести 
15.11 ЕГЗ-23 25 Дискусія на тему: «Мовна мода – це добре чи погано?». Прочитайте конспект Основні правила ведення дискусії.doc Створити схему  за матеріалом , що в конспекті
16.11 КК-32 21 Тире між підметом і присудком у простому реченні. Перегляньте відеоМодуль 7. Заняття 4- Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення.mp4
 Підручник  ст. 118 
Виконати вправи 272
Вправа 278 –тести 
16.11 КК-32 22 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених

  • звертаннями;
конспект
. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями.doc
виконати дві вправи з конспекта і тести
17.11 ОБ-26 27 Дискусія на тему: «Чи потрібно бути мовно стійким?». Повторити правила ведення дискусіїОсновні правила ведення дискусії.doc Написати  аргументи до своєї точки зору
17.11 ОБ-26 28 Засоби мовного вираження промови.  Виписати з конспекта Засоби мовн. вираження промови.doc засоби вираження промови Зробити презентацію засобів мовного вираження.
17.11 ТРМ-37 47 Розділові знаки при прямій мові. Ознайомтесь з матеріалом презентації Презентация Розділові знаки при прямій мові1.ppt
Виконати вправу  379 ст. 167
Вправа 380 ст 167
17.11 ТРМ-37 48 Контрольна робота з теми :  Складне речення Контрольна робота з теми складне речення -розд.зн.doc
18.11 КК-21 3 Написання складних слів разом, окремо, з дефісом. Переглянути презентацію написання складних слів.ppt, , підручник ст. 121 виконати  вправу 289 Ст. 124 вправа 291-тести
18.11 КК-21 4 Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки». Повторити правила з конспекта ,правило дяв’ятки.doc
Підручник ст. 125. виконати вправи304, 308 
Вправа 311-тести 
18.11 КК-11 23 К\робота з теми .  Контрольна робота з теми пракична риторика.doc Повторити тему : орфоепія
18.11 КК-11 24 Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Переглянути презентаціюорфоепія, милозвучність.ppt, виконати тести , що в презентації Підручник  ст. 75 вправа 152 
18.11 ЕГЗ-23 26 Контрольний  твір Урок української мови у 10 класі (РМ).doc написати твір 
18.11 КГЗ-23 27 Контрольна  робота з теми : «Практична риторика» Контр робта  Суперечкам як  вид комунікації.doc виконати  один із варіантів 
19.11 КК-32 23
  • однорідними членами речення;
конспект
однорідними членами речення.doc
виконати дві вправи з конспекта і тести
19.11 КК-32 24
  • відокремленими означеннями, прикладками, обставинами;
Підручник ст..142

Конспект відокремлені речення означеннями, прикладками, обставинами.doc

Виконати вправи підручника245, 246, 247-тести