Українська література з 18. 03 2021 викладач Ягодіна Н.І.

  • Викладач української мови та літератури Ягодіна Наталія Іванівна.
  • За консультаціями звертатися по телефону 09719180975
  • Електронна пошта nataliayagodnie@gmail.com
    Українська література

Групи  КК-11, КК-12, ЕГЗ -13, КК-21, КК-22, С-24, ОБ-26, КК-31, КК-32, ТРМ-37
1.Підручники  Українська література ( рівень стандарту): підр.для 10 кл.закл. загаль.серед.освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко .- Київ.: Грамота.2018.
2 Підручники  Українська література ( рівень стандарту): підр.для 11 кл.закл. загаль.серед.освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко .- Київ.: Грамота.2019.

Дата № групи Урок Тема Матеріали до уроку Перевірка знань
19.03 КК-22 18 Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.
Павло Тичина
Основне з життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років.
підручник ст 17-19
Презентація
Павло Григорович Тичина.ppt
конспектУРОК 3 Поезія + П. Тичина.doc
питання 1-3 ст. 28.
вивчити  поезію (на вибір)
19.03 КК-22 19 Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»). Перегляньте відео
Павло Тичина. Ви знаєте, як липа шелестить… (Поезія).mp4
конспект Сонячні кларнети.doc
підручник ст.19-25
скласти літературний паспорт  віршам. що в підручнику
19.03 КК-11 40 Василь Стефаник  Життя і творчість. підручник ст. 169
конспект В  Стефаник.doc
Складіть план біографії
19.03 КК-11 41 Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту.  підручник ст.175-179
Перегляньте відео
Василь Стефаник. «Камінний хрест». Українська література 10 клас.mp4
прочитати новелу,
скласти паспорт новели
19.03 КК-21 30 Контрольна робота з теми сам роб. Вороний , Олесь.doc
19.03 КК-21 31 Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Зв’язок із поезією.
Микола Хвильовий (М.Фітільов)
Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр.
підручник ст.43-50
Перегляньте відео
Життєвий шлях Миколи Хвильового. Тематичне і стильове розмаїття прози. Українська література 11 клас.mp4
план біографії митця, конспект “ Стильове розмаїття прози” ст 43-45
22.03 КК-22 20 Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»). Вивчає напам’ять: 1 поезію(на вибір). підручник ст. 25-29
конспектТичина Памяти тиридцяти.doc
вивчити  поезію ( на вибір)
зробити аналіз віршів «Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»
22.03 КК-22 21  Євген Плужник
«Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… а човен – як срібний птах!..»
Один із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творча біографія, трагічна доля. Сповідальність, ліричність, філософічність лірики.
підручник ст.29-32
відеоЖиттєвий і творчий шлях ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА. Українська література 11 клас.mp4
виписати теорію л-ри: ліричний герой,  зробити аналіз творчості митця, вивчити напам’ять: 1 поезію (на вибір).
23.03 ТРМ-37 21  Роман « Місто»Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, підручник ст.85-93
Відео
Місто.ppt
Охарактеризувати Степана Радченка, створити паспорт романа
23.03 ТРМ-37 22 Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому. Конспект Морально-етичні колізії роману.doc виписпти х-ки жінок з конспекта
24.03 С-24 13 Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Опрацювати матеріал ст. 69 72
презентація презентація майстер корабля.ppt
Ох-ти неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря
24.03 С-24 14 Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського.  конспект уроку Майстер корабля. Морально-етичні колізії твору.docx  Виконати завдання №1, 2 на ст.74 (підручник)
25.03 КК-21 32 «Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. підручник 50-64 читати новелу
Презентація я романтика.ppt
Відео Я (Романтика) – Микола Хвильовий – аналіз та зміст корочено.mp4
створити паспорт  новелі
25.03 КК-21 33 Реальне та уявне у творі. Образ ліричного «Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність. конспектКонспет до теми  Я(Романтика).doc дпти відповіді ( письмово) на питання 2, 9 ст49
25.03 КК-12 26 Творча робота по творчості І.Я.Франка ІФранко . тести.doc підготуватися до  к\роботи
25.03 КК-12 27 Контрольна робота з теми №2 Контрольна робота з теми І.Франко.doc чичитати повість “ Тіні забутих предків” М.Коцюбинського
25.03 КК-11 42 Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм. Переглянути конспектСимволи в новелі Камінний хрест.doc
Символи Камінний хрест.ppt
Створити таблицю : Символи в новелі
25.03 КК-11 43 Контрольна робота з теми №2 ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ Коцюб,Кобил.Стеф..doc
25.03 ОБ-26 31 «КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ»
Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша.
підручник ст.35-37
Переглянути відеосюжет 11 клас  Українська література  «Київські неокласики»  Максим Рильський.mp4
конспектКиївські неокл. М рильський.doc
 Написати план біографії митця
25.03 ОБ-26 32 Максим Рильський
*«Солодкий світ!..», «У теплі дні збирання винограду»
Різногранний творчий шлях М.Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу (*«Солодкий світ!..»). Сонет «У теплі дні збирання винограду»
підручник ст.39-41
Конспект Творчість М. Рильського.doc
Вивчити напам’ять: 1 поезію (на вибір).
аналіз віршів(*«Солодкий світ!..»). Сонет «У теплі дні збирання винограду»
26.03 ЕГЗ-13 25 Значення творчості І. Франка, її актуальність.  конспект
значення творчості І . Франка.doc
прочитати  ст 76-82
підготуватися к\роботи
26.03 ЕГЗ-13 26 Творча робота по творчості І.Я.Франка ІФранко . тести.doc підготуватися до  к\роботи
26.03 ТРМ-37 23 Остап Вишня (Павло Губенко)
Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час
Підручник ст.97-104
Презентація
О Вишня -біографія.ppt
Написати план біографії митця, прочитати  усмішки«Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»
26.03 ТРМ-37 24 «Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»
Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках.
Підручник ст.104-112
презентація Остап Вишня.ppt
створити літературні паспорти до усмішок
29.03 КК-22 22 «КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ»
Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша.
підручник ст.35-37
Переглянути відеосюжет 11 клас  Українська література  «Київські неокласики»  Максим Рильський.mp4
конспектКиївські неокл. М рильський.doc
 Написати план біографії митця
29.03 КК-22 23 Максим Рильський
*«Солодкий світ!..», «У теплі дні збирання винограду»
Різногранний творчий шлях М.Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу (*«Солодкий світ!..»). Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів.
підручник ст.39-41
Конспект Творчість М. Рильського.doc
Вивчити напам’ять: 1 поезію (на вибір).
аналіз віршів(*«Солодкий світ!..»). Сонет «У теплі дні збирання винограду»
30.03 ТРМ-37 27 Микола Куліш
Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.
Підручник ст..117
Презентація Микола Куліш.ppt
створити хронологічну таблицю життя і творчості митця
30.03 ТРМ-37 28 Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Підручник
ЗНО. Укр.літ. 20.2. Сатирична комедія «Мина Мазайло»–п’єса без позитивного героя.Особливості сюжету.mp4
Ст121. Виписати паспорт  комедії, дати відповіді на питання №6-с.125.
Виписати цитати до х-ки  Мини, т.Моті, Мокія.
31.03 С-24 15 Валер’ян Підмогильний
Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач.
Підручник ст..85
відеосюжетВалер’ян Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної_прози. Українська література 11 клас.mp4
Написати план біографії митця, читати роман
“ Місто”
31.03 С-24 16  Роман « Місто» .Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі підручник ст.85-93
Відео  Місто.ppt
Охарактеризувати Степана Радченка, створити паспорт романа
01.04 КК-21 34 Юрій Яновський
Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю.Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.
Підручник ст..64
ПрезентаціяЮрій Яновський-21.ppt
написати план біографії митця, загальну х-ку творчості
01.04 КК-21 35 Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Опрацювати матеріал ст. 69- 72
презентація презентація майстер корабля.ppt
Ох-ти неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря
01.04 КК-12 28 Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі. Підручник ст..111-115
відеосюжет10 клас. Українська література. Модернізм (Тиж.1_ВТ).mp4
виписати основні ознаки модернізму
01.04 КК-12 29 . Михайло Коцюбинський
Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.
Підручник ст..117
відеосюжетЖиття і творчість Михайла Коцюбинського. Українська література 10 клас.mp4
написати план біографії митця, основні ознаки імпресіонізму
01.04 КК-11 44 Володимир Винниченко
Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник.
Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В.Винниченка на світовій сцені.
Підручник ст.179
Презентація винниченко.ppt
створити хронологічну таблицю життя і творчості митця
01.04 КК-11 45  Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо). Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Підручник ст..191
КонспектУрок2 винниченко момент.doc
Презентація Презентация1 Момент плакат.ppt
дати відповіді (письмово)на питання 6, 8 ст.204
01.04 ОБ-26 33 Контрольна робота з теми ПОЕЗІЯ 20х років XX століття.doc
01.04 ОБ-26 34 Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.
Микола Хвильовий (М.Фітільов)
Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр.
підручник ст.43-50
Перегляньте відео
Життєвий шлях Миколи Хвильового. Тематичне і стильове розмаїття прози. Українська література 11 клас.mp4
план біографії митця, конспект “ Стильове розмаїття прози” ст 43-45
02.04 ЕГЗ-13 27 Контрольна робота з теми №2 Контрольна робота з теми І.Франко.doc читати повість “ Тіні забутих предків” М.Коцюбинського
02.04 ЕГЗ-13 28 Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі. Підручник ст..111-115
відеосюжет10 клас. Українська література. Модернізм (Тиж.1_ВТ).mp4
виписати основні ознаки модернізму
02.04 ТРМ-37 29 Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.
Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.
Підручник ст.121-аналіз п’єси
Конспект
сатиричне змалювання героїв.doc
Поміркуйте (письмово)У чому актуальність п’єси в наш час? Чи залишається твір пересторогою, попередженням для сучасних українців?
02.04 ТРМ-37 30 Самостійна робота з теми Самосійна робота Микола Куліш.doc
5.04 КК-22 24 Контрольна робота з теми ПОЕЗІЯ 20х років XX століття.doc
5.04 КК-22 25 Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.
Микола Хвильовий (М.Фітільов)
Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр.
підручник ст.43-50
Перегляньте відео
Життєвий шлях Миколи Хвильового. Тематичне і стильове розмаїття прози. Українська література 11 клас.mp4
план біографії митця, конспект “ Стильове розмаїття прози” ст 43-45
6.04 ТРМ-37 31 Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р.  Конспект уроку
УРОК 26 Автономність…Антонич.doc
Виконати завдання, які подані в конспекті уроку
6.04 ТРМ-37 32 Богдан-Ігор Антонич
«Зелена євангелія», «Різдво», *«Коляда»
Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», *«Коляда»). Роздуми над поезією Б.-І.Антонича. напам’ять: 1 поезію (на вибір
Переглянути конспект
конспект про Б-І Антонича.doc
літературний диктант літ диктант Б-І Антонич.doc
напам’ять 1 поезію (на вибір)
ст 134-138
аналіз поезії
7.07 С-24 17 Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому. Конспект Морально-етичні колізії роману.doc виписпти х-ки жінок з конспекта
7.04 С-24 18 Остап Вишня (Павло Губенко)
Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час
Підручник ст.97-104
Презентація
О Вишня -біографія.ppt
Написати план біографії митця, прочитати  усмішки«Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»
7.04 КК-22 26 «Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. підручник 50-64 читати новелу
Презентація я романтика.ppt
Відео Я (Романтика) – Микола Хвильовий – аналіз та зміст корочено.mp4
створити паспорт  новелі
7.04 КК-22 27 Реальне та уявне у творі. Образ ліричного «Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність. конспектКонспет до теми  Я(Романтика).doc дпти відповіді ( письмово) на питання 2, 9 ст49
08.04 КК-21 36 Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського.  конспект уроку Майстер корабля. Морально-етичні колізії твору.docx  Виконати завдання №1, 2 на ст.74 (підручник)
08.04 КК-21 37 Валер’ян Підмогильний
Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач.
Підручник ст..85
відеосюжетВалер’ян Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної_прози. Українська література 11 клас.mp4
Написати план біографії митця, читати роман
“ Місто”
08.04 КК-12 30 Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму. підручник ст.123-читати текст
підручник ст.131-аналіз твору
Перегляньте відеосюжетМихайло Коцюбинський. Психологічна новела «Intermezzo». Українська література 10 клас.mp4
Конспект
інтермеццо.doc
створити паспорт новели
дати відповіді на запитання № 1 ( Д\З)ст 156
08.04 КК-12 31 Повість «Тіні забутих предків».
Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю
підручник ст.134-читати уривки
підручник ст.152-аналіз твору
Перегляньте відео сюжет.
М. Коцюбинський. _Тіні забутих предків_.mp4
Конспект Тіні  забутих предків.doc
створити паспорт твору
08.04 КК-11 46 Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка конспект Літературна спадщина Володимира Винниченка.doc Занотуйте повідомлення в зошит
08.04 КК-11 47 Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть. Конспект уроку
Урок на тему Альманах.doc
Зробити письмовий аналіз твору представника «Молодої музи»;
08.04 ОБ-26 35 «Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. підручник 50-64 читати новелу
Презентація я романтика.ppt
Відео Я (Романтика) – Микола Хвильовий – аналіз та зміст корочено.mp4
створити паспорт  новелі
08.04 ОБ-26 36 Реальне та уявне у творі. Образ ліричного «Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність. конспектКонспет до теми  Я(Романтика).doc дати відповіді ( письмово) на питання 2, 9 ст49
09.04 ЕГЗ-13 29 . Михайло Коцюбинський
Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.
Підручник ст..117
відеосюжетЖиття і творчість Михайла Коцюбинського. Українська література 10 клас.mp4
написати план біографії митця, основні ознаки імпресіонізму
09.04 ЕГЗ-13 30 Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму. підручник ст.123-читати текст
підручник ст.131-аналіз твору
Перегляньте відеосюжетМихайло Коцюбинський. Психологічна новела «Intermezzo». Українська література 10 клас.mp4
Конспект інтермеццо.doc
створити паспорт новели
дати відповіді на запитання № 1 ( Д\З)ст 156
09.04 ТРМ-37 33 Осип Турянський
Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення.
презентація
Осип Турянський.ppt
ст 140 план біографії письменника
09.04 ТРМ-37 34 «Поза межами болю» Поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. конспект
Поза межами болю.doc
відеоурок
Осип Турянський. Поема у прозі «Поза межами болю». Українська література 11 клас.mp4
виписати з конспектаголовних героїв твору , та їх х-ні риси
10.04 ТРМ-37 37 «Напис на книзі віршів…» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків. конспект Євген Маланюк.docит виконати тести ст.157 ,дати письмову відповідь на питання № 6, 9,10
10.04 ТРМ-37 38 Іван Багряний( І.Лозов’ягін)
Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція.
Презентація
Тигролови І.Багряний.ppt
План біографії митця, літературний паспорт романа
13.04 ТРМ-37 39 «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.). Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу. інтер плакат Багряний скласти характеристику Грирорію Многогрішному
13.04 ТРМ-37 40 Позакласне читання Іван Багряний “ Сад Гетсиманський”videoplayback.mp4 дати відповідь
-Що вразило мене в романі.
14.04 С-24 19 «Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»
Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках.
Переглянути відео
Усмішки Остапа Вишні. Українська література 11 клас.mp4
Підручник ст.104-112
конспектУсмішки.doc
Прочитати усмішки,
ст 104-112
дати відповіді на питання , що є в конспекті
14.04 С-24 20 Контрольна робота з теми №2 ТЕМАТИЧНА Хвильовий, Яновський, Підмогильний Вишня.doc
15.04 КК-21 38  Роман « Місто»Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі підручник ст.85-93
Відео
Місто.ppt
Охарактеризувати Степана Радченка, створити паспорт романа
15.04 КК-21 39 Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому. Конспект Морально-етичні колізії роману.doc виписпти х-ки жінок з конспекта
15.04 КК-12 32 Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи твору Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи твору Перегляньте конспект
Тема природа в повісті.doc
15.04 КК-12 33 Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Конспект
Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.doc
 Виконайте тести . що є в конспекті
15.04 КК-11 48 Леся Українка.Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Переглянути презентацію до уроку
Леся Українка.ppt
Ст 205-210 план
15.04 КК-11 49 Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки конспект  На крилах пісень.doc ст 212 Конспект Поетична спадщина
15.04 ОБ-26 37 Юрій Яновський
Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю.Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.
Підручник ст..64
ПрезентаціяЮрій Яновський-21.ppt
написати план біографії митця, загальну х-ку творчості
15.04 ОБ-26 38 Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, Опрацювати матеріал ст. 69 72
презентація презентація майстер корабля.ppt
Ох-ти неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря
16.04 ЕГЗ-13 31 Повість «Тіні забутих предків».
Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю
підручник ст.134-читати уривки
підручник ст.152-аналіз твору
Перегляньте відео сюжет.
М. Коцюбинський. _Тіні забутих предків_.mp4
Конспект Тіні  забутих предків.doc
створити паспорт твору
16.04 ЕГЗ-13 32 Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи твору Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи твору Перегляньте конспект
Тема природа в повісті.doc
16.04 ТРМ-37 41 Контрольна робота з теми Контрольна робота з теми    Є маланюк І Багряний.doc читати  повість “ Зачарована Десна” О.Довженка
16.04 ТРМ-37 42 Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. конспектучасть укр письменників у Другій світовій війні.doc записати таблицю з клнспекта
17.04 ТРМ-37 43 Олександр Довженко
Трагічна творча біографія митця. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні»). Джерело вивчення історії його життя і трагічної доби
Підручник ст.165-167
відео
О Довженко  життєвий шлях.doc
конспектОлександр Довженко_ перший поет кінематографу _ Пишемо історію.mp4
скласти план життя і творчості О .Довженка
ст165-168
17.04 ТРМ-37 44 «Щоденник». Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, виражального начала з публіцистикою підручник ст.167
конспект
Тема Довженко.doc
виписати теми “Щоденника” з конспекта
20.04 ТРМ-37 45 Історія написання «Зачарованої Десни» (1942-1956), автобіографічна основа, сповідальність. Ця кіноповість – у часи воєнного лихоліття як душевна розрада, сповідь, моральна опора для митця. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина, митець. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. конспект  Зачарована Десна.doc
презентація Зачарована Десна.ppt
прочитати повість “ Зачарована Десна” дайте письмові відповіді на  запитання 5 , 10 ст 172
20.04 ТРМ-37 46 Олесь Гончар
Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О.Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиції, роль у духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм
Підручник ст.178-180
конспект  УРОК  Олесь Гончар.doc
написати план біографії митця, прочитати новелу “ Модри Камень”
20.04
заміна
ЕГЗ-13 35 Ольга Кобилянська
Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї.
Прочитайте конспектКобилянська Ольга Юліанівна.doc
Перегляньте відеоЖиття і творчість Ольги Кобилянської. Українська література 10 клас.mp4
Написати план біографії,
прочитати новели О.Кобилянської
20.04
заміна
ЕГЗ-13 36 Автобіографізм «Іmpromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої  й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму. Підручник ст..161
Перегляньте презентацію Ольга Кобилянська-новели.ppt
Відеосюжет Урок_ Новела «Impromtu phantasie» Ольги Кобилянської.mp4
Створити літературний паспорт новели
21.07 С-24 21 Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Підручник ст..115-117
відеосюжетРозвиток національного театру (Харківський театр ім. І.Франка). Українська література 11 клас.mp4
Написати конспект  з підручника, читати п’єсу
“ Мина Мазайло”М.Куліша,
виписати повідомлення про Л.Курбаса
21.04 С-24 22 Микола Куліш
Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.
Підручник ст..117
Презентація Микола Куліш.ppt
створити хронологічну таблицю життя і творчості митця
12.04
Заміна
КК-21 40 Остап Вишня (Павло Губенко)  Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час Підручник ст.97-104
Презентація
О Вишня -біографія.ppt
Написати план біографії митця, прочитати  усмішки«Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»
12.04
Заміна
КК-21 41 «Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»
Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос
Підручник ст.104-112
презентація Остап Вишня.ppt
створити літературні паспорти до усмішок
22.04 КК-21 42 Контрольна робота з теми ТЕМАТИЧНА Хвильвий, Яновський, Підмогильний Вишня.doc
22.04 КК-21 43 Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. відео Розвиток національного театру (Харківський театр ім. І.Франка). Українська література 11 клас.mp4
Підручник ст .115-117
написати конспект  з підручника, читати п’єсу
“ Мина Мазайло”М.Куліша
виписати повідомлення про Л.Курбаса
22.04 КК-12 34 Твір за творчістю митці Теми творів Коцюбинський Михайло-твори.doc Написати твір на  будь-яку тему твору
22.04 КК-12 35 Ольга Кобилянська
Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї.
Прочитайте конспектКобилянська Ольга Юліанівна.doc
Перегляньте відеоЖиття і творчість Ольги Кобилянської. Українська література 10 клас.mp4
Написати план біографії,
прочитати новели О.Кобилянської
22.04 КК-11 50 «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту.  Громадянська лірика («І все-таки до тебе думка лине…»). напам’ять: «Contra spem spero!». Відео
Леся Українка. «Contra spem spero!» (_Без надії сподіваюсь!_).mp4
конспект
ТемаContra spem spero»..doc
Зробити конспект  уроку вивчити вірш напам’ять: «Contra spem spero!».
22.04 КК-11 51 . Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»). Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…» Відео
10 клас. Українська література.  Вірш Лесі Українки “Мріє, не зрадь” (Тиж.2_ВТ).mp4
конспект
Призначення поета й поезії.doc
за зразком таблиці конспекта написати таблицю  до віршів «Мріє, не зрадь», «Стояла я і слухала весну…»
16.04 ЕГЗ-13
заміна
33 Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Перегляньте відеоМ. Коцюбинський. _Тіні забутих предків_ (2).mp4
Ст. 153
Виконайте завдання д/з 9/5
ст. 156
16.04 ЕГЗ-13
заміна
34 Твір за творчістю митці Теми творів Коцюбинський Михайло-твори.doc Написати твір на  будь-яку тему твору
23.04 ЕГЗ-13 37 Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»). Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Підручник ст..166
Прочитати новелу
Презентація Урок_ Новела «Меланхолійний вальс» Ольги Кобилянської.mp4
Ст..168. дати відповіді на питання 8, 9 –письмово
4-7 усно
23.04 ЕГЗ-13 38 Глибокий психологізм твору як новаторство
О. Кобилянської.
Прочитайте статтю психологізм новел Кобилянськрї.doc Дайте письмову відповідь на питання 7, 8 , що є в статті
23.04 ТРМ-37 47 Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень». Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі конспект
Модри камень.doc
виписати паспорт твору, написати цитатну характеристику героям новели
23.04 ТРМ-37 48 Самостійна робота . Твір за творчістю митців 11кл Тести Гончар Модри  камень.doc підготувати матеріал про шістдесятників
26.04 С-24 23 Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації Підручник
ЗНО. Укр.літ. 20.2. Сатирична комедія «Мина Мазайло»–п’єса без позитивного героя.Особливості сюжету.mp4
Ст121. Виписати паспорт  комедії, дати відповіді на питання №6-с.125.
Виписати цитати до х-ки  Мини, т.Моті, Мокія.
26.04 КК-21 43 Микола Куліш
Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.
Підручник ст..117
Презентація Микола Куліш.ppt
створити хронологічну таблицю життя і творчості митця
26.04 КК-21 44 Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації Підручник ст.121
ЗНО. Укр.літ. 20.2. Сатирична комедія «Мина Мазайло»–п’єса без позитивного героя.Особливості сюжету.mp4
Ст121. Виписати паспорт  комедії, дати відповіді на питання №6-с.125.
Виписати цитати до х-ки  Мини, т.Моті, Мокія.
27.04 ТРМ-37 51 Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості «шістдесятників». перегляньте презентаціюшістдесятництво.ppt ст.188 прочитати
виписати  митців – шістдесятників
27.04 ТРМ-37 52 Василь Симоненко
«Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»
Коротко про митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я…»). Інтимна лірика В. Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично…», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами.
Презентация1Василь Симоненко.ppt
‘Задивляюсь у твої зіниці’ В. Симоненко (буктрейлер).mp4
Василь Симоненко — Я….mp4
підручник ст.190-192
напишіть план біографії митця, паспорт поезій«Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»
28.07 С-24 24 Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.
Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.
Конспект Микола Куліш.doc
перегляньте відео
Сатирична комедія Миколи Куліша «Мина Мазайло». Українська література 11 клас.mp4
Написати есе «Чим небезпечні мини мазайли  у наш час?»
28.04 С-24 25 Контрольна робота з теми Самостійна робота з творчості митців 20.doc
29.04 КК-12 36 . Автобіографізм «Іmpromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої  й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму. Підручник ст..161
Перегляньте презентацію Ольга Кобилянська-новели.ppt
Відеосюжет Урок_ Новела «Impromtu phantasie» Ольги Кобилянської.mp4
Створити літературний паспорт новели
29.04 КК-12 37 Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»). Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Підручник ст..166
Прочитати новелу
Презентація Урок_ Новела «Меланхолійний вальс» Ольги Кобилянської.mp4
Ст..168. дати відповіді на питання 8, 9 –письмово
4-7 усно
29.04 КК-11 52 Позакласне читання Розробка уроку на тему  Бояриня.doc читати твори О.Олеся та М.Вороного
29.04 КК-11 53 . Підсумок вивченого Тести Праця з тестами.doc
30.04 ЕГЗ-13 39 Позакласне читання Повість «Земля» О. Кобилянської Перегляньте кінофільм Земля.mp4
30.04 ЕГЗ-13 40 Підсумок вивченого Тести Праця з тестами.doc
30.04 ТРМ-37 53 Дмитро Павличко  «Два кольори», *«Я стужився, мила, за тобою…»
Основні відомості про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя».
підручник ст.194-196
конспект
Д  Павличко.doc
пісня
Два кольори.mp4
вивчити вірш напам’ять
“ Два кольори”
30.04 ТРМ-37 54 Іван Драч «Балада про соняшник»
Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образів соняшника, сонця.
Підручник ст.197-199 ознайомитись з конспектом  І.Драч.doc
створити паспорт баладі
Іван Драч. Балада про соняшник.mp4
конспект біографії митця
6.05 ТРМ-37 55 Микола Вінграновський  «У синьому небі я висіяв ліс»
Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь його поезії. Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». Поезія про «вічну», одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною кольористикою (синім кольором). Думки й відчуття, навіяні цим віршем.
підручник ст200
конспект
УРОК 49 Микола Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс». Коротко про поета, прозаїка, кіномитця.doc
У синьому небі я висіяв ліс.mp4
написати план біографії митця, аналіз поезії”У синьому небі я висіяв ліс»
6.05 ТРМ-37 56 Григір Тютюнник  «Три зозулі з поклоном»
Коротко про письменника і його творчість.
«Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.
 підручник ст.203
переглянути конспект
Григір Тютюнник.doc
написати план біографії митця
підручник ст.206 -прочитати новелу
12.05 ТРМ-37 57 Контрольна робота з теми Контрольна робота  В.Симоненко та інші.doc
12.05 ТРМ-37 58 МИТЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО
Ліна Костенко
Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).
підручник ст.209
Перегляньте відоесюжет Ліна Костенко. Життєвий шлях. Українська література 11 клас.mp4
КонспектТема  ЛІНА КОСТЕНКО.doc
написати конспект життєвого шляху письменниці
13.05 ТРМ-37 59 «Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…» – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві. «Недумано, негадано…» – інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон посідає свій трон…» підручник ст 211-213Конспект
Страшні слова.doc
послухайте піснюНедумано, негадано.mp
вірш
Ліна Костенко – Страшні слова, коли вони мовчать….mp4
Написати паспорт на ліричні твори поетеси, що подані в конспекті
13.05 ТРМ-37 60 Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».  Переглянути презентаціюРоман у віршах.ppt
буктрейлербуктрейлер  Маруся Чурай.mp4
Читати твір
Написати паспорт романа
13.05 ТРМ-37 61 Духовне життя нації крізь призму нещасливого коханн Конспект Духовне життя нації.doc
Перегляньте відео сюжет історія про Марусю чурай.mp4
Прокоментуйте слова Чураївни: «Нерівня душ — це гірше, ніж майна».
13.05 ТРМ-37 62 Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини. Центральні проблеми твору.doc напам’ять: 1 поезію (на вибір).
17.05 КК-12 38 Глибокий психологізм твору як новаторство
О. Кобилянської.
Прочитайте статтю психологізм новел Кобилянськрї.doc Дайте письмову відповідь на питання 7, 8 , що є в статті
17.05 КК-12 39  Позакласне читання. Повість « Земля»
О. Кобилянської
Перегляньте кінофільм
Земля.mp4
17.05 С-24 26 Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р.  Конспект уроку
УРОК 26 Автономність…Антонич.doc
Виконати завдання, які подані в конспекті уроку
17.05 С-24 27 Богдан-Ігор Антонич
«Зелена євангелія», «Різдво», *«Коляда»
Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження.
Переглянути конспект
конспект про Б-І Антонича.doc
напам’ять 1 поезію (на вибір)
ст 134-138
аналіз поезії
20.05 ТРМ-37 63 Твір за творчістю Л Костенко  КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР НА ТЕМУ.doc
20.05 ТРМ-37 64 СТОЇЧНА УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ
Василь Стус
Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя й творчості (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи). Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі.
Підручник ст. 234
презентація
Василь Стус.ppt
Написати план біографії митця, виписати визначення
« стоїчна поезія»
19.05 ТРМ-37 65 Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу. Підручник ст..236
Перегляньте конспект
стоїчна поезія  В. Стуса.doc
Відео урок
Поезії Василя Стуса. Українська література 11 клас.mp4
 Вивчити напам’ять 1 поезію (на вибір).
Створити літ.паспорт віршам, що вивчаються
19.05 ТРМ-37 66 Контрольна робота з теми Контрольна робота В Стус, Л. Костенко.doc
20.05 ТРМ-37 67 Література рідного краю  презентація
Жадан.ppt
Проаналізувати поезію С.Жадана( на вибір)
20.05 ТРМ-37 68 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (на вибір)
Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). З’ява нового літературного покоління. Найвагоміші здобутки сучасної літератури. Стильове розмаїття, експериментаторство, пошуки нових форм і тем. Література елітарна, вишукана, високохудожня. Література масова, популярна (її інтенсивний розвиток). Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси.
Підручник ст..240
Презентація
сучасна література.ppt
Відео урок 11 клас. Українська література. Сучасна українська література_ пошуки нових форм і тем (Тиж.8_ВТ).mp4
Виписати поняття постмодернізм, та представників цієї течії
24.05 КК-12 40 Василь Стефаник  Життя і творчість. підручник ст. 169
конспектВ  Стефаник.doc
Складіть план біографії
24.05 КК-12 41 Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного.  підручник ст.175-179
Перегляньте відео
Василь Стефаник. «Камінний хрест». Українська література 10 клас.mp4
прочитати новелу,
скласти паспорт новели
24.05 С-24 28 Осип Турянський
Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення.
Підручник ст..140
Конспект
УРОК 27 осип турянський.doc
План біографії митця.читати повість  Аналіз повісті
24.05 С-24 29 «Поза межами болю» Поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. Підручник ст..142
Презентація
поза  межами болю.ppt
Відео KONTAKT TV_ Marko R. Stech, «Очима культури» № 68, Osyp Turiansky; Осип Турянський.mp4
Дати відповіді на питання № 2 ст 145
31.05 КК-12 42 Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм. Конспект
Символи новели Камінний хрест.doc
відео Василь Стефаник. «Камінний хрест». Українська література 10 клас.mp4
виписати символи новели
31.05 КК-12 43 Контрольна робота з теми ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ Коцюб,Кобил.Стеф.1.doc
31.05 С-24 30 Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники. відеоурок
Еміграційна література «Празька поетична школа» та її представники. Українська література 11 клас.mp4
ст 151-153виписати поетів та письменників емігрантів
31.05 С-24 31 .Євген МаланюкКоротко про митця. Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. Євген шлях митця. Українська література 11 клас.mp4 ст 153-156- конспект (підручник)
3.06 ТРМ-37 71 Проза, есеїстика: Г.Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю.Андрухович («ShevchenkoisOK»),   Презентація Сучасна проза, есеїстика.ppt прочитати  новели , виписати головних героїв новел
3.06 ТРМ-37 72 В.Діброва («Андріївський узвіз»), Я.Мельник («Далекий простір»). Презентація  Сучасна проза.ppt прочитати  твори митців, написати відгук на один із творів
4.06 С-24 32 «Напис на книзі віршів…» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків. конспект Євген Маланюк.docит виконати тести ст.157 ,дати письмову відповідь на питання № 6, 9,10
4.06 С-24 33 Іван Багряний( І.Лозов’ягін)
Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція.
 Підручник ст159
презентація І.Багряний життя.ppt
написати план біографії митця
4.06 С-24 34 «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.). Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу. Підручник ст..162
інтер плакат Багряний
скласти характеристику Григорію Многогрішному
написати роздум :«Актуальність твору для нашого часу»
4.06 С-24 35 Позакласне читання Іван Багряний “ Сад Гетсиманський”videoplayback.mp4 дати відповідь
-Що вразило мене в романі.
7.06 КК-12 44 Володимир Винниченко
Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник.
Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В.Винниченка на світовій сцені.
Підручник ст.179
Презентація винниченко.ppt
створити хронологічну таблицю життя і творчості митця
7.06 КК-12 45 Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо). Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Підручник ст..191
КонспектУрок2 винниченко момент.doc
Презентація Презентация1 Момент плакат.ppt
дати відповіді (письмово)на питання 6, 8 ст.204
7.06 С-24 36 Контрольна робота з теми Контрольна робота з теми    Є маланюк І Багряний.doc читати  повість “ Зачарована Десна” О.Довженка
7.06 С-24 37 Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Конспект
участь укр письменників у Другій світовій війні.doc
записати таблицю з клнспекта
7.06 ТРМ-37 73 Бесіда про твори, вивчені впродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).  Підручник ст.249 Повторити літературознавчі терміни
7.06 ТРМ-37 74 Підсумок вивченого матеріалу. Тести ТЕСТИ   СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА.doc
14.06 КК-12 46 Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка конспект Літературна спадщина Володимира Винниченка.doc Занотуйте повідомлення в зошит
14.06 КК-12 47 Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть. Конспект уроку
Урок на тему Альманах.doc
Зробити письмовий аналіз твору представника «Молодої музи»;
14.06 С-24 38 Підсумок вивченого Підручник ст..151-162 Дати відповіді на питання ст..163