Українська література – викладач: Ягодіна Н. І. ІІ – півріччя 2020-2021 н.р.

Дата № групи Урок Тема Матеріали до уроку Перевірка знань
11.01 КК-31 26 Історія написання «Зачарованої Десни» (1942-1956), автобіографічна основа, сповідальність. Ця кіноповість – у часи воєнного лихоліття як душевна розрада, сповідь, моральна опора для митця. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина, митець. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. конспект

Зачарована Десна.doc

презентація Зачарована Десна.ppt

прочитати повість “ Зачарована Десна” дайте письмові відповіді на  запитання 5 , 10 ст 172
11.01 КК-31 27 Олесь Гончар

Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О.Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиції, роль у духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм

  конспект

УРОК  Олесь Гончар.doc

написати план біографії митця, прочитати новелу “ Модри Камень”
11.01 ЄГЗ-13 15 Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. конспект

Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія «Мартин Боруля».doc

відео

ЗНО  Українська література  10 клас  І  Карпенко Карий «Мартин Боруля».mp4

написати літературний паспорт твору, виписати цитати до характеристики мартина Борулі
12.01 КК-11 24 Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру.

(«Украдене щастя»).

 презентація

украдене щастя.pptx

прочитати п’єсу “ Украдене щастя”

скласти паспорт драми

12.01 КК-11 25 Значення творчості І. Франка, її актуальність.  конспект

значення творчості І . Франка.doc

прочитати  ст 76-82

підготуватися к\роботи

12.01 ОБ-26 13 Контрольна робота з теми № 3 Контрольна робота з теми.doc читати драму “ Бояриня”
12.01 ОБ-26 14 Позакласне читання – митці к19 поч 20 с Розробка уроку на тему  Бояриня.doc читати твори О.Олеся та М.Вороного
12.01 С-24 1 ВСТУП  «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в
1930-ті роки

відео

Розстріляне відродження. Українська література 11 клас.mp4

ст5-10 конспект (Українська літ-ра 11 клас)
12.01 С-24 2  ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД (оглядово)

Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист М.Семенко – сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»).

конспект

Літературний авангард.doc

вірші митця прочитати ст.11 – 14 (підручник  11 кл.)

виписати аналіз віршів з конспекта

13.01 КК-32 31 «Щоденник». Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, виражального начала з публіцистикою конспект

Тема Довженко.doc

виписати теми “Щоденника” з конспекта
13.01 КК-32 32 . Історія написання «Зачарованої Десни» (1942-1956), автобіографічна основа, сповідальність. Ця кіноповість – у часи воєнного лихоліття як душевна розрада, сповідь, моральна опора для митця. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина, митець. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. конспект

Зачарована Десна.doc

презентація Зачарована Десна.ppt

прочитати повість, виписати особливості композиції твору  та головних героїв твору
13.01 КК-11 26 Творча робота по творчості І.Я.Франка ІФранко . тести.doc підготуватися до  к\роботи
13.01 КК-11 27 Контрольна робота з теми №2 Контрольна робота з теми І.Франко.doc
13.01 КК-12 12 Самостійна робота по творчості П.Мирного Самостійна робота.doc читати п’єсу “ Мартин Боруля” І.Карпенка – Карого
13.01 КК-12 13 «ТЕАТР КОРИФЕЇВ»

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін.

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр.

Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

Відео Театр корифеїв.mp4   Ст. 61-64

Конспект

14.01 КК-31 28 Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень». Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі конспект

Модри камень.doc

виписати паспорт твору, написати цитатну характеристику героям новели
14.01 КК-31 29 Самостійна робота . Твір за творчістю митців 11кл Тести Гончар Модри  камень.doc підготувати матеріал про шістдесятників
15.01 КК-22 1 Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. відео  10 клас. Українська література. Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки Лісова пісня(Тиж.4_ВТ).mp4 виконати д\завдання

№2 ст 228 ( на вибір)

(підручник 10 кл)

15.01 КК-22 2 Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. презентація

почуття Мавки та Лукаша.ppt

написати характеристику до образу Мавки
15.01 КК-21 13 Позакласне читання – митці к19 поч 20 с Розробка уроку на тему  Бояриня.doc читати твори О.Олеся та М.Вороного
15.01 КК-21 14 Микола Вороний

«Блакитна Панна», «Інфанта»

Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.

М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.

Відеопоезія ‘Блакитна панна’ М.Вороний(творча робота учня).mp4

конспект М  Вороний.docx

створити хнологічну таблицю життя М.Вороного( з конспекта)

вивчити вірш напам’ять

«Блакитна Панна»

15.01 КК-32 33 Олесь Гончар

Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О.Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиції, роль у духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм

  конспект

УРОК  Олесь Гончар.doc

написати план біографії митця, прочитати новелу “ Модри Камень”
15.01 КК-32 34 Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень». Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі конспект

Модри камень.doc

виписати паспорт твору, написати цитатну характеристику героям новели
16.01 КК-22 3 Художні особливості драми-феєрії.  

Худ. особливості  драми.doc

виписати художні особливості  твору
16.01 КК-22 4 Розвиток мовлення. Твір по творчості Лесі Українки. конспект

ПИСЬМОВИЙ ТВІР ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ.doc

16.01 КК-21 15 . Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»). підручник ст 236-237

попрацюйте з конспектом

Блакитна панна.doc

Вивчити напам’ять: «Блакитна Панна”

написати паспорт вірша

16.01 КК-21 16 . Олександр Олесь (О. Кандиба)

Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»).

підручник ст 240

конспект  О.Олесь.doc

написати план біографії митця, аналіз вірша«З журбою радість обнялась…»
16.01 КК-32 35 Самостійна робота . Твір за творчістю митців переглянути конспекттв.Довженка, Гончара.doc написати твір
16.01 КК-32 36 Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості «шістдесятників». підручник ст.188

перегляньте презентацію

шістдесятництво.ppt

ст.188 прочитати
18.01 КК-31 30 Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості «шістдесятників». підручник ст.188

перегляньте презентацію

шістдесятництво.ppt

ст.188 прочитати
18.01 КК-31 31 Василь Симоненко

«Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»

Коротко про митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я…»). Інтимна лірика В. Симоненка

підручник ст190

Презентация1Василь Симоненко.ppt

‘Задивляюсь у твої зіниці’ В. Симоненко (буктрейлер).mp4

Василь Симоненко — Я….mp4

напишіть план біографії митця, паспорт поезій«Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»
18.01 ЄГЗ-13 16 Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.Значення творчості І. Карпенка-Карого. підручник ст.72

конспект ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ І ТРАГІКОМІЧНЕ ЗВУЧАННЯ ОБРАЗУ МАРТИНА БОРУЛІ. ІІЇ.doc

написати характеристику М.Борулі
19.01 ОБ-26 15 Микола Вороний

Блакитна Панна», «Інфанта»

Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.

підручник ст229

перегляньте відеоролик про М. Вороного

Микола Вороний.mp4

попорацюйте з конспектом

М.Вороний.doc

написати аналіз життя і творчості митця
19.01 ОБ-26 16 . Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»). підручник ст.236

конспект

Єдність краси природи і мистецтва.doc

ст. 236, 237  прочитати вірші, створити паспорт до них

виввчити вірш напам’ять: «Блакитна Панна

19.01 С-24 3 Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина«Арфами, арфами…», «О панно Інно…»,«Ви знаєте, як липа шелестить…», «Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти»Основне з життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років.

конспект

УРОК 3 Поезія + П. Тичина.doc ст 17 підручник

читати  твори митця ст.21-26
19.01 С-24 4 Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети»). підручник ст.21-29

Сонячні кларнети.doc аналіз поезїй , що в конспекті

підготувати презентацію на тему : ст.28  Д\З № 3
20.01 КК-32 37 Василь Симоненко

«Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»

Коротко про митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я…»). Інтимна лірика В. Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично…», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами.

підручник ст.190

Презентация1Василь Симоненко.ppt

‘Задивляюсь у твої зіниці’ В. Симоненко (буктрейлер).mp4

Василь Симоненко — Я….mp4

напишіть план біографії митця, паспорт поезій«Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»
20.01 КК-32 38 Дмитро Павличко

«Два кольори», *«Я стужився, мила, за тобою…»

Основні відомості про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя».

підручник ст.194

конспект Д  Павличко.doc

пісня Два кольори.mp4

вивчити вірш напам’ять

“ Два кольори”

20.01 КК-11 28 Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі. підручник ст. 111

законспектуйте матеріал

Модернізм.doc

читати  повість

“ Тіні забутих предків” М . Коцюбинського

20.01 КК-11 29 Михайло Коцюбинський

Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.

підручник ст117

створити  хронологічну таблицю

М Коцюбинський.doc

виписати ознаки імпресіонізму
20.01 КК-12 14 Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич) «Мартин Боруля»

Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

підручник ст.64

Презентація на тему_ _Іван Карпенко – Карий. Біографія

ст  64-67 – план біографії митця.

читати  комедію

«Мартин Боруля»

20.01 КК-12 15 Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. підручникмст.70

конспект Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія «Мартин Боруля».doc

відео

ЗНО  Українська література  10 клас  І  Карпенко Карий «Мартин Боруля».mp4

написати літературний паспорт твору, виписати цитати до характеристики Мартина Борулі
21.01 КК-31 32 Дмитро Павличко «Два кольори», *«Я стужився, мила, за тобою…»

Основні відомості про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя». Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання (*«Я стужився, мила, за тобою…»).

підручник ст.194

конспект Д  Павличко.doc

пісня Два кольори.mp4

вивчити вірш напам’ять

“ Два кольори”

21.01 КК-31 33 Іван Драч «Балада про соняшник»

Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образів соняшника, сонця.

підручник ст197

ознайомитись з конспектом

І.Драч.doc

створити паспорт баладі

Іван Драч. Балада про соняшник.mp4

конспект біографії митця
22.01 КК-22 5 Контрольна робота з теми № 3 Контрольна робота з теми.doc читати драму “ Бояриня”
22.01 КК-22 6 Позакласне читання – митці к19 поч 20 с  Розробка уроку на тему  Бояриня.doc читати твори О.Олеся та М.Вороного
22.01 КК-21 17 «Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

 

підручник ст244

Олександр Олесь Чари ночі.doc

створити паспорт  твору

Олександр Олесь ЧАРИ НОЧІ.mp4

Вивчити напам’ять: «Чари ночі».

 

22.01 КК-21 18 Драматичний етюд *«По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. підручникмст247

переглянути конспект

По дорозі в Казку.doc

створити паспорт твору
22.01 КК-32 39 Іван Драч

«Балада про соняшник»

Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образів соняшника, сонця.

 підручник ст197

ознайомитись з конспектом

І.Драч.doc

створити паспорт баладі

Іван Драч. Балада про соняшник.mp4

конспект біографії митця
22.01 КК-32 40 Микола Вінграновський

У синьому небі я висіяв ліс»

Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження» Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь його поезії. Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». Поезія про «вічну», одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір

підручник ст.200.

конспект УРОК 49 Микола Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс». Коротко про поета, прозаїка, кіномитця.doc

У синьому небі я висіяв ліс.mp4

написати план біографії митця, аналіз поезії”У синьому небі я висіяв ліс»
25.01 КК-31 32 Микола Вінграновський

«У синьому небі я висіяв ліс»

Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь його поезії. Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». Поезія про «вічну», одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною кольористикою (синім кольором). Думки й відчуття, навіяні цим віршем.

підручник ст200

конспектУРОК 49 Микола Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс». Коротко про поета, прозаїка, кіномитця.doc

У синьому небі я висіяв ліс.mp4

написати план біографії митця, аналіз поезії”У синьому небі я висіяв ліс»
25.01 КК-31 33 Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»  Коротко про письменника і його творчість.

«Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

 підручник ст.203

переглянути конспект

Григір Тютюнник.doc

написати план біографії митця

підручник ст.206 -прочитати новелу

25.01 ЄГЗ-13 17 Контрольна робота з теми № 1 Тематична л-ра 1 к. 1 тема -нова.doc пригадати матеріал  або ж створити презентацію  до теми

“ І.Я.Франко”

26.01 ОБ-26 17 . Олександр Олесь (О. Кандиба)

Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»).

 

підручник ст.240-243

конспект

О.Олесь.doc

написати план біографії митця, аналіз вірша«З журбою радість обнялась…»
26.01 ОБ-26 18 «Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

напам’ять: «Чари ночі

підручник ст.245

Олександр Олесь Чари ночі.doc

створити паспорт  твору

Олександр Олесь ЧАРИ НОЧІ.mp4

Вивчити напам’ять: «Чари ночі».

 

26.01 С-24 5 Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»). Вивчає напам’ять: 1 поезію(на вибір). підручник ст.25-27

конспект

 Молодий П  Тичина.doc

написати аналіз віршів

Вивчити напам’ять: 1 поезію(на вибір)

26.01 С-24 6  Євген Плужник

«Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… а човен – як срібний птах!..»

Один із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творча біографія, трагічна доля. Сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні.

напам’ять: 1 поезію (на вибір).

підручник ст.29-32

Перегляньте відео

Життєвий і творчий шлях ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА. Українська література 11 клас.mp4

Конспект творчості

Є Плужник.doc

Виписати паспорти поезій

вивчити

напам’ять: 1 поезію (на вибір).

27.01 КК-32 41 Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»  Коротко про письменника і його творчість.

«Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

підручник ст.203

конспект

Григір Тютюнник.doc

написати план біографії митця

підручник ст.206 -прочитати новелу

27.01 КК-32 42 Контрольна робота з теми напам’ять: 1 поезію поета-«шістдесятника» (на вибір). Контрольна робота  В.Симоненко та інші.doc
27.01 КК-11 30 Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

 

підручник ст.123-читати текст

підручник ст.131-аналіз твору

Перегляньте відеосюжетМихайло Коцюбинський. Психологічна новела «Intermezzo». Українська література 10 клас.mp4

Конспект  інтермеццо.doc

створити паспорт новели

дати відповіді на запитання № 1 ( Д\З)ст 156

27.01 КК-11 31 Повість «Тіні забутих предків».

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю

підручник ст.134-читати уривки

підручник ст.152-аналіз твору

Перегляньте відео сюжет.

М. Коцюбинський. _Тіні забутих предків_.mp4

Конспект Тіні  забутих предків.doc

 

 

 

 

 

створити паспорт твору

 

27.01 КК-12 16 Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.

Значення творчості І. Карпенка-Карого.

підручник ст.72

конспект ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ І ТРАГІКОМІЧНЕ ЗВУЧАННЯ ОБРАЗУ МАРТИНА БОРУЛІ. ІІЇ.doc

написати характеристику М.Борул
27.01 КК-12 17 Контрольна робота з теми № 1  Тематична л-ра 1 к. 1 тема -нова.doc пригадати матеріал  або ж створити презентацію  до теми

“ І.Я.Франко”

28.01 КК-31 36 Контрольна робота з теми напам’ять: 1 поезію поета-«шістдесятника» (на вибір). Контрольна робота  В.Симоненко та інші.doc
28.01 КК-31 37 МИТЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО

Ліна Костенко

Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).

підручник ст.209

Перегляньте відоесюжет Ліна Костенко. Життєвий шлях. Українська література 11 клас.mp4

КонспектТема  ЛІНА КОСТЕНКО.doc

написати конспект життєвого шляху письменниці
29.01 КК-22 7 Микола Вороний

«Блакитна Панна», «Інфанта»

Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.

М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.

підручник ст.229

Відеопоезія ‘Блакитна панна’ М.Вороний(творча робота учня).mp4

конспект М  Вороний.docx

створити хнологічну таблицю життя М.Вороного( з конспекта)

вивчити вірш напам’ять

«Блакитна Панна»

29.01 КК-22 8 . Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»). Вивчає напам’ять: «Блакитна Панна підручник ст.236

попрацюйте з конспектом

Блакитна панна.doc

Вивчити напам’ять: «Блакитна Панна”

написати паспорт вірша

29.01 КК-21 19  Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю. підручник ст.245

Конспект Трагічна суперечність між мрією.doc

Підготуватися до к\роботи.
29.01 КК-21 20 Контрольна робота з теми №4 сам роб. Вороний , Олесь.doc
29.01 КК-32 43 МИТЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО

Ліна Костенко

Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).

підручник ст.209

Перегляньте відоесюжет Ліна Костенко. Життєвий шлях. Українська література 11 клас.mp4

КонспектТема  ЛІНА КОСТЕНКО.doc

Напишіть план біографії поетеси , особливості індивідуального стилю
29.01 КК-32 44 «Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…» – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві. «Недумано, негадано…» – інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. підручник ст 211-213Конспект

Страшні слова.doc

послухайте піснюНедумано, негадано.mp

віршЛіна Костенко – Страшні слова, коли вони мовчать….mp4

Написати паспорт на ліричні твори поетеси, що подані в конспекті
ОБ-26 19 Драматичний етюд *«По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість.

 

переглянути конспект

По дорозі в Казку.doc

створити паспорт твору
ОБ-26 20  Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю. підручник ст.245

Конспект Трагічна суперечність між мрією.doc

Підготуватися до к\роботи.
С-24 7 «КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ»

Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша.

Переглянути відеосюжет 11 клас  Українська література  «Київські неокласики»  Максим Рильський.mp4

конспектКиївські неокл. М рильський.doc

 Написати план біографії митця
С-24 8 Максим Рильський  *«Солодкий світ!..», «У теплі дні збирання винограду»

Різногранний творчий шлях М.Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу (*«Солодкий світ!..»). Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів. Вивчає напам’ять: 1 поезію (на вибір).

Конспект Творчість М. Рильського.doc Вивчити напам’ять: 1 поезію (на вибір).

Написати

КК-32 45 Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».  Переглянути презентаціюРоман у віршах.ppt

буктрейлербуктрейлер  Маруся Чурай.mp4

Читати твір

Написати паспорт романа

КК-32 46 Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання Конспект Духовне життя нації.doc

Перегляньте відео сюжет історія про Марусю чурай.mp4

Прокоментуйте слова Чураївни: «Нерівня душ — це гірше, ніж майна».
8.02 ЄГЗ-13 18 Іван Франко.

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної самосвідомості. Творчість І. Франка в музиці. Франко і світова література.

відео

Іван Франко. Відео презентація..mp4

ст 76 -82-конспект

 

12.02 КК-22 9 . Олександр Олесь (О. Кандиба)

Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»).

 

конспект

О.Олесь.doc

написати план біографії митця, аналіз вірша«З журбою радість обнялась…»
12.02 КК-22 10 . «Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»). Олександр Олесь Чари ночі.doc

створити паспорт  твору

Олександр Олесь ЧАРИ НОЧІ.mp4

Вивчити напам’ять: «Чари ночі».

 

12.02 КК-21 20  Література рідного краю

Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю

Переглянути  конспект

Поети чугуївщини.doc

12.02 КК-21 21 Бесіда про вивчені твори української літератури.

Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальних нині

Написати  роздум про вивчені твори .
16.02 ЄГЗ-13 19 Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»).

Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»).

 підручник ст.82

відео
Іван Якович Франко   «З вершин і низин». Українська література 10 клас.mp4

Зробити аналіз віршам :«Сікстинська мадонна»,

«Гімн»

19.02 КК-22 11 Драматичний етюд *«По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. переглянути конспект

По дорозі в Казку.doc

підручник ст.245

створити паспорт твору
19.02 КК-22 12  Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю. підручник ст.245

Конспект Трагічна суперечність між мрією.doc

завдання 6

ст.247

19.02 КК-21 22 ВСТУП

«РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в
1930-ті роки

підручник Українська література ( рівень стандарту): підр.для 11 кл.закл. загаль.серед.освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко .- Київ.: Грамота.2019.

ст.4-9

відео

Розстріляне відродження. Українська 

література 11 клас.mp4

 написати конспект  з підручника

ст.4-9

19.02 КК-21 23  ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД (оглядово)

Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист М.Семенко – сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»).

. конспект

Літературний авангард.doc

підручник ст.

10-15

 план біографії

М. Семенка

аналіз віршів

«Бажання», «Місто», «Запрошення»

24.02 КК-11 32 Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи твору  

Конспект

світ людини в повісті Тіні…doc

Ст154

Дати письмово

відповідь на

питання 7 ст.156

24.02 КК-11 33 Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Перегляньте відеоМ. Коцюбинський. _Тіні забутих предків_ (2).mp4

Ст. 153

Виконайте завдання д/з 9/5

ст. 156

24.02 КК-12 18 Іван Франко.

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач.

відео

Іван Франко. Відео презентація..mp4

ст 76 -82-конспект

 

24.02 КК-12 19

 

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»).

(«Гімн» («Замість пролога»).

 підручник ст.82

відео
Іван Якович Франко «З вершин і низин». Українська література 10 клас.mp4

Зробити аналіз віршам :«Сікстинська мадонна»,

«Гімн»

19.02 КК-22 13 Контрольна робота з теми №4 сам роб. Вороний , Олесь.doc
19.02 КК-22 14 Література рідного краю

Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до вікових зацікавлень десятикласників).

Переглянути  конспект

Поети чугуївщини.doc

19.02 КК-21 22 Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина

«Арфами, арфами…», «О панно Інно…»,«Ви знаєте, як липа шелестить…», «Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти»

Основне з життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років.

конспект

УРОК 3 Поезія + П. Тичина.doc ст 17 підручник

читати  твори митця ст.21-26
19.02 КК-21 23 Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму». Сонячні кларнети.doc аналіз поезїй , що в конспекті підготувати презентацію на тему : ст.28  Д\З № 3
22.02 ОБ-16

Укр. літр

Урок № 19-21 Тема: «Поетична збірка «Зів яле листя», «Ой ти,дівчино, з горіха зерня», « Чого являєшся мені”.

«Філософська і громадянська поезія І. Франка»

Додаток № 1:

Додаток № 2: 

1.Завдання дивись у розробці(Додаток1, 2, 3).
26.02 ТРС-18

Укр. літр.

Урок № 15-16 Тема:«Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія»

«Психологічна переконливість розкриття обрвзу Мартина Борулі. Значення творчості І.Карпенко-Карого»

 Додаток № 1:

 Додаток № 2:

1.Завдання у розробці уроку(Додаток1).

2. Читати  комедію «Мартин Боруля»