Українська література – викладач: Челомбітько Я.С. з 18.03.2021

02.05ТРС-18
Українська літератураУрок № 47-48Тема:
«Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза»- зв’язок із зарубіжною літературою, «нова драма» на межі століть»;
Позакласне читанняДодаток № 1:
Додаток № 2:1.       Читати альманах  «З-над хмар і з долин»

Дата № групи Урок Тема Матеріали до уроку Перевірка знань
19.03 ТРС-18  21-23 Тема:Поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені…».Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.
Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання.
ТЛ: філософська поезія. Поема «Мойсей» – один із вершинних творів І.Франка. Пролог до поеми – заповіт українському народові.   ТЛ: терцини. 
Додаток № 1:
Додаток № 2:
Додаток № 3:
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
2.Завдання дивись у розробці(Додаток2)
3.Завдання дивись у розробці(Додаток3)
23.03 ОБ-16  25-26 Тема: РМ № 2 (п). Есе «Специфіка розкриття мотиву шукань землі обіцяної в Біблії та художній літературі» (письмово).
Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм.
ТЛ: поняття про модернізм. 
Додаток № 1:
Додаток 2:
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
2.Завдання дивись у розробці(Додаток2)
24.03 ТРС-18 24-25 Тема: РМ № 2 (п). Есе «Специфіка розкриття мотиву шукань землі обіцяної в Біблії та художній літературі» (письмово).
Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті.
РМ № 1 (у). Дискусія щодо проблеми безвідповідальності в житті людини (усно).
Додаток № 1: 
Додаток 2:
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
2.Завдання дивись у розробці(Додаток2)
30.03 ОБ-16 27-28 Тема: Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації.
Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.
Додаток № 1: 1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
31.03 ТРС-18  26-27 Тема: Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації. 
Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.
Додаток № 1: 
Додаток № 2:
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
2.Завдання дивись у розробці(Додаток2)
06.04 ОБ-16  29-31 ТЕМА: Роль І. Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя»). Значення творчості І.Франка, її актуальність. 
КР № 2. «І. Франко − титан духу і думки»: тестування, розгорнені відповіді на питання. 
ЛРК № 1. Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю. Демонстрація електронної продукції (презентацій, буктрейлерів тощо) для популяризації улюблених книжок.
Додаток № 1: 
Додаток № 2:
 (виконати КР) 
Додаток № 3: 
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
3.Завдання дивись у розробці(Додаток3)
13.04 ОБ-16 32-33 Тема: «Михайло Коцюбинський. Життя і творчість. Психологічна новела « Intermezzo» Додаток № 1:
Додаток 2: 
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
2.Завдання дивись у розробці(Додаток2)
14.04 ТРС-18 30-31 Тема:   «Повість « Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана й Марічки. Світ людини зі світом природи. Образи й символи твору». Додаток № 1:
Додаток 2:
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
2.Завдання дивись у розробці(Додаток2)
20.04 ОБ-16 34-35 Тема: Повість «Тіні забутих предків». Світ людини у зв язку зі світом природи. Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Трагічна доля Івана й Марічки. Додаток № 1: 

Додаток 2:

1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)

2.Завдання дивись у розробці(Додаток2)

21.04 ТРС-18 32-33 Тема: «Повість «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Твір за творчістю митця.» Додаток № 1: 1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
27.04 ОБ-16 32-33 Тема: М.Коцюбинський. Повість «Тіні забутих предків». Тестування. (виконати завдання у робочому зошиті, відповісти на 25 тестових запитань) Додаток № 1:  1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
28.04 ТРС-18 34-35 Тема: Повість «Тіні забутих предків». Світ людини у зв язку зі світом природи. Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Трагічна доля Івана й Марічки. Додаток № 1:
Додаток № 2:
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
2.Завдання дивись у розробці(Додаток2)
06.05 ОБ-16 34-41 Тема:
 1)Повість «Тіні забутих предків». Світ людини і природи
2)Образи й символи повісті.
3)Ольга Кобилянська. Життя і творчість.
4)Автобіографізм «Impromtu phantasie».
5)Образи нових жінок-інтелектуалок. «Меланхолійний вальс»
6)Василь Стефаник. Життя і творчість.
7) «Камінний хрест». Василь Стефаник
8) Володимир Винниченко. Життя і творчість
Виконати конспекти за  темами!!!
Читати твори !!!
Додаток № 1
Додаток № 2
Додаток № 3
Додаток № 4
Додаток № 5
Додаток № 6
Додаток № 7
Додаток № 8
1.Завдання дивись у розробках (Додатки 1-8)
07.05 ОБ-16 42-43 Тема:
Прозові й драматичні твори. «Соняшна машина» В.Винниченка.
Позакласне читання.Підсумок вивченого
Виконати конспекти за  темами!!!
Читати твори !!!
 
Додаток № 1
Додаток № 2
 
1.Завдання у розробці уроку(Додаток1)
2.Завдання у розробці уроку(Додаток2)
14.05 ТРС-18 34-35 Тема: Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Автобіографізм « Impromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Образ ліричної героїні новели-роздуму. Додаток № 1:
Додаток № 2:
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
21.05 ТРС-18 36-37 Образи нових жінок-інтелектуалок: Софії, Марти, Ганнусі у «Valse  melancolique» («Меланхолійний вальс»). Глибоктй пихологізм твору як новаторство О. Кобилянської. Додаток № 1:
Додаток № 2:
1.Завдання дивись у розробці(Додаток1)
25.05 ТРС-18  38-39 Тема: «Образи нових жінок-інтелектуалок: Софії, Марти,  Ганнусі у «Valse melancolique»;
Василь Стефаник. Життя і творчість.
Додаток № 1:
Додаток № 2:
1.       Завдання див. у Додатку № 1.
2.       Завдання див. у Додатку № 2.
26.05 ТРС-18 40-41 Тема: Позакласне читання;
«Новаторство В.Стефаника. «Камінний хрест». 
Додаток №1: (один на вибір)
Додаток № 2:
 
1. 1.       Завдання див. у Додатку № 1
2.            Завдання див. у Додатку № 2.
28.05 ТРС-18 42-43 Тема: «Багатозначність символічних образів. «Камінний хрест»- уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем,рідною землею.»;
Контрольна робота з теми № 3
 
Додаток № 1:  
Додаток № 2: (обрати 1 варіант)
1.            Завдання див. у Додатку № 1.
2.            Завдання див. у Додатку № 2.
04.05 ТРС-18 49 Тема: Підсумок вивченого. Семестрова контрольна робота Додаток № 1:  1.       Повторити вивчене , конспект