Українська література – викладач Фоміна Л.І. ІІ півріччя 2020-2021 н.р.

  • За консультаціями звертатися по телефону 0509822898 (Вайбер на цей номер )
  • Електронна пошта fominaluda396@gmail.com

Групи  ЕЗР -15,  ТРМ- 17 ЕЗР -25, ТРМ -27 ТРС -28,  ЕЗР -35, ЕГЗ -33, ТРС -38

Дата урок № групи Тема Матеріали до уроку Домашнє завдання
15.01 13 ЕЗР-15 Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр. Відео Театр корифеїв.mp4   Ст. 61-64

Конспект

14 Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)

«Мартин Боруля»

Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

підручник ст.64

Презентація на тему_ _Іван Карпенко – Карий. Біографія

ст  64-67 – план біографії митця.

читати  комедію

«Мартин Боруля»

22.01 15 ЕЗР -15 Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. підручникмст.70

конспект

Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія «Мартин Боруля».doc

відео

ЗНО  Українська література  10 клас  І  Карпенко Карий «Мартин Боруля».mp4

написати літературний паспорт твору, виписати цитати до характеристики Мартина Борулі
16 Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.Значення творчості І. Карпенка-Карого. підручник ст.72

конспект ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ І ТРАГІКОМІЧНЕ ЗВУЧАННЯ ОБРАЗУ МАРТИНА БОРУЛІ. ІІЇ.doc

написати характеристику М.Борулі
11.01 14 ТРМ-17 Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)

«Мартин Боруля»

Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

підручник ст.64

Презентація на тему_ _Іван Карпенко – Карий. Біографія

ст  64-67 – план біографії митця.

читати  комедію

«Мартин Боруля»

15 Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. підручникмст.70

конспект

Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія «Мартин Боруля».doc

відео

ЗНО  Українська література  10 клас  І  Карпенко Карий «Мартин Боруля».mp4

написати літературний паспорт твору, виписати цитати до характеристики Мартина Борулі
18.01 16 ТРМ -17 Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.Значення творчості І. Карпенка-Карого. підручник ст.72

 

конспект ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ І ТРАГІКОМІЧНЕ ЗВУЧАННЯ ОБРАЗУ МАРТИНА БОРУЛІ. ІІЇ.doc

написати характеристику М.Борулі
17 Іван Франко.

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної самосвідомості. Творчість І. Франка в музиці. Франко і світова література.

відео

Іван Франко. Відео презентація..mp4

ст 76 -82-конспек
15.01 15 ТРМ-27 Микола Вороний

Блакитна Панна», «Інфанта»

Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.

підручник ст229

 

перегляньте відеоролик про М. Вороного

Микола Вороний.mp4

попорацюйте з конспектом

М.Вороний.doc

написати аналіз життя і творчості митця
16  Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»). підручник ст.236

 

конспект

Єдність краси природи і мистецтва.doc

 

ст. 236, 237  прочитати вірші, створити паспорт до них

виввчити вірш напам’ять: «Блакитна Панна

22.01 17 ТРМ -27 «Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»). підручник ст244

Олександр Олесь Чари ночі.doc

створити паспорт  твору

Олександр Олесь ЧАРИ НОЧІ.mp4

Вивчити напам’ять: «Чари ночі».

 

18 раматичний етюд *«По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. підручникмст247

переглянути конспект

По дорозі в Казку.doc

створити паспорт твору
15.01 9 ТРС-28 рама-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси ВідеоДрама-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки. Українська література 10 клас.mp4

Конспект Лісова пісня.doc

написати пасторт до драми – феєрії
10  Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша. Конспект

МАТИ ЛУКАША І КИЛИНА.doc

 Дати письмові відповіді

На питання № 7. 10 ст228

22.01 11 ТРС -28 Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Відео10 клас. Українська література. Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки Лісова пісня(Тиж.4_ВТ).mp4 написати твір-роздум

Тема твору Завдання № 2  ст .228

12 Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. почуття Мавки та Лукаша.ppt написати характеристику Мавці та Лукашеві
12.01 29 ЕГЗ-33 Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. конспектучасть укр письменників у Другій світовій війні.doc записати таблицю з клнспекта
30 Олександр Довженко

Трагічна творча біографія митця. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні»). Джерело вивчення історії його життя і трагічної доби

відео

О Довженко  життєвий шлях.doc

конспектОлександр Довженко_ перший поет кінематографу _ Пишемо історію.mp4

скласти план життя і творчості О .Довженка

ст165-168

19.01 31 ЕЗР -33 «Щоденник». Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, виражального начала з публіцистикою конспект

Тема Довженко.doc

виписати теми “Щоденника” з конспекта
32 Історія написання «Зачарованої Десни» (1942-1956), автобіографічна основа, сповідальність. Ця кіноповість – у часи воєнного лихоліття як душевна розрада, сповідь, моральна опора для митця. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина, митець. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. конспект

Зачарована Десна.doc

презентація Зачарована Десна.ppt

прочитати повість, виписати особливості композиції твору  та головних героїв твору
11.01 11 ЕЗР -35 «Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»

Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках.

Створити тематику творів О . Вишні

Проаналізувати усмішки, переглянути бук трейлер « Остап Вишня  «Мисливські усмішки»(YjuTube)

Підготуватися до к\роботи
12 Контрольна робота з теми   ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ Див. завдання в елекронній пошті, або по вайберу
18.01 13 ЕЗР -35 Микола Хвильовий (М.Фітільов)

Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр.

Ст. 43-45 опрацювати
Створити паспорт М. Хвильового(Ст. 45-47
Читати новелу «Я (Романтика)»
14 «Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. Опрацювати ст. 47 – 49. дати письмові  відповіді на питання № 6, тести – 1,2 ,3 Ст. 50 Завдання № 1
11.01 4 ТРС -38 Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. конспект

УРОК розвиток національного театру М. Куліш.doc

ст 115 -підручник , прочитати
5 Микола Куліш

Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.

конспект

М.Кулііш.doc

створити хронологічну таблицю життя і творчості митця
18.01 6 ТРС-38 Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). конспект

Сатирична комедія.doc

виписати з конспекта інформаційні грона до образів комедії
7 Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.

 конспек

сатиричне змалювання героїв комедії.docт

написати характеристику  до образу Мокія та  тьоті Моті
4.02.2021 17 ЕЗР-15 Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. конспект до уроку 17.doc

Підручник ст.53 Ознайомитися та записати  Характеристику мовця, Імідж оратора

Вправи 118,119. 120- усно

Вправа 123 -письмово

18 ЕЗР-15 Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця. підручник Ст. 55  ознайомитися з темою –сучасне ораторське мовлення Вправи 122-усно

121-письмово пояснити слова

Вправа 124письмово

11.02.2021 19 ЕЗР-15 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту. Конспект уроку  УРОК 19  аудиторія.doc

 

 Виконати вправу 129( на вибір варіант А чи Б)
20 ЕЗР-15 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. опрацювати завдання , які є в конспекті уроку урок 20 текст.doc  Вправа 137 скласти текст виступу ( на вибір)
18.02.2021 21 ЕЗР-15 Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту. Конспект
22 ЕЗР-15 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Конспект
25.02.2021 23 ЕЗР-15 к\робота,

Есе на тему :«Природа –найкращий лікар».

Тематична робота
24 ЕЗР-15 Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. конспект ОРФОЕПІЧНА НОРМА.docx виконати три вправи з конспекта і тест
\

05.02.2021

17 ТРМ-17 Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. конспект до уроку 17.doc

Підручник ст.53 Ознайомитися та записати  Характеристику мовця, Імідж оратора

Вправи 118,119. 120- усно

Вправа 123 -письмово

18 ТРМ-17 Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця. підручник Ст. 55  ознайомитися з темою –сучасне ораторське мовлення Вправи 122-усно

121-письмово пояснити слова

Вправа 124письмово

12.02.2021 19 ТРМ-17 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.

 

Конспект уроку  УРОК 19  аудиторія.doc  Виконати вправу 129( на вибір варіант А чи Б)
20 ТРМ-17 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. опрацювати завдання , які є в конспекті уроку урок 20 текст.doc  Вправа 137 скласти текст виступу ( на вибір)
19.02.2021 21 ТРМ-17 Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту. Конспект
22 ТРМ-17 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Конспект
 

26.02.2021

23 ТРМ-17 к\робота,

Есе на тему :«Природа –найкращий лікар».

Тематична робота
24 ТРМ-17 Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. конспект ОРФОЕПІЧНА НОРМА.docx виконати три вправи з конспекта і тест
04.02.2021 15 ТРС-28 аписання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки». відеоурокПравопис слів іншомовного походження. Українська мова 10 клас.mp4

конспект НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ.doc

виконати дві вправи з конспекта

(на вибір)

16 ТРС-28 Складні випадки написання прізвищ.

Складні випадки написання географічних назв.

конспект СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ.doc виконати дві вправи з конспекта

(на вибір

 

11.022021

17 ТРС-28 дискусія на тему: «Мовна мода – це добре чи погано?». урок 65 Дискусія на тему.doc перегляньте конспект напишіть виступ на задану тему
18 ТРС-28 к\твір -есе перегляньте відео 11 клас. Українська мова. Написання есе (практика) (Тиж.8_ПН).mp4 напишіть есе  на тему “Чи важлива гармонія в людському житті?”
 

18.02.2021

19 ТРС-28 Написання есе«Мій вибір – жити й творити в Україні», «Що означає «бути відповідальним»?»); переглянути зразок  і написати есе Зразок есе.doc
20 ТРС-28 дискусія на тему: «Чи потрібно бути мовно стійким?». повторити конспект СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ.doc повторити пояснення термінів
25.02.2021 21 ТРС-28 Контрольна робота з теми  Контрольна робота-іменник.doc
22 ТРС-28 Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

Правила ведення суперечки.

підручник ст.171

конспект

суперечка як вид комунікації.doc

записати в зошит  рекомендований матеріал