Українська література – викладач Наталія Ягодина І півріччя 2021-2022 н.р.

Дата 
групи
Урок Тема Матеріали до уроку Перевірка знань
25.10 ТРМ -37 25 Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Підручник ст..115-117
відеосюжетРозвиток національного театру (Харківський театр ім. І.Франка). Українська література 11 клас.mp4
виписати повідомлення про Л.Курбаса
25.10 ТРМ -37 26 Микола Куліш
Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах. 
Підручник ст..117Презентація Микола Куліш.ppt створити хронологічну таблицю життя і творчості митця
25.10 ТРМ -37 27 Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Підручник 
ЗНО. Укр.літ. 20.2. Сатирична комедія «Мина Мазайло»–п’єса без позитивного героя.Особливості сюжету.mp4
Ст121. Виписати паспорт  комедії, дати відповіді на питання №6-с.125.
Виписати цитати до х-ки  Мини, т.Моті, Мокія.
29.10
29.10
ТРМ-37
 ТРМ-37
28
29
Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. 
Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.
Конспект Сатиричне викриття бездуховності обивателів.doc
конспект  Драматургічна майстерність автора.doc
Поміркуйте (письмово)У чому актуальність п’єси в наш час? 
Чи залишається твір пересторогою, попередженням для сучасних українців?
29.10 ТРМ-37 30 Контрольна робота з теми №2 Самосійна робота Микола Куліш.doc


29.10 ТРМ-37 31 Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. законспектуйте матеріал ТЕМА.doc Читати вірші  Б. Антонича 
1.11 ТРМ-37 32 Богдан-Ігор Антонич
«Зелена євангелія», «Різдво», *«Коляда»
Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», *«Коляда»). Роздуми над поезією Б.-І.Антонича. напам’ять: 1 поезію (на вибір
Переглянути конспект
конспект про Б-І Антонича.doc
літературний диктант літ диктант Б-І Антонич.doc
напам’ять 1 поезію (на вибір)
ст 134-138
аналіз поезії
1.11 ТРМ-37 33 Осип Турянський
Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення.
презентація 
Осип Турянський.ppt
ст 140 план біографії письменника
1.11 ТРМ-37 34 «Поза межами болю» Поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. Перегляньте презентацію, випишіть паспорт твору,  Дати характеристику головному герою твору
2.11 ЕГЗ-23 1 В.Стефаник.Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність   зображуваного. 333
2.11 ЕГЗ-23 2 Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм. Переглянути конспектСимволи в новелі Камінний хрест.doc
Символи Камінний хрест.ppt
Створити таблицю : Символи в новелі
4.11 КК-31 1 Остап Вишня (Павло Губенко)
Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час
Підручник ст.97-104
Презентація
О Вишня -біографія.ppt
Написати план біографії митця, прочитати  усмішки«Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»
4.11 КК-31 2 «Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»
Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках.
Підручник ст.104-112
презентація Остап Вишня.ppt
створити літературні паспорти до усмішок
5.11 КК-32 5 Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Опрацювати матеріал ст. 69 72  
презентація презентація майстер корабля.ppt
Ох-ти неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря
5.11 КК-32 6 Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського. конспект уроку Майстер корабля. Морально-етичні колізії твору.docx Виконати завдання №1, 2 на ст.74 (підручник)
5.11 ТРМ-37 35 Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники.  перегляньте презентацію
Празька школа_презентація.pp
відео матеріал
Еміграційна література «Празька поетична школа» та її представники. Українська література 11 клас.mp4
ст 151-153виписати поетів та письменників емігрантів
5.11 ТРМ-37 36 .Євген МаланюкКоротко про митця. Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. перегляньте презентацію-Маланюк-16.ppt
відео про митця  Євген Маланюк. Життєвий шлях митця. Українська література 11 клас.mp4
ст 153-156- конспект (підручник)
8.11 КК-31 3 Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Перегляньте конспект УРОК 22 розвиток національного театру М. Куліш.doc
 перегляньте відео Розвиток національного театру (Харківський театр ім. І.Франка). Українська література 11 клас.mp4
Ст. 115 прочитайте.випишіть повідомлення про  
Леся Курбаса
8.11 КК-31 4 Микола Куліш
Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах. 
Перегляньте презентацію Микола Куліш.ppt , напишіть план біографії М.Куліша ст. 117 Прочитайте п’єсу “ Мина Мазайло»
8.11 ЕРЗ-23 3 Самостійна робота з теми В.Стефаник  Самосійна робота  Василь Стефаник.doc виконайте  один з варіантів 
8.11 ЕРЗ-23 4 Володимир Винниченко
Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник.
Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В.Винниченка на світовій сцені.
Перегляньте презентацію винниченко.ppt , напишіть основні віхи життя митця ст. 179 Почитайте новелу « Момент»ст 191.
9.11 КК-11 1 Вступ РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА
Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози.
Перегляньте презентацію  реалізм 2 пол 19 ст..ppt,  підручник ст. 8, випишіть основні відомості про реалізм  Читати повість Нечуя-Левицького « Кайдашева сім’я”
9.11 КК-11 2 Іван Нечуй-Левицький
Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко). Її загальна характеристика
Підручник ст12. План біографії митця.перегляньте презентацію Нечуй-Левицький.ppt Виписати  матерал з теорії літератури на ст.. 14 -соціально- побутова повість.
читати повість “Кайдашева сім’я”
9.11 КК-22 1 В.Стефаник.Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Перегляньте презентацію  ,Василь Семенович Стефаник.ppt 
Підручник ст. 169 напишіть план біографії митця
Прочитати  новелу «Камінний хрест»
ст 175  
9.11 КК-22 2 Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм. Перегляньте відеоВасиль Стефаник. «Камінний хрест». Українська література 10 клас.mp4
Створіть літературний паспорт твору
Дати х-ку Івану Дідуху
10.11 ОБ-26 11 Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Прочитайте конспект   Лісова пісня.docx ,
 запишіть  визначення – неоромантизм в драмі
Скласти цитатну характеристику образів твору.
10.11 ОБ-26 12 Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.  Перегляньте презентацію почуття Мавки та Лукаша.ppt Дайте письмову відповідь на питання 8,11 на ст..228
10.11 ТРМ-37 39 «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.). Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу. Перегляньте презентацію  Іван Багряний плакат.ppt, напишіть літературний паспорт твору , підручник ст..159 Дайте характеристику  головним героям роману
10.11 ТРМ-37 40 Позакласне читання  Прочитайте  аналіз  роману « Сад Гетсиманський»
Сад Гетсиманський.doc
Прочитати роман 
11.11 КК-32 7 Валер’ян Підмогильний
Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач.
Перегляньте відео Валер’ян Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної_прози. Українська література 11 клас.mp4 , створіть хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху  митця Читати роман « Місто»
11.11 КК-32 8 Роман « Місто» Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі Перегляньте  презентацію Місто.ppt ,
Підручник ст..88 напишіть літературний паспорт твору
Складіть план характеристики Степана Радченка
12.11 КК-21 1 В.Стефаник.Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Перегляньте презентаціюВасиль Стефаник. «Камінний хрест». Українська література 10 клас.mp4  , 
Підручник ст. 169 напишіть план біографії митця
Прочитати  новелу «Камінний хрест»  
12.11 КК-21 2 Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм Перегляньте відеоВасиль Стефаник. «Камінний хрест». Українська література 10 клас.mp4
Створіть літературний паспорт твору
Дати х-ку Івану Дідуху
12.11 ОБ-26 13 Художні особливості драми-феєрії. Виписати з конспекту  художні особливості драми Худ. особливості  драми.doc Дайте письмову відповідь на питання : Чого навчила мене Мавка.
12.11 ОБ-26 14 Розвиток мовлення. Твір по творчості Лесі Українки. Тема твору ст. 228, завдання 8- 2
15.11 ЕГЗ-23 5 Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо).. Переглянути презентацію1 момент.ppt
, створити літературний паспорт новели 
Чит новелу ст. 191 
15.11 ЕГЗ-23 6 Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка Виписати з підручника три періоди творчості  митця(конспект)
Ст.185-191
дати відповіді (письмово)на питання 6, 8 ст.204
15.11 КК-31 5 Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Переглянути  презентаціюМина Мазайло.ppt
Прочитати уривок ст..127.
Ст121. Виписати паспорт  комедії, дати відповіді на питання №6-с.125.
15.11 КК-31 6 Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. 
Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу. 
Прочитайте конспектСатиричне викриття бездуховності обивателів.doc
, випишіть х-ку Мини Мазайла
Поміркуйте (письмово)У чому актуальність п’єси в наш час?
16.11 КК-11 3 «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті. Перегляньте відеоУрок української літератури, 10 кл., тема «Кайдашева сім’я».mp4
Прочитайте повість 
ст 14-19 читати 
створити паспорт повісті
16.11 КК-11 4 Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.  Перегляньте презентацію українська ментальність.ppt прочитайте конспект Українська ментальність.doc
Попрацюйте з підручником ст..14-18
виписати   цитати до х-ки братів Кайдашів
1611 КК-22 3 Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.  Перегляньте презентацію почуття Мавки
 і  Лукаша.ppt
Дайте письмову відповідь на питання 8,11 на ст..228
16.11 КК-22 4 Художні особливості драми-феєрії. Перегляньте конспект Худ. особливості  драми.doc Дайте письмову відповідь на питання : Чого навчила мене Мавка.
17.11 Об-26 15 Контрольна робота з теми № 3 сам рот Л…УКраїнка doc.doc
17.11 ОБ-26 16 Позакласне читання – митці к19 поч 20 с Перегляньте презентацію Леся Українка.”Бояриня”.Історична основа драматичної поеми. План.ppt Чит « Бояриня» Л.Українки
17.11 ТРМ-37 41 Контрольна робота з теми « Під чужим небом» Контрольна робота з теми    Є маланюк І Багряний.doc
17.11 ТРМ-37 42 Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Прочитати конспект Участь українських письменників у Другій світовій війні1.doc,занотуйте важливі моменти Ст. 164 конспект
18.11 КК-32 9 Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому. Перегляньте презентацію
жіночі образи романа Місто.ppt
Виписати цитати до  х-ки жінок
18.11 КК-32 10 Остап Вишня (Павло Губенко)
Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час
Написати план біографії митця ст..97-101
Презентація О Вишня -біографія.ppt
прочитати  усмішки«Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»
19.11 ОБ-26 17 Микола Вороний
«Блакитна Панна», «Інфанта»
Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.
М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.
створити хнологічну таблицю життя М.Вороного ст. 229
 перегляньте відео Микола Вороний.mp4
вивчити вірш напам’ять 
«Блакитна Панна»
19.11 Об-26 18 . Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»). Перегляньте презентацію
Микола Вороний “Іванові Франкові”, “Блакитна Панна”,  “Інфанта”.mp4
поезія М Вороного.ppt
Ст. 236 написати паспорт вірша«Блакитна Панна»).
. Вивчити  напам’ять: «Блакитна Панна»
19.11 КК-21 3 Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.  Перегляньте презентаці
ю почуття Мавки і  Лукаша.ppt
Дайте письмову відповідь на питання 8,11 на ст..228
19.11 Кк-21 4 Художні особливості драми-феєрії. Перегляньте конспект Худ. особливості  драми.doc Дайте письмову відповідь на питання : Чого навчила мене Мавка.