Технологія

Викладач технології Івашкевич Ю.А. За консультаціями звертатися по телефону 0957534144. Електронна пошта ivashkievich74@gmail.com. Технологія Групи  КК-21, КК-22,  ОБ-26,, Підручник

Домашні завдання надсилайте на електронну адресу ivashkievich74@gmail.com

Дата № уроку Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
23.10 21,22 ОБ-26 “Сутність поняття «підприємництво», «бізнес». Історичний розвиток підприємництва.

Основні форми підприємництва і їх класифікація.”

Матеріал уроку

 

Тест

1.Підготуйте невеликі повідомлення про успішних підприємців України та їхні досягнення.

2.Наведіть приклади підприємств, що працюють у нашому місці та займаються різними видами діяльності.

3.Фото конспектів та доповіді надсилайте в гугл клас, або на мою пошту ivashkievich74@gmail.com з позначенням своєї фамілії та групи

30.10 23 ОБ-26 Підприємницький менеджмент (управління). Основні завдання менеджменту підприємства.

 

План уроку №23

Презентація до уроку №23

Конспект учнів

Завдання виконати у зошеті.

1.Покажіть на конкретних прикладах, які ролі потрібно виконувати менеджеру на підприємстві.

2.Як ви оцінюєте свої здібності як менеджера.

3.Поясніть, як пов’язані менеджмент і продуктивність праці. Відповіді надіслати надсилайте в гугл клас, або на мою пошту ivashkievich74@gmail.com з позначенням своєї фамілії та групи

30.10 24 Бізнес-план, його види та складові. Етапи розробки бізнес-плану. Конспект учнів

План уроку№24

Презентація до уроку №24

Домашнє завдання:

Оберіть бізнес яким ви хотіли займатись, та заповни таблицю у зошеті.

ПРАКТИЧНА РОБОТА «ОБРАННЯ НАПРЯМУ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ»

1.    Вивчення та обрання виду підприємницької діяльності.