Порядок подання та розгляд випадкiв булiнгу в Чугуiвскому РЦПО Харкiвскоi областi

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Чугуївського РЦПО Харківської області
від 01.07.2021 № 139
(додаток 2)

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв 
про випадки булінгу (цькування) в
Закладі професійної (професійно-технічної) освіти
«Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області»

Загальні положення

 1. Цей порядок розроблено згідно з Законом України від 18.12.2018 №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Законом України «Про освіту», Кодексу України «Про адміністративні порушення» з метою визначення основних вимог до організації подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).

Порядок подання заяв про випадки булінгу (цькування)

 1. Заяви про  випадки  булінгу  (цькування)  до  адміністрації Закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області» подаються здобувачами освіти, їхніми батьками, законними представниками,  працівниками  закладу освіти,  якщо  вони  стали  свідками випадку булінгу (цькування) у письмовій формі.
 2. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

У заяві слід зазначити:

1) Прізвище, ім’я та по батькові заявника, контактні дані;
2) Дані про постраждалу від булінгу особу;
3) За можливості, дані про особу, яка вчиняє булінг;
4) Опис ситуації, конкретні факти;
5) Дату та власноручний підпис.

 1. Заява про випадки булінгу (цькування) до адміністрації закладу освіти може бути  прийнята  у  письмовому  вигляді  під  час  особистого  прийому директора та його заступників.
 2.   Заява до адміністрації закладу освіти може бути надіслана у письмовому вигляді за адресою: Харківська обл., м.Чугуїв, вул.Героїв Чорнобильців, 56, та/або на  електрону адресу закладу: pr.chuguyiv@phukh.org.ua.

Порядок розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

 1. Заяви про випадки булінгу (цькування) передаються заступникові директора з навчально-виховної роботи для реєстрації у «Журналі звернень про випадки  булінгу (цькування) в Закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області», а потім подає на розгляд директору чи його заступникам.
  1.   Датою подання заяв вважається дата їх прийняття.
  2.   Директор наказом визначає склад комісії з розгляду випадків булінгу (цькування). Для кожного конкретного випадку визначається новий склад такої комісії, аби забезпечити неупереджений розгляд випадку.
  3. Уповноважена особа або у разі її відсутності – особа, яка її замінює, до засідання  комісії  проводить  розслідування  та  готує  необхідні  для засідання  матеріали  (шляхом  опитування  учасників  випадку, з’ясування  наявності  фото  та  відео  фіксації,  підготовки  висновку практичним психологом тощо).
  4. Після завершення збору даних директор або його заступники скликає засідання  Комісії  з  розгляду  випадків  булінгу  (цькування).  Члени комісії на засіданні розглядають та аналізують матеріали, зібрані в результаті попереднього з’ясування обставин.
  5. Якщо Комісія  визначила,  що  це  був  булінг  (цькування),  а  не одноразовий  конфлікт  чи  сварка,  тобто  відповідні  дії  носять систематичний характер, то директор, або його заступники, негайно повідомляє уповноважені органи ювенальної поліції, службу у справах дітей, батьків або законних представників дитини.
  6. Члени комісії визначають сторін булінгу (цькування), можливі причини  та  необхідні  заходи  для  їх  усунення;  планують  заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, формування порозуміння  між  сторонами  булінгу  (цькування)  та  надання  соціальних  та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування), в тому числі  із  залученням  необхідних  фахівців  із  надання  правової, соціальної  та  іншої  допомоги  тощо;  формують  рекомендації  для педагогічних працівників ліцею щодо доцільних методів навчання та організації роботи з дітьми-сторонами булінгу (цькування) та їхніми батьками або законними представниками; формують рекомендації для батьків  або  законних  представників  дитини,  яка  стала  стороною булінгу (цькування).
  7. Рішення Комісії  реєструється  в  «Журналі реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу в Закладі професійної (професійно-технічної) освіти
  8. «Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області» і зберігається  в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
  9. Потерпілий чи його/її представник також можуть одразу звернутися до уповноважених  підрозділів  органів  Національної  поліції  України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).
  10. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.