План роботи атестаційної комісії ЗП (ПТ) О «Чугуївського регіонального центру професійної освіти Харківської області» у 2021-2022 навчальному році

«Затверджую»
Голова атестаційної комісії
_________ Вікторія ГРУШКА
„10” вересня   2021 року

 

План
роботи атестаційної комісії
ЗП (ПТ) О «Чугуївського регіонального центру
професійної освіти Харківської області»
у 2021-2022 навчальному році

 


з\п
Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Підготовка та видання наказу „Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році” До 20 вересня Директор
Вікторія ГРУШКА
2. Створення атестаційної комісії До 20 вересня Директор
Вікторія ГРУШКА
3. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

·       розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;
·       планування роботи атестаційної комісії;
·       складання графіку засідання атестаційної комісії

10.09.2021 Директор
Вікторія ГРУШКА
4. Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників вересень Заст. дир. з НМР Наталія ВОЛКОВА
5. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників вересень Голова, члени атестаційної комісії
6. Подання директору центру списків працівників, які атестуються До 10.10.2021 Директор
Вікторія ГРУШКАСекретар атестаційної комісії
Наталія ВОЛКОВА
7. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

·         уточнення списків педагогічних працівників, що атестуються;
·         розгляд поданих комісії документів;
·         допуск педпрацівників до атестації.

16.10.2021 Директор
Вікторія ГРУШКАСекретар атестаційної комісії
Наталія ВОЛКОВА
8. Підготовка та видання наказу „Про атестацію педагогічних працівників” До 20.10.2021 Директор
Вікторія ГРУШКАСекретар атестаційної комісії
Наталія ВОЛКОВА
9. Закріплення членів атестаційної комісії за викладачами, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці й проведенні атестації До 20.10.2021 Директор
Вікторія ГРУШКА 
10. Складання планів індивідуальної підготовки проведення атестації педагогів, які атестуються До 30.10.2021 Заступник директора з НМР Наталія ВОЛКОВА
11. Відвідання навчально-виховних заходів в ході вивчення системи і досвіду педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації) Листопад-березень Члени атестаційної комісії, голови МК
12. Засідання атестаційної комісії (за потребою) Листопад -березень Директор

Вікторія ГРУШКА

13. Провести засідання педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів Січень Директор
Вікторія ГРУШКА 
14. Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, що атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками Лютий Голови МК,
Члени атестаційної комісії
15. Проведення засідань методичних об’єднань з розгляду питань оцінювання діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи Лютий Голови МК,
Члени атестаційної комісії
16. Оформлення атестаційних листів До 09.03.2022 Секретар атестаційної комісії
Наталія ВОЛКОВА
17. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань   прийняття рішень про відповідність педагогічних працівників займаній посаді, присвоєння або про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, тарифним розрядам, про присвоєння  педагогічних звань. 10.03.2022 Директор
Вікторія ГРУШКАЧлени атестаційної комісії
18. Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії 10.03.2022 Секретар атестаційної комісії
Наталія ВОЛКОВА
19. Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів квітень Директор
Вікторія ГРУШКА
20. Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року квітень Секретар атестаційної комісії
Наталія ВОЛКОВА