ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ЕТИКЕТ з 18.03.2021

Увага
Навчання буде проводитись з використанням електронної пошти, мультимедійних та хмарних технологій, соціальних мереж та месенджерів: mamin1970@ukr.net   viber 380974253586. Скриншоти та фотографії виконаних завдань надсилати на перевірку та оцінювання

Дата № уроку Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
22.03 05-06 ЕГС-33  “Системи норм морального поводження” “Вибір професії – моральна проблема. Професійний та корпоративний кодекс” Матеріал уроку     Матеріал уроку
Відеоурок
Тест
22.03 11-12 КК-22 “Правила поведінки обслуговуючого персоналу”  “Основні правила етикету за кордоном Основні етапи прийому іноземних делегацій Дипломатичні прийоми “ Матеріал уроку
Матеріал уроку
Тест
29.03 07-08 ЕГС-33  “Соціальні ідеали та моральні принципи нашого сучасника” “Принципи моралі: колективізм, гуманізм, справедливість. Категорії «добро» і «зло».” Матеріал уроку     Матеріал уроку
Відеоурок
Конспект
29.03 13-14 КК-22 “Етика працівників контактної зони”  “Вимоги до етичного спілкування зі споживачами “ Матеріал уроку
Матеріал уроку
Тест
05.04 09-10 ЕГС-33  “Категорія обов’язку і відповідальності як сутність і зміст службової діяльності співробітника” “Нормативно – правові акти, якими затверджені професійно етичні кодекси .” Матеріал уроку     Матеріал уроку Конспект
05.04 15 КК-22 “Приклади стандартів етикету обслуговування “ Матеріал уроку Тест
12.04 11-12 ЕГС-33  “Совість як усвідомлення почуття моральної відповідальності за свої дії і вчинки. Вчинок як першоелемент моральної діяльності” “Прояв категорії честі та гідності в професійній діяльності .” Матеріал уроку     Матеріал уроку Конспект
19.04 13-14 ЕГС-33  “Нормативні принципи професійної поведінки” “Професійне самовизначення молоді як моральна, психолога – педагогічна та соціальна проблема” Матеріал уроку     Матеріал уроку Конспект
26.04 15-16 ЕГС-33  “Етика професійного спілкування” “Культура спілкування та етикет. Авторитет особисторсті” Матеріал уроку     Матеріал уроку Конспект
05.04 14-16 КК-21 “Вимоги до етичного спілкування зі споживачами ” “Приклади стандартів етикету обслуговування ” “Тематична атестація” Матеріал уроку Тест
01.06 01-02 КК-1 Тема 1 ВСТУП. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ    Основні терміни та визначення”  “Історичний розвиток, сучасні напрями професійної етики та етикету” Матеріал уроку
Відеоурок
Тест
04.06 03-04 КК-1 Тема 1 ВСТУП. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
“Професійна етика і психологія” “Корпоративна етика. Етика управління”
Матеріал уроку
Відеоурок
Тест
07.06 05 КК-1 Тема 2 ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ  “Моральність особистості . Норми поведінки керівника” Матеріал уроку
Відеоурок
Тест
09.06 06-09 КК-1 Тема 2 ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ “Професійна етика персоналу. Управління конфліктами”  “Оцінка психологічних проявів споживачів” “Основні принципи спілкування.  Вербальні засоби етикету ділового спілкування . Невербальні засоби спілкування та їх класифікація”  “Особливості розмов по телефону. Правила спілкування в електронному просторі” Матеріал уроку
Відеоурок
Тест
10.06 10-11 КК-1 “Правила поведінки обслуговуючого персоналу”  “Основні правила етикету за кордоном Основні етапи прийому іноземних делегацій Дипломатичні прийоми “ Матеріал уроку
Матеріал уроку
Тест
11.06 12-13 КК-1  “Етика працівників контактної зони”  “Вимоги до етичного спілкування зі споживачами “ Матеріал уроку
Матеріал уроку
Тест
12.06 14 КК-1    “Вимоги до етичного спілкування зі споживачами “ Матеріал уроку Тест