Охорона праці – викладач Шварц Н.Є. ІІ півріччя 2020-2021 н.р.

Дата Група № уроку Тема уроку Матеріал до уроку Перевірка знань
12.01. КК –12 1 Тема. Зміст предмета охорона праці. Основні законодавчі акти з охорони праці. Охорона праці жінок та підлітків. Опрацювати матеріал за посиланням

у 1 презентація

 

Опрацювати матеріал за посиланням  у 1 презентація  скласти конспект за схемою :                       схема конспекта урока 1 , дати відповідь на питання 2 Д/З в презентації
КК -12 2 Тема. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю Опрацювати матеріал за посиланням

у 2 презентація

 

Опрацювати матеріал за посиланням  у 2 презентація скласти конспект  , дати відповіді на питання Д/З презентації
19.01. КК -12 3 Тема.  Інструктування з охорони праці. Опрацювати матеріал за посиланням

у 3 опорный конспект

Створити конспект у зошиті, використовуючи матеріал опорного конспекту

у 3 опорный конспект

КК -12 4 Тема. Поняття про виробничий травматизм, профзахворювання, профотруєння. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Розлідування та облік нещасних випадків. Опрацювати матеріал за посиланням   у 4 презентація

 

 

Опрацювати матеріал за посиланням   у 4 презентація

скласти конспект

 

 

13.01.

ТВ – 6 2 Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві Опрацювати матеріал за посиланням   презентація Опрацювати матеріал за посиланням    презентація

скласти конспект

ТВ – 6 3 Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою при обслуговуванні і експлуатації автотранспортних засобів. Опрацювати матеріал за посиланням

презентація скласти конспект

Виконати завдання в презентації  презентація
20.01. ТВ – 6 4 Вимоги безпеки при обслуговуванні та експлуатації автотранспорту  Опрацювати матеріал за посиланням

вимоги безпеки  на автотр.

вимоги безпеки на автотранспорті

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект інструкція  б п на автортранспорті

 

ТВ – 6 5 Правила безпечного ведення робіт під час технічного обслуговування автотранспортного засобу. Зони небезпеки, світлова і звукова сигналізація. Опрацювати матеріал за посиланням

вимоги безпеки на автотранспорті

підручник з охорони праці стор 42 -47

Опрацювати матеріал за посиланням вимоги безпеки на автотранспорті  та

підручник з охорони праці стор 42 -47 скласти конспект  у вигляді схеми схема конспекта

 

21.01.20 ТВ – 6 6 Небезпечність та шкідливість речовин і матеріалів, що використовуються в автотранспорті. Опрацювати матеріал за посиланням

небезпечні речовини автотрансп.

 

Опрацювати матеріал за посиланням

небезпечні речовини автотрансп.

Скласти конспект.

ТВ – 6 7 Засоби індивідуального захисту, обов’язковий комплект необхідних запчастин. Опрацювати матеріал за посилянням обов’язковий комплект

 

Опрацювати матеріал за посилянням обов’язковий комплект  , скласти конспект

 

21.01.2021 ТРМ-17 5 Тема. Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою Опрацювати матеріал за посиланням

у 5 презентація скласти конспект

Виконати завдання в презентації  у 5 презентація
ТРМ-17 6 Тема. Засоби і методи захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів Опрацювати матеріал за посиланням  підручник з охорони праці  стор  42 -47 Опрацювати матеріал за посиланням підручник з охорони праці стор 42 -47 скласти конспект  у вигляді схеми У6 схема конспекта
26.01.2021 КК –12 5 Тема. Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою Опрацювати матеріал за посиланням

у 5 презентація скласти конспект

Виконати завдання в презентації  у 5 презентація
КК -12 6 Тема. Засоби і методи захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів Опрацювати матеріал за посиланням  підручник з охорони праці  стор  42 -47 Опрацювати матеріал за посиланням підручник з охорони праці стор 42 -47 скласти конспект  у вигляді схеми У6 схема конспекта
28.01.2021 ТРМ-17 7 Тема. Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних та шкідливих виробничих  факторів.  Опрацювати матеріал

підручник з охорони праці  стор. 47-52

 Скласти конспект , вказавши засоби колективного та індивідуального захисту

підручник з охорони праці

ТРМ-17 8 Тема.  Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень Опрацювати матеріал за посиланням

підручник з охорони праці

стор 52 -54

а також опорний конспект  ок  у 8

Скласти конспект, вказавши, що таке мікроклімат, його параметри і категорії робіт стор 52-54 , а також опрацювати опорний конспект ок  у 8 і вказати вплив шуму, пилу, газу, вібрацій на працівників і засоби захисту від них
02.02.2021 КК -12 7 Тема. Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних та шкідливих виробничих  факторів.  Опрацювати матеріал

підручник з охорони праці  стор. 47-52

 Скласти конспект , вказавши засоби колективного та індивідуального захисту

підручник з охорони праці

 

КК -12 8 Тема.  Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень Опрацювати матеріал за посиланням

підручник з охорони праці

стор 52 -54

а також опорний конспект  ок  у 8

Скласти конспект, вказавши, що таке мікроклімат, його параметри і категорії робіт стор 52-54 , а також опрацювати опорний конспект ок  у 8 і вказати вплив шуму, пилу, газу, вібрацій на працівників і засоби захисту від них
04.02.2021 ТРМ-17 9 Тема.  Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій Опрацювати матеріал за посиланням

підручник з охорони праці стор 33

у 9 презентація

Опрацювати матеріал за посиланняму 9 презентація

підручник з охорони праці стор 33

скласти конспект  у вигляді схеми   у 9 схема уроку

ТРМ-17 10 Тема   Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці та їх вплив на безпеку праці Опрацювати матеріал

фізіол та психол праці

Скласти конспект, вказавши, що таке адаптація та її види за посиланням  фізіол та психол праці  стор 103

Пошук інформації до запитання Що таке психологія праці?

09.02.2021 КК-12 9 Тема.  Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій Опрацювати матеріал за посиланням

підручник з охорони праці стор 33

у 9 презентація

Опрацювати матеріал за посиланняму 9 презентація

підручник з охорони праці стор 33

скласти конспект  у вигляді схеми   у 9 схема уроку

КК-12 10 Тема   Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці та їх вплив на безпеку праці Опрацювати матеріал

фізіол та психол праці

Скласти конспект, вказавши, що таке адаптація та її види за посиланням  фізіол та психол праці  стор 103

Пошук інформації до запитання Що таке психологія праці?

11.02.2021 ТРМ-17 11 Тема .Безпека праці у галузі. Вимоги нормативно – правових актів щодо безпеки виробничих процесів Опрацювати матеріал за посиланням

матеріал для опрацювання

Дати відповіді на запитання :

1 ) якими нормативно – правовими актами регламентується створення безпечних умов праці?

2) Вказати обов’язки роботодавця щодо забезпечення безпеки  на робочому місці

3)  Вказати обов’язки робітника щодо забезпечення безпеки  на робочому місці

ТРМ-17 12 Тема . Підсумкова робота 1  правові та організаційні основи охорони праці. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Матеріал для підготовки до підсумкової роботи за тему

Завдання для підсумкової роботи 1

Контрольна 1