Економіка

Увага
Навчання буде проводитись з використанням електронної пошти, мультимедійних та хмарних технологій, соціальних мереж та месенджерів

Дата № уроку Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
11.11 1-2 С-24 “Управління підприємством. Бізнес-план підприємця.”  “Виробничий потенціал національної економіки” Завдання
18.11 3-4 С-24 “Причини економічних коливань”  “Безробіття і зайнятість трудових ресурсів” Завдання
25.11 5-6 С-24 “Вимірювання інфляції. Причини інфляції.”  “Цілі державного регулювання.” Завдання
02.12 7-8 С-24 “Інструменти фінансового регулювання.”  “Підтримка конкуренції та антимонопольне регулювання.” Завдання
09.12 9-10 С-24 “Сучасне світове господарство: визначальні риси.”  “Міжнародні економічні відносини.” Тест
16.12 11-12 С-24 “Платіжний баланс країни.”  “Зміст глобалізації та її основні причини” Тест
23.12 13-14 С-24 “Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації ”  “Лабораторно-практична робота Додаток 1 Практична 7