“Громадянська освіта” – викладач: Ярошенко Л.М.

дата № уроку Група Тема уроку Матеріали до уроку Перевірка знань
27.10 13 ОБ -16 Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 28-38.
Конспект основних понять
14 ОБ -16 Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 39-42.
Конспект основних понять
28.10 11 ТРС-18 Рівноправність. Охорона й захист людської гідності. Переглянути відео 1.
Підручник стор. 24-27
Конспект основних понять
12 ТРС-18 Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини (використання фільму «Історія прав людини») Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 28-35.
Конспект основних понять
13 ЕГЗ-15 Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 28-38.
Конспект основних понять
14 ЕГЗ-15 Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 39-42.
Конспект основних понять
3 ТРМ-27 Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний  громадянин. Культура громадянськості. Активна громадянська позиція. Практичне заняття №8 «Участь шкільної молоді у прийнятті рішень в місцевій громаді». Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 102- 111.
Конспект основних понять
4 ТРМ-27 Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя. Врядування та управління школою. Переглянути відео 1.
Підручник стор. 121-123.
Конспект основних понять
29.10 1 ЕЗР-25 Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія. медіатекст. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 130-134
Конспект основних понять
2 ЕЗР-25 Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) та їхній розвиток. Реклама. Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної позиції людини.  Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 137-151
Конспект основних понять
02.11 11 КК -11 Рівноправність. Охорона й захист людської гідності. Переглянути відео 1.
Підручник стор. 24-27
Конспект основних понять
12 КК -11 Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини (використання фільму «Історія прав людини») Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 28-35.
Конспект основних понять
03.11 15 ОБ-16 Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави. Матеріал до уроку
Підручник стор. 40-42.
Конспект основних понять
16 ОБ-16 Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини. Переглянути відео Т 2.4
Підручник стор. 42-46.
Конспект основних понять
04.11 13 ТРС-18 Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 28-38.
Конспект основних понять
14 ТРС-18 Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 39-42.
Конспект основних понять
15 ЕГЗ-15 Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави. Матеріал до уроку
Підручник стор. 40-42.
Конспект основних понять
16 ЕГЗ-15 Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини. Переглянути відео Т 2.4
Підручник стор. 42-46.
Конспект основних понять
5 ТРМ-27 Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. Школа і місцева громада. Переглянути відео Т 4.9
Підручник стор. 121-123.
Конспект основних понять
6 ТРМ-27 Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об’єднання й рухи. Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти. Переглянути відео Т 4.10
Підручник стор. 124-128.
Конспект основних понять
05.11 3 ЕЗР-25 Свобода слова. Обмеження свободи слова. Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Свобода мас-медіа – критерій демократичності суспільства. Переглянути відео Т 5.2
Підручник стор. 134-138.
Конспект основних понять
4 ЕЗР-25 Що таке цензура. Замовні матеріали («джинса») та  їхні ознаки. Суспільні медіа і їхня місія. Шкільні медіа.  Переглянути відео Т 5.3
Підручник стор. 137-144.
Конспект основних понять
08.11 5 ЕГЗ-25 Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду. 45 Переглянути відео 1
Підручник стор. 142-145.
Конспект основних понять
6 ЕГЗ-25 Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі», і як її розпізнати. Переглянути відео 1
Підручник стор. 145-146.
Конспект основних понять
10.11 17 ОБ -16 Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 28-38.
Конспект основних понять
18 ОБ -16 Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація.
Практичне заняття №3  «Європейський суд з прав людини»
Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 39-42.
Конспект основних понять
13 КК -11 Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 28-38.
Конспект основних понять
14 КК -11 Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 39-42.
Конспект основних понять
1 КК -22 Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.  Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади. Переглянути відео 1
Підручник стор. 102- 107.
Конспект основних понять
2 КК -22 Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний  громадянин. Культура громадянськості. Активна громадянська позиція. Практичне заняття №8 «Участь шкільної молоді у прийнятті рішень в місцевій громаді». Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 102- 111.
Конспект основних понять
1 КК -21 Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.  Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади. Переглянути відео 1
Підручник стор. 102- 107.
Конспект основних понять
2 КК -21 Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний  громадянин. Культура громадянськості. Активна громадянська позиція. Практичне заняття №8 «Участь шкільної молоді у прийнятті рішень в місцевій громаді». Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 102- 111.
Конспект основних понять
11.11 17 ЕГЗ-15 Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 28-38.
Конспект основних понять
18 ЕГЗ-15 Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація.
Практичне заняття №3  «Європейський суд з прав людини»
Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 39-42.
Конспект основних понять
15 ТРС-18 Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави. Переглянути відео 1.
Підручник стор. 24-27
Конспект основних понять
16 ТРС-18 Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини. Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 28-35.
Конспект основних понять
7 ТРМ-27 Узагальнення з розділу 4
 
Тестові завдання Письмові відповіді
8 ТРМ-27 Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія. медіатекст. Переглянути відео 1.
Підручник стор. 121-123.
Конспект основних понять
1 ТРМ-17 Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Переглянути відео 1
Підручник стор. 5-6
Конспект основних понять
2 ТРМ-17 Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.
Практичне заняття №1 ««Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності).
Переглянути відео 1
Підручник стор.6-12
Конспект основних понять
12.11 19 ОБ -16 Правозахисні організації. Практичне заняття №3 «Чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох?» Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 130-134
Конспект основних понять
20 ОБ -16 Як побудувати ефективний механізм захисту прав дитини в школі.  Переглянути відео 1, 2.
Підручник стор. 137-151
Конспект основних понять