Громадянська освіта – викладач Ярошенко Л.М. ІІ півріччя 2020-2021 н.р.

Підручник: «Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/П.В. Вербицька, О.В. Волошенюк, Г.О. Горленко та ін. – Київ: Літера ЛТД, 2018. – 224 с.

Виконані завдання: ya.l.nikolaevna@gmail.com

дата № уроку Група Тема уроку Матеріал до уроку Перевірка знань
16.01 5 ЕЗР-15 Молодіжні субкультури Урок № 5 Т. 1.2  Конспект основних понять
6 ЕЗР-15 Ціннісні орієнтири – основа життєвого вибору та успішної самореалізації особистості. Урок № 6 Т.1.3  Конспект основних понять
15 ЕЗР-25 Як забезпечити сталий розвиток. Урок № 15 Т. 6.2 Конспект основних понять
16 ЕЗР-25 Як працює ринкова економіка Урок № 16 Т. 6.3 Конспект основних понять
15 ТРМ-27 Як забезпечити сталий розвиток. Урок № 15 Т 6.2 Конспект основних понять
16 ТРМ-27 Як працює ринкова економіка Урок № 16 Т 6.3 Конспект основних понять
18.01 38 ОБ -16 Як медіа впливають на людину та суспільство. Урок № 38 Т. 5.2 Конспект основних понять
39 ОБ -16 Медіа та демократія. Урок № 39 Т. 5.3 Конспект основних понять
18 КК-22 У чому полягає сутність підприємництва. Урок № 18 Т. 6.5 Конспект основних понять
19 КК-22 Що продається на ринку праці. Урок № 19 Т. 6.6 Конспект основних понять
20 КК-22 Як корупція позбавляє нас можливостей. Урок № 20 Т. 6.7 Конспект основних понять
19.01 17 ЕГЗ-13 Узагальнення до розділу ІІ. Урок № 17 Письмова робота за варіантами
18 ЕГЗ-13 Що таке суспільство та у чому виявляється його полі культурність. Урок № 18 Т 3.1. Конспект основних понять
17 КК-21 Практичне заняття №6. Урок № 17 Письмова робота за варіантами
18 КК-21 Узагальнення до розділу VІ. Урок № 18 Письмова робота за варіантами
11 КК-11 Звідки з’явилися права людини, яку вони мають історію. Урок № 11 Т. 2.2. Конспект основних понять
12 КК-11 Хто відповідає за дотримання т забезпечення прав людини Урок № 12 Т. 2.3. Конспект основних понять
20.01 3 ТРС-28 Як медіа провокують конфлікти. Урок № 3 Т. 5.7. Конспект основних понять
4 ТРС-28 Для чого існують стандарти подання інформації. Урок № 4 Т. 5.8. Конспект основних понять
7 ЕЗР-15 Як ідентифікувати ваше середовище. Урок № 7 Т 1.3. Конспект основних понять.
8 ЕЗР-15 Практичне заняття №1. Урок № 8 Письмова робота за варіантами
15 ТРС-18 Як діти можуть захистити свої права. Урок № 15 Т 2.6 Конспект основних понять
16 ТРС-18 Практичне заняття №2. Урок № 16 Письмова робота за варіантами
15 ТРМ-17 Як діти можуть захистити свої права. Урок № 15 Т 2.6  Конспект основних понять
16 ТРМ-17 Практичне заняття №2. Урок № 16 Письмова робота за варіантами
21.01 19 ЕГЗ-13 Як розпізнати стереотипи і протистояти дискримінації. Урок № 19 Т. 3.2  Конспект основних понять
20 ЕГЗ-13 Конфлікти у нашому житті й чому їх потрібно вирішувати. Урок № 20 Т. 3.3  Конспект основних понять
21 КК-22 У чому полягає сутність підприємництва. Урок № 21 Т.6.5  Конспект основних понять
22 КК-22 Що продається на ринку праці. Урок № 22 Т 6.6  Конспект основних понять
21 ЕГЗ-13 Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння. Урок № 21 Т. 3.4  Конспект основних понять
22 ЕГЗ-13 Сутність та особливості комунікації у житті людини і громадянина. Урок № 22 Т. 3.5  Конспект основних понять
17 КК-12 Узагальнення до розділу ІІ Урок № 17 Письмова робота за варіантами
18 КК-12 Що таке суспільство та у чому виявляється його полі культурність. Урок № 18 Т 3.1 Конспект основних понять
22.01 19 КК-12 Як розпізнати стереотипи і протистояти дискримінації. Урок № 19 Т. 3.2 Конспект основних понять
20 КК-12 Конфлікти у нашому житті й чому їх потрібно вирішувати. Урок № 20 Т 3.3 Конспект основних понять
9 ЕЗР-15 Узагальнення до розділу І. Урок № 9 Письмова робота за варіантами
10 ЕЗР-15 Який зв’язок існує між людською гідністю та правами людини. Урок № 10 Т. 2.1 Конспект основних понять
17 ЕЗР-25 Домашнє господарство як власник і споживач. Урок № 17 Т. 6.4 Конспект основних понять
18 ЕЗР-25 У чому полягає сутність підприємництва. Урок № 18 Т. 6.5 Конспект основних понять
17 ТРМ-27 Домашнє господарство як власник і споживач. Урок № 17 Т. 6.4 Конспект основних понять
18 ТРМ-27 У чому полягає сутність підприємництва. Урок № 18 Т. 6.5 Конспект основних понять