Громадянська освіта – викладач: Ярошенко Л.М. з 18.03.2021

Підручник: «Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/П.В. Вербицька, О.В. Волошенюк, Г.О. Горленко та ін. – Київ: Літера ЛТД, 2018. – 224 с.

Виконані завдання: ya.l.nikolaevna@gmail.com

дата № уроку Група Тема уроку Матеріал до уроку Перевірка знань
19.03 33 ТРМ-27 Які можливості відкриває Україні співпраця з міжнародними організаціями. Урок № 33 Конспект основних понять
34 ТРМ-27 Як і чому відбувається процес європейської інтеграції. Урок № 34 Конспект основних понять
23 ЕЗР-25 Домашнє господарство як власник і споживач. Урок № 23 Конспект основних понять
24 ЕЗР-25 У чому полягає сутність підприємництва. Урок № 24 Конспект основних понять
35 ТРМ-27 Як реалізується європейський вектор розвитку України. Урок № 35 Конспект основних понять
36 ТРМ-27 Узагальнення до розділу VІІ. Урок № 36 Письмова робота за варіантами
22.03 15 ТРС-28 Як корупція позбавляє нас можливостей. Урок № 15
16 ТРС-28 Шляхи боротьби з корупцією. Урок № 16 Конспект основних понять
25 ЕЗР-25 Що продається на ринку праці Урок № 25 Конспект основних понять
26 ЕЗР-25 Як корупція позбавляє нас можливостей. Урок № 26 Конспект основних понять
23.03 33 ТРС-18 Як живе й урядує шкільна громада. Урок № 33 Конспект основних понять
34 ТРС-18 Як і для чого створюють і діють дитячі й молодіжні громадські об’єднання. Урок № 34 Конспект основних понять
24.03 54 ОБ-16 У чому полягає сутність підприємництва. Урок № 54 Конспект основних понять
55 ОБ-16 Що продається на ринку праці. Урок № 55 Конспект основних понять
15 КК-11 Як діти можуть захистити свої права. Урок № 15 Конспект основних понять
16 КК-11 Практичне заняття №2 Урок № 16 Конспект основних понять. Письмова робота
41 ЕГЗ-13 Медіаринок і медіа власність. Урок № 41 Конспект основних понять
42 ЕГЗ-13 Як медіа маніпулюють аудиторіями. Урок № 42 Конспект основних понять
22.03 17 ТРС-28 Практичне заняття №6. Урок № 17 Виконати письмове завдання
18 ТРС-28 Узагальнення до розділу VІ. Урок № 18 Виконати письмове завдання
27 ЕЗР-25 Шляхи боротьби з корупцією. Урок № 27 Конспект основних понять
28 ЕЗР-25 Практичне заняття №6. Урок № 28 Виконати письмове завдання
23.03 35 ТРС-18 Практичне заняття №4. Урок № 35 Виконати письмове завдання
36 ТРС-18 Узагальнення до розділу ІV. Урок № 36 Виконати письмове завдання
24.03 56 ОБ-16 Як корупція позбавляє нас можливостей. Урок № 56 Конспект основних понять
57 ОБ-16 Шляхи боротьби з корупцією. Урок № 57 Конспект основних понять
17 КК-11 Узагальнення до розділу ІІ. Урок № 17 Виконати письмове завдання
18 КК-11 Що таке суспільство та у чому виявляється його полі культурність. Урок № 18 Конспект основних понять
43 ЕГЗ-13 Як медіа провокують конфлікти. Урок № 43 Конспект основних понять
44 ЕГЗ-13 Для чого існують стандарти подання інформації. Урок № 44 Конспект основних понять
05.04 19 ТРС-28 Яким є вплив глобалізацій них процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Урок № 19 Конспект основних понять
20 ТРС-28 Що загрожує стабільному й безпечному існуванню сучасного світу. Урок № 20 Конспект основних понять
29 ЕЗР-25 Узагальнення до розділу VІ Урок № 29 Виконати письмове завдання
30 ЕЗР-25 Яким є вплив глобалізацій них процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Урок № 30 Конспект основних понять
06.04 37 ТРС-18 Що таке масмедіа. Урок № 37 Конспект основних понять
38 ТРС-18 Як медіа впливають на людину та суспільство. Урок № 38 Конспект основних понять
07.04 58 ОБ-16 Практичне заняття №6. Урок № 58 Виконати письмове завдання
59 ОБ-16 Узагальнення до розділу VІ. Урок № 59 Виконати письмове завдання
19 КК-11 Як розпізнати стереотипи і протистояти дискримінації. Урок № 19 Конспект основних понять
20 КК-11 Конфлікти у нашому житті й чому їх потрібно вирішувати. Урок № 20 Конспект основних понять
45 ЕГЗ-13 Критичне мислення, або чому необхідно бути медіа грамотним. Урок № 45 Конспект основних понять
46 ЕГЗ-13 Цифрова ідентичність в Інтернеті. Урок № 46 Конспект основних понять
08.04 47 ЕГЗ-13 Як убезпечити себе у віртуальному світі. Урок № 47 Конспект основних понять
48 ЕГЗ-13 Практичне заняття №5. Урок № 48 Виконати письмове завдання
49 ЕГЗ-13 Узагальнення до розділу V. Урок № 49 Виконати письмове завдання
50 ЕГЗ-13 Для чого потрібна економіка. Урок № 50 Конспект основних понять
12.04 21 ТРС-28 Якими є сучасні міжнародні відносини. Урок № 21 Конспект основних понять
22 ТРС-28 Як здійснюється співпраця в Європі та світі. Урок № 22 Конспект основних понять
13.04 37 ТРС-18 Медіа та демократія. Урок № 37 Конспект основних понять
38 ТРС-18 Права і відповідальність медіа – де баланс. Урок № 38 Конспект основних понять
21 КК-11 Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння. Урок № 21 Конспект основних понять
22 КК-11 Сутність та особливості комунікації у житті людини і громадянина. Урок № 22 Конспект основних понять
51 ЕГЗ-13 Як убезпечити себе у віртуальному світі. Урок № 51 Конспект основних понять
52 ЕГЗ-13 Практичне заняття №5. Урок № 52 Виконати письмове завдання
14.04 60 ОБ-16 Яким є вплив глобалізацій них процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Урок № 60 Конспект основних понять
61 ОБ-16 Що загрожує стабільному й безпечному існуванню сучасного світу. Урок № 61 Конспект основних понять
23 КК-11 Практичне заняття №3. Урок № 23 Виконати письмове завдання
24 КК-11 Узагальнення до розділу ІІІ. Урок № 24 Виконати письмове завдання
53 ЕГЗ-13 Узагальнення до розділу V. Урок № 53 Виконати письмове завдання
54 ЕГЗ-13 Для чого потрібна економіка. Урок № 54 Конспект основних понять
15.04 62
63
ОБ-16 Якими є сучасні міжнародні відносини. Урок № 62 Конспект основних понять
ОБ-16 Як здійснюється співпраця в Європі та світі. Урок №  63 Конспект основних понять
19.04 23 ТРС-28 Які можливості відкриває Україні співпраця з міжнародними організаціями. Урок № 23 Конспект основних понять
24 ТРС-28 Як і чому відбувається процес європейської інтеграції. Урок № 24 Конспект основних понять
20.04 25 КК-11 Що таке демократія. Урок № 25 Конспект основних понять
26 КК-11 Як демократичні процедури забезпечують народовладдя у демократичній державі. Урок № 26 Конспект основних понять
21.04 64 ОБ-16 Які можливості відкриває Україні співпраця з міжнародними організаціями. Урок № 64 Конспект основних понять
65 ОБ-16 Як і чому відбувається процес європейської інтеграції. Урок № 65 Конспект основних понять
27 КК-11 Яку роль відіграють політичні партії та громадські організації у розвитку демократії. Урок № 27 Конспект основних понять
28 КК-11 Що таке громадянське суспільство і яка роль у ньому належить правовій державі. Урок № 28 Конспект основних понять
55 ЕГЗ-13 Що продається на ринку праці. Урок № 55 Конспект основних понять
56 ЕГЗ-13 Як корупція позбавляє нас можливостей. Урок № 56 Конспект основних понять
26.04 25 ТРС-28 Як реалізується європейський вектор розвитку України. Урок № 25 Конспект основних понять
26 ТРС-28 Практичне заняття №7. Урок № 26 Виконати письмове завдання
28.04 66 ОБ-16 Як реалізується європейський вектор розвитку України. Урок № 66 Конспект основних понять
67 ОБ-16 Практичне заняття №7. Урок № 67 Виконати письмове завдання
25 КК-11 Якими є умови та форми активної громадянської участі у житті суспільства Урок № 25 Конспект основних понять
26 КК-11 Яку роль відіграє громада в житті людини, суспільства й держави. Урок № 26 Конспект основних понять
57 ЕГЗ-13 Шляхи боротьби з корупцією. Урок № 57 Конспект основних понять
58 ЕГЗ-13 Практичне заняття №6. Урок № 58 Виконати письмове завдання
29.04 68 ОБ-16 Узагальнення до розділу VІІ. Урок № 68 Виконати письмове завдання
69 ОБ-16 Урок підсумкового узагальнення знань Урок № 69 Виконати письмове завдання
70 ОБ-16 Резервна година Урок № 70
05.05 59 ЕГЗ-13 Узагальнення до розділу VІ. Урок № 59 Виконати письмове завдання
60 ЕГЗ-13 Яким є вплив глобалізацій них процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Урок № 60 Конспект основних понять
11.05 27 ТРС-28 Як і чому відбувається процес європейської інтеграції. Урок № 27 Конспект основних понять
28 ТРС-28 Як реалізується європейський вектор розвитку України. Урок № 28 Конспект основних понять
12.05 61 ЕГЗ-13 Що загрожує стабільному й безпечному існуванню сучасного світу. Урок № 61 Конспект основних понять
62 ЕГЗ-13 Якими є сучасні міжнародні відносини. Урок № 62 Конспект основних понять
31 КК-11 Як громада реалізує та захищає свої права і законні інтереси. Урок № 31 Конспект основних понять
32 КК-11 Як захищати власні інтереси. Адвокація. Лобізм. Урок № 32 Конспект основних понять
63 ЕГЗ-13 Як здійснюється співпраця в Європі та світі. Урок № 63 Конспект основних понять
64 ЕГЗ-13 Які можливості відкриває Україні співпраця з міжнародними організаціями. Урок № 64 Виконати письмове завдання
18.05 29 ТРС-28 Практичне заняття №7. Урок № 29 Виконати письмове завдання
30 ТРС-28 Узагальнення до розділу VІІ. Урок № 30 Виконати письмове завдання
19.05 65 ЕГЗ-13 Як і чому відбувається процес європейської інтеграції. Урок № 65 Конспект основних понять
66 ЕГЗ-13 Як реалізується європейський вектор розвитку України. Урок № 66 Конспект основних понять