Громадянська освіта ІІ півріччя 2020-2021 н.р.

Підручник: «Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/П.В. Вербицька, О.В. Волошенюк, Г.О. Горленко та ін. – Київ: Літера ЛТД, 2018. – 224 с.

Викладач: Ярошенко Л.М.   Виконані завдання: ya.l.nikolaevna@gmail.com

дата № уроку Група Тема уроку Матеріал до уроку Перевірка знань
11.01 36 ОБ -16 Узагальнення до розділу ІV. Урок № 36 Письмова робота за варіантами
37 ОБ -16 Що таке масмедіа. Урок № 37 Конспект основних понять
15 КК-22 Як забезпечити сталий розвиток. Урок  № 15 Конспект основних понять
16 КК-22 Як працює ринкова економіка. Урок № 16 Конспект основних понять
17 КК-22 Домашнє господарство як власник і споживач. Урок № 17 Конспект основних понять
12.01 15 КК-21 Як корупція позбавляє нас можливостей. Урок № 15 Конспект основних понять
16 КК-21 Шляхи боротьби з корупцією. Урок № 16 Конспект основних понять
9 КК-11 Узагальнення до розділу І. Урок № 9 Письмова робота за варіантами
10 КК-11 Який зв’язок існує між людською гідністю та правами людини. Урок № 10 Конспект основних понять
13.01 1 ТРС-28 Медіаринок і медіа власність. Урок № 1 Конспект основних понять
2 ТРС-28 Як медіа маніпулюють аудиторіями. Урок № 2 Конспект основних понять
1 ЕЗР-15 Що таке ідентичність. Урок № 1 Конспект основних понять
2 ЕЗР-15 Як соціалізація допомагає нам знайти своє місце у суспільстві Урок № 2 Конспект основних понять
13 ТРС-18 Які права мають діти Урок № 13 Конспект основних понять
14 ТРС-18 Як зрозуміти, що твої права порушують, та які є механізми захисту прав людини. Урок № 14 Конспект основних понять
13 ТРМ-17 Які права мають діти Урок № 13 Конспект основних понять
14 ТРМ-17 Як зрозуміти, що твої права порушують, та які є механізми захисту прав людини. Урок № 14 Конспект основних понять
14.01 15 ЕГЗ-13 Як діти можуть захистити свої права. Урок № 15 Конспект основних понять
16 ЕГЗ-13 Практичне заняття №2. Урок № 16 Письмова робота за варіантами
15 КК-12 Як діти можуть захистити свої права. Урок № 15 Конспект основних понять
16 КК-12 Практичне заняття №2. Урок № 16 Письмова робота за варіантами
15.01 3 ЕЗР-15 Сім’я. Моделі сім’ї. Урок № 3 Конспект основних понять
4 ЕЗР-15 Молодіжні субкультури. Урок № 4 Конспект основних понять
13 ЕЗР-25 Узагальнення до розділу V. Урок № 13 Письмова робота за варіантами
14 ЕЗР-25 Для чого потрібна економіка. Урок № 14 Конспект основних понять
13 ТРМ-27 Узагальнення до розділу V. Урок № 13 Письмова робота за варіантами
14 ТРМ-27 Для чого потрібна економіка. Урок № 14 Конспект основних понять