Географія

Електронна пошта викладача     gagarin193468@gmail.com

Дата № уроку Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
21.10 07-08 КК-11, КК-12,   ЕГЗ-13,ОБ-16 “Особливості господарства країн Європи. Первинний сектор економіки.” “Європа: Вторинний та третинний сектори економіки “ Додаток 1

Додаток 2

22.10 7- 8 ЕЗР-15 Урок № 7. Особливості господарства країн Європи. Первинний сектор економіки.

Урок № 8. Європа: Вторинний та третинний сектори економіки

Додаток 1 

Додаток 2 

 

22.10 5-6 ТРМ-17, ТРС-18 Урок № 5. Природні умови та ресурси Європи.

Урок № 6. Населення Європи.

Додаток 1 

Додаток 2

 • Підручник «Географія
 • (Кобернік, Коваленко)
 • 10 клас 2018»: стор. 21-27.
 • Завдання 1 
22.10 5-6 ЕРЗ-25 Урок № 5. Електронні карти та глобуси. Картографічні Інтернет – джерела. Навігаційні карти. Географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування землі, сфери їх практичного застосування.

Урок № 6. Рухи Землі та їх наслідки.

Додаток 1 

Додаток 2 

28.10 9-10 КК-11, КК-12, ЕГЗ-13, ОБ-16 Урок № 9. Німеччина: ЕГП, природно-ресурсний потенціал населення.

Урок № 10. Німеччина. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Господарство.

Додаток 1 

Додаток 2 

 • Підручник «Географія
 • (Кобернік, Коваленко)
 • 10 клас 2018»: стор. 46-53.
 • Завдання 1 
04.11 11-12 КК-11, КК-12, ЕГЗ-13, ОБ-16 Урок № 11. Франція.

Урок № 12. Велика Британія.

Додаток 1 

Додаток 2 

 • Підручник «Географія
 • (Кобернік, Коваленко)
 • 10 клас 2018»: стор. 53-69.
 • Завдання 1 
10.11 11-12 ЕЗР-15 Урок № 11. Франція.

Урок № 12. Велика Британія.

Додаток 1 

Додаток 2

 • Підручник «Географія
 • (Кобернік, Коваленко)
 • 10 клас 2018»: стор. 53-69.
 • Завдання 
10.11 7-8 ТРС-18 Урок № 7.Особливості господарства країн Європи. Первинний сектор економіки.

Урок № 8. Європа: Вторинний та третинний сектори економіки

Додаток 1

Додаток 2 

10.11 3-4  ТРМ-27 Урок № 3. Практична робота №1 «Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) і прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних і відносних висот точок, падіння річки. Плани населених пунктів. Практичне використання топографічних карт, планів». Практична робота №2 «Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)»

Урок № 4. Математична основа карт. Практична робота №3 «Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах»

Додаток 1 

Додаток 2 

 • Доопрацювати практичну роботу № 1 та
 • практичну роботу № 2
 • Доопрацювати практичну роботу № 3
11.11 13-14 КК-12, ЕЗР-13,ОБ-16 Урок № 13. Італія

Урок № 14. Практична робота № 2. Складання картосхеми просторової організації однієї з Європейських країн «Великої Сімки» (за вибором)

Додаток 1 

Додаток 2 

11.11 14-15  КК-22 Урок № 14. Ресурсний потенціал атмосфери. Стихійні атмосферні явища, їх прогнозування та засоби протидії. Кліматичні зміни на планеті

 

Урок №15. Гідросфера. Світовий океан. Практична робота №6 «Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому у океані; порівняння впливу холодної і теплої океанічних течій на клімат одного з материків»

Додаток 1 

Додаток 2 

 • Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 • стор. 69-75.
 • Завдання 
 • Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 • стор. 76-81.
 • Завдання 
12.11 2-3 ОБ-26 Урок №2. Топографічна карта

Урок №3. Практична робота №1 «Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) і прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних і відносних висот точок, падіння річки. Плани населених пунктів. Практичне використання топографічних карт, планів». Практична робота №2 «Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)»

Додаток 1 

Додаток 2 

 • Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 • стор. 8-15.
 • Завдання 
 • Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 • стор. 16-21.
 • Завдання 
12.11 13-14 КК-11 Урок № 13. Італія

Урок № 14. Практична робота № 2. Складання картосхеми просторової організації однієї з Європейських країн «Великої Сімки» (за вибором)

Додаток 

Додаток 

13.11. 15-16 ЕЗР-25 Урок №15. Гідросфера. Світовий океан. Практична робота №6 «Складання та аналіз схеми системи течій у Світовом у океані; порівняння впливу холодної і теплої океанічних течій на клімат одного з материків»

Урок №16. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу

Додаток 

Додаток 

 • Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 • стор. 76-81.
 • Завдання  
 • Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 • стор. 81-90.
 • Завдання 
17.11 13-14 ЕЗР-15 Урок № 13. Італія

Урок № 14. Практична робота № 2. Складання картосхеми просторової організації однієї з Європейських країн «Великої Сімки» (за вибором)

Додаток

Додаток 

 • Підручник «Географія
  (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»:
 • стор. 69-75.
 • Завдання 
 • Посилання на практичні роботи
 • Завдання 
 • Відпрацювати практичну роботу № 2
17.11 9-10 ТРС-18 Урок № 9. Німеччина: ЕГП, природно-ресурсний потенціал населення.

Урок № 10. Німеччина. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Господарство.

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко)
 10 клас 2018»: стор. 46-53.

Завдання 

17.11. 5-6 ТРМ-27 Урок № 5. Електронні карти та глобуси. Картографічні Інтернет – джерела. Навігаційні карти. Географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування землі, сфери їх практичного застосування.

Урок № 6. Рухи Землі та їх наслідки.

Додаток 

додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 21-35.

Завдання 

18.11. 15-16 КК-12, ЕЗР-15, ОБ-16 УРОК 15. Польща

УРОК 16. Білорусь

Додаток 

Додаток 

 • Підручник «Географія 10 клас 2018»:
 • Стор. 75-79
 • Завдання 
 • Підручник «Географія 10 клас 2018»:
 • Стор. 80-85
 • Завдання 
18.11. 16-17 КК-22 Урок №16. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу

Урок №17. Біосфера та її складові. Типи ґрунтів

Додаток 

Додаток 

 • Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 • стор. 81-90.
 • Завдання
  Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 • стор. 91-96.
  Завдання
19.11. 15-16 КК-11 УРОК 15. Польща

УРОК 16. Білорусь

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 75-79
Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 80-85

Завдання 

20.11. 17-18 ЕЗР-25 Урок №17. Біосфера та її складові. Типи ґрунтів

Урок №18. Природні зони

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 91-96.
Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 96-102.
Завдання 
24.11. 17-18 ЕЗР-15 Урок № 17. Росія

Урок № 18 Підсумковий контроль за темами «загальна характеристика Європи, «Країни Європи»».

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 85-91
Завдання 
24.11. 1-2 ТРС-28 Урок №1. Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії

Урок №2. Топографічна карта

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
стор. 5-8.
Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 9-21.
Завдання 
24.11. 11-12 ТРС-18 Урок № 11. Франція.

Урок № 12. Велика Британія.

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія (Кобернік,
 Коваленко)
 10 клас 2018»: стор. 53-69.

Завдання 

24.11. 7-8 ТРМ-27 Урок № 7. Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.

Урок № 8. Властивості літосфери. Поняття «геологічне середовище людства»

Додаток 

Додаток 

 • Підручник «Географія 11 клас 2019»:
  стор. 36-41.
 • Завдання 
 • Підручник «Географія 11 клас 2019»:
  стор. 45-50.
 • Завдання 
25.11. 17-18 КК-12, ЕЗР-15, ОБ-16 Урок № 17. Росія

Урок № 18 Підсумковий контроль за темами «загальна характеристика Європи, «Країни Європи»».

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 85-91
Завдання 
25.11. 18-19 КК-22 Урок №18. Природні зони

Урок №19. Географічний простір, його системоутворювальна роль та характеристики

Додаток 

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 96-102.
Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 102-105.
Завдання 
26.11. 17-18 КК-11 Урок № 17. Росія

Урок № 18 Підсумковий контроль за темами «загальна характеристика Європи, «Країни Європи»».

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 85-91
Завдання 
26.11. 6-7 ОБ-26 Урок № 6. Рухи Землі та їх наслідки.

Урок № 7. Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 
клас 2019»: стор. 21-35.
Підручник «Географія
 11 клас 2019»: стор. 36-41.

Завдання 

27.11. 19-20 ЕЗР-25 Урок №19. Географічний простір, його системоутворювальна роль та характеристики

Урок №20. Динаміка чисельності населення світу

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 
11 клас 2019»: стор.102-105.
Підручник «Географія
 11 клас 2019»: стор.106-117.
Завдання 
01.12 19-20 ЕЗР-15 Урок № 19. Загальний огляд Азії.

Урок № 20 Природні умови та ресурси. Населення.

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 
10 клас 2018»:
Стор. 92-104
Завдання 
01.12 3-4 ТРС-28 Урок № 3. Практична робота №1 «Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) і прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних і відносних висот точок, падіння річки. Плани населених пунктів. Практичне використання топографічних карт, планів». Практична робота №2 «Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)»

Урок № 4. Математична основа карт. Практична робота №3 «Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах»

Додаток 

Додаток 

Доопрацювати практичну
 роботу № 1 
та практичну роботу № 2
Доопрацювати практичну роботу № 3
01.12. 13-14 ТРС-18 Урок № 13. Італія

Урок № 14. Практична робота № 2. Складання картосхеми просторової організації однієї з Європейських країн «Великої Сімки» (за вибором)

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 
(Кобернік, Коваленко)
 10 клас 2018»: стор. 69-75.

Завдання 

Посилання на практичні роботи

Завдання 

Відпрацювати практичну роботу № 2
01.12 9-10 ТРМ-27 Урок №9. Рельєф. Закономірності розташування основних форм рельєфу

Урок №10. Вплив людини на літосферу. Практична робота №4 «Встановлення за тематичними картами материків та України зв’язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв»

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 42-59
Завдання 
02.12. 19-20 КК-12, ЕЗР-13, ОБ-16 Урок № 19. Загальний огляд Азії.

Урок № 20 Природні умови та ресурси. Населення.

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 92-104
Завдання 
02.12 20-21 КК-22 Урок №20. Динаміка чисельності населення світу

Урок №21. Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 106-125
Завдання 
03.12. 19-20 КК-11 Урок № 19. Загальний огляд Азії.

Урок № 20 Природні умови та ресурси. Населення.

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 92-104
Завдання 
03.12. 8-9 ОБ-26 Урок № 8. Властивості літосфери. Поняття «геологічне середовище людства»

Урок №9. Рельєф. Закономірності розташування основних форм рельєфу

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 45-50.
Завдання 
Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 42-59
04.12. 21-22 ЕЗР-25 Урок №21. Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі

Урок №22. Поняття «глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 117-125
Завдання 
08.12 21-22 ЕЗР-15 Урок № 21. Особливості економіки країн Азії.

Урок № 22 Вторинний сектор економіки

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 105-110
Завдання 
08.12. 5-6 ТРС-28 Урок № 5. Електронні карти та глобуси. Картографічні Інтернет – джерела. Навігаційні карти. Географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування землі, сфери їх практичного застосування.

Урок № 6. Рухи Землі та їх наслідки.

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 21-35.

Завдання 

08.12 15-16 ТРС-18 УРОК 15. Польща

УРОК 16. Білорусь

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 75-79

Завдання 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 80-85

Завдання 

08.12 12-13 ТРМ-27 Урок №12. Сонячне випромінювання. Показники стану атмосфери. Практична робота №5 «Визначення середніх температур і амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів»

Урок №13. Клімат

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 58-69.

Завдання 

09.12 21-22 КК-12, ЕЗР-13, ОБ-16 Урок № 21. Особливості економіки країн Азії.

Урок № 22 Вторинний сектор економіки

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 105-110
Завдання 
09.12 22-23 КК-22 Урок №22. Поняття «глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг

Урок №23. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі.

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 126-134
Завдання 
10.12. 21-22 КК-11 Урок № 21. Особливості економіки країн Азії.

Урок № 22 Вторинний сектор економіки

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 10 клас 2018»:
Стор. 105-110
Завдання 
10.12. 12-13 ОБ-26 Урок №12. Сонячне випромінювання. Показники стану атмосфери. Практична робота №5 «Визначення середніх температур і амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів»

Урок №13. Клімат

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 58-69.

Завдання 

11.12. 23-24 ЕЗР-25 Урок №23. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі.

Урок №24. Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції. Виробництво текстилю, одягу, взуття

Додаток 

Додаток 

Підручник «Географія 11 клас 2019»:
 стор. 135-140
Завдання