Географія 2 корпус ІІ півряччя 2020-2021 н.р.

Електронна пошта викладача gagarin193468@gmail.com

Дата № уроку Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
11.01. 9-10 ТРМ-17 Урок № 9. Німеччина: ЕГП, природно-ресурсний потенціал населення.

 

Урок № 10. Німеччина. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Господарство.

Додаток

 

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 46-53.
18-19 ТРМ-27 Урок №18. Природні зони

 

Урок №19. Географічний простір, його системоутворювальна роль та характеристики

Додаток

 

 

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 101-102
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 103-104
11-12 ТРС-28 Урок №11. Контрольна робота №1

Урок №12. Сонячне випромінювання. Показники стану атмосфери. Практична робота №5 «Визначення середніх температур і амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів»

Додаток

 

 

Додаток

Відпрацювати відповідний матеріал за конспектом.Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 30-36
12.01 11-12 ТРМ-17 УРОК 11. ФРАНЦІЯ

 

 

УРОК 12. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Додаток

 

 

 

 

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 53-61.Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 61-69.
27-28 ЕЗР-15 УРОК 27. КИТАЙ: ГОСПОДАРСТВО

 

УРОК 28. ІНДІЯ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ. Практична робота 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн

Додаток

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 129-136.
 

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 136-140.

18.01. 13-14 ТРМ-17 УРОК 13. ІТАЛІЯ

 

УРОК 14. Практична робота 2. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «Великої Сімки» (за вибором)

Додаток

 

 

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 69-74.Відпрацювати відповідний матеріал за конспектом.
20-21 ТРМ-27 Урок №20. Динаміка чисельності населення світу

 

Урок №21. Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі

Додаток

 

 

 

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 104-110
13-14 ТРС-28 Урок №13. Клімат

Урок №14. Ресурсний потенціал атмосфери. Стихійні атмосферні явища, їх прогнозування та засоби протидії. Кліматичні зміни на планеті

Додаток

 

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 64-76
19.01. 29-30 ЕЗР-15 УРОК 29. ІНДІЯ: ГОСПОДАРСТВО

 

УРОК30. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМАМИ «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ», «КРАЇНИ АЗІЇ»

Додаток

 

 

Додаток

 

 

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 136-144.Відпрацювати відповідний матеріал за конспектом.
25.01 15-16 ТРМ-17 УРОК 15. Польща
УРОК 16. Білорусь
Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 75-79.
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 80-85.
25.01. 22-23 ТРМ-27 Урок №22. Поняття «глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг

Урок №23. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі.

Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 126-134
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 135-140
25.01. 15-16 ТРС-28 Урок №15. Гідросфера. Світовий океан. Практична робота №6 «Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому у океані; порівняння впливу холодної і теплої океанічних течій на клімат одного з материків»
Урок №16. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 76-81
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 81-90
26.01. 31-32 ЕЗР-15 УРОК 31. АВСТРАЛІЯ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

УРОК 32. АВСТРАЛІЯ. ГОСПОДАРСТВО

Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 147-157.
01.02. 17-18 ТРМ-17 Урок № 17. Росія
Урок № 18 Підсумковий контроль за темами «загальна характеристика Європи, «Країни Європи»».
Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 85-91.
Повторити відповідний матеріал за конспектом
01.02. 24-25 ТРМ-27 Урок №24. Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції. Виробництво текстилю, одягу, взуття
Урок №25. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі. Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм. Формування «інформаційного суспільства»
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 135-137
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 137-140
01.02. 17-18 ТРС-28 Урок №17. Біосфера та її складові. Типи ґрунтів
Урок №18. Природні зони
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 91-96
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 96-102
02.02. 33-34 ЕЗР-15 УРОК 33. ОСТРІВНІ КРАЇНИ ОКЕАНІЇ
УРОК 34. АМЕРИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ. (ОСОБЛИВОСТІ ГП. СКЛАД РЕГІОНУ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КРАЇН, ТИПИ КРАЇН ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАФТА, МЕРКОСУР, НATO. Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку
Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 157-163.
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 163-170.
05.02. 19-20 ТРМ-17 Урок № 19. Загальний огляд Азії.
Урок № 20 Природні умови та ресурси. Населення.
Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 92-104.
05.02. 35-36 ЕЗР-15 УРОК 35. АМЕРИКА: ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ, НАСЕЛЕННЯ
УРОК 36. АМЕРИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА, ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 170-176.
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 176-179.
08.02. 21-22 ТРМ-17 Урок № 21. Особливості економіки країн Азії.
Урок № 22 Вторинний сектор економіки
Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 105-110.
08.02. 26-27 ТРМ-27 Урок №26. Географічні складники політичної географії. Геополітика, її складові. Зовнішня та внутрішня геополітика
Урок №27. Українська держава і територія держави України
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 141-146
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 147-152
08.02. 19-20 ТРС-28 Урок №19. Географічний простір, його системоутворювальна роль та характеристики
Урок №20. Динаміка чисельності населення світу
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 103-104
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 104-110
09.02. 37-38 ЕЗР-15 УРОК 37. АМЕРИКА: ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. ОСНОВНІ ОСЕРЕДКИ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНІ
УРОК 38. АМЕРИКА: ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. НАЙВАЖЛИВІШІ МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ, ВУЗЛИ. НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНІВ АМЕРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АМЕРИКИ
Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 179-181.
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 181-184.
15.02. 23-24 ТРМ-17 Урок №23. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі. Практична робота №8 «Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини — виробництво глинозему — виробництво первинного алюмінію — споживання алюмінію»
Урок №24. Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції. Виробництво текстилю, одягу, взуття
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 126-135
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 137-140
15.02. 28-29 ТРМ-27 Урок №28. Населення України. Практична робота №9 «Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні»
Урок №29. Контрольна робота №2
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 152-157
Повторити відповідний матеріал за конспектом
15.02. 21-22 ТРС-28 Урок №21. Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі
Урок №22. Поняття «глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 117-125
16.02. 39-40 ЕЗР-15 УРОК 39. США: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ
УРОК 40. США: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. ГОСПОДАРСТВО
Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 184-189.
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 189-196.
22.02. 25-26 ТРМ-17 УРОК 25. ЯПОНІЯ: ГОСПОДАРСТВО
УРОК 26. КИТАЙ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ
Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 114-120.
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 120-125.
22.02. 30-31 ТРМ-27 Урок №30. Сучасні риси національної економіки України. Практична робота №10 «Аналіз секторальної структури економіки України»
Урок №31. Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування. Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 157-161
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 161-177
22.02. 23-24 ТРС-28 Урок №23. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі. Практична робота №8 «Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини — виробництво глинозему — виробництво первинного алюмінію — споживання алюмінію»
Урок №24. Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції. Виробництво текстилю, одягу, взуття
Додаток
Додаток
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 126-135
Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 135-137
23.02. 41-42 ЕЗР-15 УРОК 41. КАНАДА

УРОК 42. БРАЗИЛІЯ. Практична робота 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії

Додаток
Додаток
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 196-204.
Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 204-211.