Географія ІІ півріччя 2020-2021 н.р.

Електронна пошта викладача     gagarin193468@gmail.com

Дата № уроку Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
13.01 27-28 ЕЗР-13, ОБ-16, КК-12, КК-11 УРОК 27. КИТАЙ: ГОСПОДАРСТВО

УРОК 28. ІНДІЯ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ. Практична робота 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 129-136.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 136-140.

 

14.01 27-28 КК-22 Урок №27. Українська держава і територія держави України

Урок №28. Населення України. Практична робота №9 «Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні»

Додаток

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 146-151

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 151-156

15.01. 29-30 КК-12 УРОК 29. ІНДІЯ: ГОСПОДАРСТВО

УРОК30. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМАМИ «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ», «КРАЇНИ АЗІЇ»

 

Додаток

Додаток

 

 

 

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 136-144.

Відпрацювати відповідний матеріал за конспектом.

15.01. 16-17 ОБ-26 Урок №16. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу

Урок №17. Біосфера та її складові. Типи ґрунтів

 

Додаток

Додаток

 

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 81-90

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 90-101

16.01. 18-19 ОБ-26 Урок №18. Природні зони

Урок №19. Географічний простір, його системоутворювальна роль та характеристики

 

Додаток

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 101-102

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 103-104

20.01. 29-30 ЕЗР-13, ОБ-16, КК-11 УРОК 29. ІНДІЯ: ГОСПОДАРСТВО

УРОК30. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМАМИ «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ», «КРАЇНИ АЗІЇ»

 

Додаток

Додаток

 

 

 

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 136-144.

Відпрацювати відповідний матеріал за конспектом.

20.01. 31-32 КК-12 УРОК 31. АВСТРАЛІЯ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

УРОК 32. АВСТРАЛІЯ. ГОСПОДАРСТВО

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 147-157.
21.01 29-30 КК-22 Урок №29. Контрольна робота №2

Урок №30. Сучасні риси національної економіки України. Практична робота №10 «Аналіз секторальної структури економіки України»

 

Додаток

Додаток

Відпрацювати відповідний матеріал за конспектом.

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 156-160

22.01 20-21 ОБ-26 Урок №20. Динаміка чисельності населення світу

Урок №21. Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі

 

Додаток

Додаток

 

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 104-110

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 111-116

13.01 27-28 ЕЗР-13, ОБ-16, КК-12, КК-11 УРОК 27. КИТАЙ: ГОСПОДАРСТВО

 

УРОК 28. ІНДІЯ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ. Практична робота 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн

 

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 129-136.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 136-140.

14.01 27-28 КК-22 Урок №27. Українська держава і територія держави України

Урок №28. Населення України. Практична робота №9 «Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні»

Додаток

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 146-151

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 151-156

15.01. 29-30 КК-12 УРОК 29. ІНДІЯ: ГОСПОДАРСТВО

УРОК30. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМАМИ «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ», «КРАЇНИ АЗІЇ»

Додаток

Додаток

 

 

 

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 136-144.

Відпрацювати відповідний матеріал за конспектом.

15.01. 16-17 ОБ-26 Урок №16. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу

Урок №17. Біосфера та її складові. Типи ґрунтів

 

Додаток

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 81-90

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 90-101

16.01. 18-19 ОБ-26 Урок №18. Природні зони

Урок №19. Географічний простір, його системоутворювальна роль та характеристики

Додаток

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 101-102

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 103-104

 

20.01. 29-30 ЕЗР-13, ОБ-16, КК-11 УРОК 29. ІНДІЯ: ГОСПОДАРСТВО

УРОК30. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМАМИ «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ», «КРАЇНИ АЗІЇ»

 

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 136-144.

Відпрацювати відповідний матеріал за конспектом.

20.01. 31-32 КК-12 УРОК 31. АВСТРАЛІЯ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

УРОК 32. АВСТРАЛІЯ. ГОСПОДАРСТВО

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 147-157.
21.01 29-30 КК-22 Урок №29. Контрольна робота №2

Урок №30. Сучасні риси національної економіки України. Практична робота №10 «Аналіз секторальної структури економіки України»

 

Додаток

Додаток

Відпрацювати відповідний матеріал за конспектом.

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 156-160

22.01 20-21 ОБ-26 Урок №20. Динаміка чисельності населення світу

Урок №21. Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі

Додаток

 

 

Додаток

 

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 104-110

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 111-116

27.01. 31-32 ЕЗР-13, ОБ-16, КК-11 УРОК 31. АВСТРАЛІЯ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

УРОК 32. АВСТРАЛІЯ. ГОСПОДАРСТВО

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 147-157.
27.01. 33-34 КК-12 УРОК 33. ОСТРІВНІ КРАЇНИ ОКЕАНІЇ

УРОК 34. АМЕРИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ. (ОСОБЛИВОСТІ ГП. СКЛАД РЕГІОНУ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КРАЇН, ТИПИ КРАЇН ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАФТА, МЕРКОСУР, НATO. Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку

Додаток

Додаток

 

 

 

 

 

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 157-163.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 163-170.

29.01 22-23 ОБ-26 Урок №22. Поняття «глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг

Урок №23. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі. Практична робота №8 «Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини — виробництво глинозему — виробництво первинного алюмінію — споживання алюмінію»

 

Додаток

Додаток

 

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 117-126

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 126-135

03.02. 33-34 ЕЗР-13, ОБ-16, КК-11 УРОК 33. ОСТРІВНІ КРАЇНИ ОКЕАНІЇ

УРОК 34. АМЕРИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ. (ОСОБЛИВОСТІ ГП. СКЛАД РЕГІОНУ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КРАЇН, ТИПИ КРАЇН ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАФТА, МЕРКОСУР, НATO. Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку

Додаток

Додаток

 

 

 

 

 

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 157-163.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 163-170.

03.02 35-36 КК-12 УРОК 35. АМЕРИКА: ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ, НАСЕЛЕННЯ

УРОК 36. АМЕРИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА, ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 170-176.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 176-179.

05.02. 24-25 ОБ-26 Урок №24. Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції. Виробництво текстилю, одягу, взуття

Урок №25. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі. Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм. Формування «інформаційного суспільства»

 

Додаток

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 135-137

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 137-140

10.02. 35-36 ЕЗР-13, ОБ-16, КК-11 УРОК 35. АМЕРИКА: ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ, НАСЕЛЕННЯ

УРОК 36. АМЕРИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА, ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 170-176.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 176-179.

10.02 37-38 КК-12 УРОК 37. АМЕРИКА: ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. ОСНОВНІ ОСЕРЕДКИ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНІ

УРОК 38. АМЕРИКА: ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. НАЙВАЖЛИВІШІ МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ, ВУЗЛИ. НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНІВ АМЕРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АМЕРИКИ

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 179-181.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 181-184.

12.02. 26-27 ОБ-26 Урок №26. Географічні складники політичної географії. Геополітика, її складові. Зовнішня та внутрішня геополітика

Урок №27. Українська держава і територія держави України

Додаток

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 141-146

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 147-152

17.02 37-38 ЕЗР-13, ОБ-16, КК-11 УРОК 37. АМЕРИКА: ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. ОСНОВНІ ОСЕРЕДКИ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНІ

УРОК 38. АМЕРИКА: ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. НАЙВАЖЛИВІШІ МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ, ВУЗЛИ. НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНІВ АМЕРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АМЕРИКИ

 

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 179-181.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 181-184.

17.02. 39-40 КК-12 УРОК 39. США: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

УРОК 40. США: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. ГОСПОДАРСТВО

 

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 184-189.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 189-196.

19.02. 28-29 ОБ-26 Урок №28. Населення України. Практична робота №9 «Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні»

Урок №29. Контрольна робота №2

Додаток

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 152-157

Повторити відповідний матеріал за конспектом

24.02 39-40 ЕЗР-13, ОБ-16, КК-11 УРОК 39. США: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

УРОК 40. США: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. ГОСПОДАРСТВО

 

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 184-189.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 189-196.

24.02 41-42 КК-12 УРОК 41. КАНАДА

 

УРОК 42. БРАЗИЛІЯ. Практична робота 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії

 

Додаток

Додаток

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 196-204.

Підручник «Географія (Кобернік, Коваленко) 10 клас 2018»: стор. 204-211.

26.02 30-31 ОБ-26 Урок №30. Сучасні риси національної економіки України. Практична робота №10 «Аналіз секторальної структури економіки України»

Урок №31. Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування. Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції

Додаток

Додаток

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 157-161

Підручник «Географія 11 клас 2019»: стор. 161-177