Біологія і екологія

Дата № уроку № групи Тема уроку Матеріали до уроку Перевірка знань
22.10.2020 №22 ТРС № 18  Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів Додаток 1 Завдання 1 
№23 ТРС № 18 Роль процесів дихання в забезпеченні організму енергію. Додаток 1  Завдання 1 
№19 ЕЗР № 25 Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, меж державні угоди. Додаток 1  Завдання 1 
№20 ЕЗР №25 Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Додаток 1  Завдання 1 
№14 ЕЗР №15 Узагальнення знань з теми «Біорізноманіття» Проаналізувати виконання контрольної роботи Завдання 1 
№15 ЕЗР №15 Білки, нуклеїнові кислоти, огляд будови й біологічної ролі. Додаток 1  Завдання 1 
№31 ТРМ № 17 Узагальнення знань з теми «Обмін речовин І перетворення енергії» Проаналізувати виконання контрольної роботи Завдання 1 
№32 ТРМ № 17 Основні поняття генетики. Додаток 1  Завдання 1
26.10.2020 №15 ЕЗР №35 Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Додаток 1  Завдання 1 
№ 16 ЕЗР №35 Біохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери. Додаток 1  Завдання 1 
№22 ТРС №38 Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Додаток 1  Завдання 1 
№23 ТРС №38 Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони. Додаток 1  Завдання 1 
№33 ТРМ №17 Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещування та їх наслідки ( Ч І моно гібридне схрещування, повне домінування). Додаток 1  Завдання 1 
№34 ТРМ №17 Гібридологічний аналіз: основні типи схрещуваннь та їх наслідки ( Ч І моно гібридне схрещування, неповне домінування). Додаток 1  Завдання 1 
29.10.2020 №23 ТРС № 18 Роль процесів дихання в забезпеченні організму енергію. Додаток 1  § 27 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 107.

Завдання 1 

№24 ТРС № 18 Структура клітин, які забезпечують процеси метаболізму. Додаток 1  Завдання 1 
№22 ЕЗР №22 Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угрупування. Додаток 1  § 36 Опрацювати, відповісти на запитання самостійна робота з графіками сторінка 138.

Завдання 1 

№23 ЕЗР №23 Популяція. Класифікація та структура популяції. Додаток 1  §37 Опрацювати, розв’язати вправу сторінка 142-143.
№16 ЕЗР № 15 Обмін речовин і перетворення енергії. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі. Додаток 1  §18-20 Опрацювати.

Завдання 1 

№17 ЕЗР № 15 Вуглеводи, ліпіди: огляд будови є біологічної ролі. Додаток 1  §37 Опрацювати і відповісти на запитання. Завдання на порівняння. Сторінка 85.

Завдання 1 

№35 ТРМ № 17 Гібридологічний  аналіз (Ч. 3 Ди- та полігібридне схрещування) Додаток 1  §34 Опрацювати, розв’язати типові генетичне задачі. Сторінка 135-136.
№36 ТРМ № 17 Гібридологічний  аналіз (Ч. 4: Кодомінування) Додаток 1  Завдання 1 
22.10.2020 №22 ТРС № 18  Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів Додаток 1  Завдання
№23 ТРС № 18 Роль процесів дихання в забезпеченні організму енергію. Додаток 1  Завдання 
№19 ЕЗР № 25 Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, меж державні угоди. Додаток 1  Завдання 
№20 ЕЗР №25 Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Додаток 1  Завдання 
№14 ЕЗР №15 Узагальнення знань з теми «Біорізноманіття» Проаналізувати виконання контрольної роботи Завдання 
№15 ЕЗР №15 Білки, нуклеїнові кислоти, огляд будови й біологічної ролі. Додаток 1  Завдання 
№31 ТРМ № 17 Узагальнення знань з теми «Обмін речовин І перетворення енергії» Проаналізувати виконання контрольної роботи Завдання 
№32 ТРМ № 17 Основні поняття генетики. Додаток 1  Завдання
26.10.2020 №15 ЕЗР №35 Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Додаток 1  Завдання 
№ 16 ЕЗР №35 Біохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери. Додаток 1  Завдання 
№22 ТРС №38 Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Додаток 1  Завдання 
№23 ТРС №38 Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони. Додаток 1  Завдання 
№33 ТРМ №17 Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещування та їх наслідки ( Ч І моно гібридне схрещування, повне домінування). Додаток 1  Завдання 
№34 ТРМ №17 Гібридологічний аналіз: основні типи схрещуваннь та їх наслідки ( Ч І моно гібридне схрещування, неповне домінування). Додаток 1  Завдання 
29.10.2020 №23 ТРС № 18 Роль процесів дихання в забезпеченні організму енергію. Додаток 1  § 27 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 107.

Завдання 

№24 ТРС № 18 Структура клітин, які забезпечують процеси метаболізму. Додаток 1  Завдання 
№22 ЕЗР №22 Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угрупування. Додаток 1  § 36 Опрацювати, відповісти на запитання самостійна робота з графіками сторінка 138.

Завдання 

№23 ЕЗР №23 Популяція. Класифікація та структура популяції. Додаток 1  §37 Опрацювати, розв’язати вправу сторінка 142-143.
№16 ЕЗР № 15 Обмін речовин і перетворення енергії. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі. Додаток 1  §18-20 Опрацювати.

Завдання 

№17 ЕЗР № 15 Вуглеводи, ліпіди: огляд будови є біологічної ролі. Додаток 1  §37 Опрацювати і відповісти на запитання. Завдання на порівняння. Сторінка 85.

Завдання 

№35 ТРМ № 17 Гібридологічний  аналіз (Ч. 3 Ди- та полігібридне схрещування) Додаток 1  §34 Опрацювати, розв’язати типові генетичне задачі. Сторінка 135-136.
№36 ТРМ № 17 Гібридологічний  аналіз (Ч. 4: Кодомінування) Додаток 1  Завдання 
02.11.2020 №17 ЕЗР №35 Вчення В. Г. Вернадського про біосферу та ноосфера, його значення для уникнення глобальної екологічної кризи. Додаток 1  §45 Опрацювати і відповісти:

а) стр. 174 завдання;

б) Самостійна робота з таблицею «Біосфера як найвищий рівень організації життя»

Завдання 

№18 ЕЗР №35 Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та  реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери. Додаток 1 

Додаток 2 

§51 Прочитати, відповісти на запитання сторінка 199. Самостійна робота «Причини деградації біорізноманіття.»

Завдання 

№24 ТРС №38 Екологічні чинники та їх класифікація. Додаток 1  §35 Опрацювати та відповісти на запитання, сторінка 135.

Завдання 

№25 ТРС №38 Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угрупування. Стенота еврибіотні види. Додаток 1  §36 Опрацювати та відповісти на запитання, сторінка 139.

Завдання 

№37 ТРМ №17 Гібридологічний аналіз (Ч. 5: зчеплене успадкування і кросинговер) Додаток 1  §44 Опрацювати, відповісти на запитання, сторінка 175.

Завдання 

№38 ТРМ №17 Гібридологічний аналіз (Ч. 6: Успадкування, зчеплене зі статтю. ) Додаток 1  §43 Опрацювати, відповісти на запитання, сторінка 171.

Відео 

05.11.2020 №25 ТРС №18 Роль ферментів у забезпечення процесів метаболізму клітини та тілесного організму. Додаток §25 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 101.

Завдання

№26 ТРС №18 Вітаміни, їх роль в обміні речовин та енергії. Додаток §26 Опрацювати. Самостійна робота з таблицею. Сторінка 104.

Додаток

№24 ЕЗР №25 Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з теми «Екологія». Тематичне оцінювання. Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
№18 ЕЗР №15 Особливості обміну речовин в автотрофних організмів. Додаток §23 Опрацювати і відповісти на запитання, сторінка 94.

 

№19 ЕЗР №15 Особливості обміну речовин в гетеротрофних організмів. Додаток §24 Опрацювати, відповісти на запитання, сторінка 97.

Завдання

№39 ТРМ №17 Розв’язання генетичних задач. Додаток Розв’язання типових вправи з генетики. Сторінка 144. №1,2.
№40 ТРМ №17 Практична робота № 2 «Розв’язання генетичних задач» Відео Розв’язування типових справ з генетики. Сторінка 144 №3.
12.11.2020 №19 ЕЗР №35 Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, меж державні угоди. Додаток  §52 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 203 повідомлення «Утилізація битових відходив.»

Завдання

№20 ЕЗР №35 Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Додаток  §53 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 207.

Відео 

№5 ТРМ №37 Практична робота №1.

Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування.

Додаток  §14 опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 52. Презентація «Мікробіом людини»

Завдання 

№6 ТРМ №37 Поширення паразитизму серед різних груп організмів. Додаток  §15 опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 56.

Завдання 

13.11.2020 №3 ТРС №28 Гібридологічний аналіз: основні типи схрещуваннь та їх наслідки ( Ч 2 моно гібридне схрещування, неповне домінування). Додаток  §34 опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 136.

 

Відео

№4 ТРС №28 Гібридологічний  аналіз (Ч. 3 Ди- та полігібридне схрещування) Додаток  §35 опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 140.
№43 ТРМ №17 Сучасні молекулярно-генетичні методи дослідження спадковості людини. Додаток  §37 опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 148

Завдання 

№44 ТРМ №17 Моногенне та полігенне  успадкування ознак у людини. Поза хромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини. Додаток  §43-44 опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 174-175

Відео 

19.11.2020 №21 ЕЗР №35 Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. Додаток  § 54 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 212.

Завдання 

№22 ЕЗР №35 Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля. Додаток  §54 Опрацювати. Підготувати повідомлення.

Завдання 

№7 ТРМ №37 Адаптації паразитів до мешкання в організмі хозяина. Додаток  §17 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 63.

Завдання 

№8 ТРМ №37 Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів. Додаток  §18 Опрацювати, відповісти на запитання.

Завдання 

20.11.2020 №5 ТРС №28 Гібридологічний  аналіз (Ч. 4: Кодомінування) Додаток  Завдання 
№6 ТРС №28 Гібридологічний аналіз (Ч. 5: зчеплене успадкування і кросинговер) Додаток  §44 Опрацювати, відповісти на запитання, сторінка 175.

Завдання 

№41 ТРМ №17 Організації спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітини. Додаток  §38 Опрацювати, відповісти на запитання сторінка 148.

Завдання 

№42 ТРМ №17 Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу. Додаток  §40 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 156.

Завдання 

26.11.2020 №23 ЕЗР №35 Практична робота 3. «Оцінка екологічного стану свого регіону.» Додаток  Підготуватися до контрольної роботи по темі: «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Завдання 

№24 ЕЗР №35 Контрольна робота з теми: «Сталий розвиток та» раціональне природу користування. додаток  Завдання 
№9 ТРМ №37 Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організму. Фотоперіодизм та його адаптивні значення. Додаток  Завдання    
№10 ТРМ №37 Контрольна робота з теми:»Адаптація організмів.» Додаток  Додаток 
27.11.2020 №7 ТРС №28 Формування адаптаційна молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптивних організмів. додаток  §3 Опрацювати та відповісти на запитання. Сторінка 14. Самостійна робота з ілюстрацією. Сторінка 1
№8 ТРС №28 Поняття про екологічно пластичні та екологічно не пластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. Додаток  §4 Опрацювати. Самостійна робота з таблицею. Сторінка 17. Відповісти на запитання. Сторінка 17.

Додаток 

№45 ТРМ №17 Закономірності спадкової мінливості людини. Додаток  §45 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 179.

завдання 

№46 ТРМ №17 Закономірності спадкової мінливості людини. Додаток 

Додаток 

§45 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 179.

Завдання 

03.12.2020 №19 ЕЗР №35 Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, меж державні угоди. Додаток  §52 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 203 повідомлення «Утилізація битових відходив.»   Завдання 
№20 ЕЗР №35 Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Додаток  §53 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 207.   Завдання 
№11 ТРМ №37 Біологічні основи здорового способу життя. Науки, що вивчають здоров’я людини. Додаток  §19-20 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 71-75.Завдання 
№12 ТРМ №37 Безпека і статева культура. Профілактика захворювань, що передається статевим шляхом. додаток  §21 Опрацювати, відповісти на запитання. Повідомлення або презентацію по темі.

Завдання 

04.12.2020 №5 ТРС №28 Гібридологічний  аналіз (Ч. 4: Кодомінування) Додаток  Завдання 
№6 ТРС №28 Гібридологічний аналіз (Ч. 5: зчеплене успадкування і кросинговер) Додаток  §44 Опрацювати, відповісти на запитання, сторінка 175.

Завдання 

№47 ТРМ №17 Мутації та їх властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні анти мутаціонні механізми. Додаток  §46 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 183. Самостійна робота на сторінці 182.

Завдання 

№48 ТРМ №17 Генетичний моніторинг людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот. Додаток  §48—50 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 199.

Завдання 

10.12.2020 №21 ЕЗР №35 Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. Додаток  § 54 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 212.

Завдання 

№22 ЕЗР №35 Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля. Додаток  §54 Опрацювати. Підготувати повідомлення.

Завдання 

№13 ТРМ №37 Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків. Додаток  §22-24 Опрацювати, підготувати презентацію або повідомлення.

Завдання 

№14 ТРМ №37 Вплив стресових по акторів на організм людини. Додаток  §25 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 95.

Завдання 

11.12.2020 №7 ТРМ №28 Формування адаптаційна молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів. Додаток  §3 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 14.
№8 ТРМ №28 Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. Додаток  §4 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 17.

Завдання 

№49 ТРМ №17 Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадкової схильністю, їх причини. Додаток  §51 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 203.

Завдання 

№50 ТРМ №17 Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико- генетичне консультування та його організація. Додаток  §52 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 206.

Завдання 

17.12.2020 №23 ЕЗР №35 Практична робота 3. «Оцінка екологічного стану свого регіону.» Додаток Підготуватися до контрольної роботи по темі: «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Завдання

№24 ЕЗР №35 Контрольна робота з теми: «Сталий розвиток та» раціональне природу користування. Додаток Завдання
№15 ТРМ №37 Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини. Навчальний проект: особиста програма зміцнення організму. Додаток §26 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 99. Самостійна робота з таблицею.
№16 ТРМ №37 Імунна система людини, особливості її функціонування. Додаток §27 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 103.

Завдання

18.12.2020 №9 ТРС №28 Практична робота 2. Розв’язання типових генетичних задач. Додаток Підготуватися до контрольної роботи по темі «Спадковість і мінливість.»
№10 ТРС №28 Узагальнення та систематизація знань з теми: «Спадковість та мінливість» Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
№51 ТРМ №17 Узагальнення знань з теми: «Спадковість та мінливість» Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
№52 ТРМ №17 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів Додаток §53 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 210.

Завдання

24.12.2020 №17 ТРМ №37 Імунокорекція. Імунотерапія. Додаток §28 Опрацювати та відповісти на запитання. Стр. 106

Завдання

№18 ТРМ №37 Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних  захворювань людини. Додаток §29—31 Опрацювати. Стр. 118

Завдання