Біологія і екологія Викладач – Ландишевська Р.В. ІІ – півріччя 2020-2021 н.р.

Дата № уроку № групи Тема уроку Матеріали до уроку Перевірка знань
11.01.2021 №27 ТРС №17 Порушення обміну речовин (метаболізму) пов’язане з недостачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин. Додаток §29 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 116. Таблиця сторінка 116 «Окремі біоелементози людини»

Додаток

№28 ТРС №18 Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. Додаток §29 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 116. Самостійна робота з таблицею сторінка 116.

Додаток

№20 ЕЗР №15 Обмін вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини. Додаток §20-21 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 78 , 82. Самостійна робота сторінка 77.

Додаток

№21 ЕЗР №15 Практична робота №1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини. Додаток Скласти схеми обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини.

Додаток

13.01.2021 №53 ТРМ №17 Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики. Додаток §54, 55Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 215. Повідомлення або презентацію. «Трансплантації тканин та органів у людини.»
№54 ТРМ №17 Ріст та розвиток клітин та фактори які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Додаток §57,58 Опрацювати і відповісти на запитання. Самостійно зробити тест «Розвиток еритроцитів» сторінка 226

Додаток

№22 ЕЗР №15 Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів Додаток §27 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 109.

Додаток

№23 ЕЗР №15 Роль процесів дихання в забезпеченні організму енергію. Додаток §27 Опрацювати і відповісти на запитання сторінка 107. Підготувати презентацію по темі.

Додаток

14.01.2021 №26 ТРС №38 Популяції. Класифікація та структура популяції. Додаток 1

 

Додаток 2

§37 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 143. Виконати вправу на сторінках 142-143.

Додаток

№27 ТРС №38 Характеристика популяції. Додаток §38 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 147

Додаток

№11 ТРС №28 Закономірності спадкової мінливості людини. Додаток 1

 

Додаток 2

§45 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 179.

Додаток

№12 ТРС №28 Закономірності неспадкової мінливості людини. Додаток §45 Опрацювати сторінка 177. Розв’язання задач.

Додаток

№29 ТРС №18 Раціональне харчування основа нормального обміну речовин. Додаток §30 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 120. Дослідницька робота сторінка 119.
№30 ТРС №18 Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин.  Знешкодження токсичних сполук в організмі людини. Додаток §31 Опрацювати і відповісти на запитання сторінка 124. Робота з таблицею.

Додаток

18.01.2021 №31 ТРС №18 Узагальнення знань з теми «Обмін речовин І перетворення енергії» Проаналізувати виконання контрольної роботи Додаток
№31 ТРС №18 Основні поняття генетики. Додаток §33 Опрацювати і відповісти на запитання. Оповідання: «Мендель та його діяльність».

Додаток

№24 ЕЗР №15 Структура клітин, які забезпечують процеси метаболізму. Додаток Додаток
№25 ЕЗР №15 Роль ферментів у забезпечення процесів метаболізму клітини та тілесного організму. Додаток §25 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 101.

Додаток

18.01.2021 №31 ТРС №18 Узагальнення знань з теми «Обмін речовин І перетворення енергії» Проаналізувати виконання контрольної роботи Додаток
№31 ТРС №18 Основні поняття генетики. Додаток §33 Опрацювати і відповісти на запитання. Оповідання: «Мендель та його діяльність».

Додаток

№24 ЕЗР №15 Структура клітин, які забезпечують процеси метаболізму. Додаток Додаток
№25 ЕЗР №15 Роль ферментів у забезпечення процесів метаболізму клітини та тілесного організму. Додаток §25 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 101.

Додаток

20.01.2021 №55 ТРМ №17 Поняття про онкологічні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань. Додаток §59 Відпрацювати відповісти на запитання. Сторінка 234.

Додаток

№56 ТРМ №17 Статеві клітини. Мейоз. Особливості гаметогенезу в людини. Додаток §60  Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 238. Виконання вправ «Мейоз». Сторінка 238.

Додаток

№26 ЕЗР №15 Вітаміни, їхня роль в обміні речовин. Додаток §26 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 104. Підготувати повідомлення на тему «Ендемічні захворювання.»

Додаток

№27 ЕЗР №15 Порушення обміну речовин (метаболізму) Пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин. Додаток §29 Опрацювати. Сторінка 116. Підготувати повідомлення «Хвороби пов’язане з надлишком хімічних елементів.»

Додаток

21.01.2021 №28 ТРС №38 Властивості та характеристика екосистем. Додаток §40 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 155. Самостійна робота на порівняння. Сторінка 154.
№29 ТРС №38 Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах. Додаток §39 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 151. Повідомлення або презентація «Мутуалізм», «Коменсалізм».
№13 ТРС №28 Лабораторна робота № 2. «Вивчення закономірності модифікаційної мінливості.» Сторінка 178. Додаток §45 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 179.
№14 ТРС №28 Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні анти мутації ні механізми. Захист генному людини від шкідливих мутагенних впливів. Додаток §46,47 Опрацювати, відповісти на запитання. Самостійна робота «Розв’язування вправ на мутації». Сторінка 182.

Додаток

№33 ТРС №18 Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещування та їх наслідки ( Ч І моно гібридне схрещування, повне домінування). Додаток §34 Опрацювати, відповісти запитання. Розв’язання генетичних задач. Сторінка 136.

Додаток

№34 ТРС №18 Гібридологічний аналіз: основні типи схрещуваннь та їх наслідки ( Ч І моно гібридне схрещування, неповне домінування). Додаток §34 Опрацювати, відповісти на запитання. Рішення генетичних задач.

Додаток

28.01.2021 №57 ТРМ №17 Лабораторна робота 3. «Вивчення будови статевих клітин людини.» Додаток §60 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 237.
№58 ТРМ №17 Особливості гаметогенезу у людини. Додаток §60 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 238.

Додаток

№28 ЕЗР №15 Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. Додаток §29 Опрацювати. Підготувати повідомлення:

1.   Анорексія-хвороба критичного зниження маси тіла.

2.   Ожиріння. Наслідки ожиріння.

№28 ЕЗР №15 Раціональне харчування-основа нормального обміну речовин. Додаток §30 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 120.

Додаток

29.01.2021 №30 ТРС №38 Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Додаток §41 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 158.

Додаток

№31 ТРС №38 Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій. Додаток §41 Опрацювати. Підготувати презентацію: «Антропогенні зміни в екосистемах.»
№15 ТРС №28 Генетичний моніторинг в людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Додаток §48 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 191.
№16 ТРС №28 Узагальнення знань з теми «Спадковість і мінливість». Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
№35 ТРС №18 Гібридологічний  аналіз (Ч. 3 Ди- та полігібридне схрещування) Додаток §34 Опрацювати, розв’язати типові генетичне задачі. Сторінка 135-136.
№36 ТРС №18 Гібридологічний  аналіз (Ч. 4: Кодомінування) Додаток Додаток
03.02.2021 №59 ТРМ №17 Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини. Додаток §61 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 242. Самостійна робота. Сторінка 141.

Додаток

№60 ТРМ №17 Особливості репродукції людини у зв’язку з її біо соціальною сутністю. Репродукція здоров’я. Додаток §62 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 246 самостійна робота з таблицею. Сторінка 246
№30 ЕЗР №15 Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин.  Знешкодження токсичних сполук в організмі людини. Додаток §31 Опрацювати і відповісти на запитання сторінка 124. Робота з таблицею.

Додаток

№31 ЕЗР №15 Узагальнення знань з теми: «Обмін речовин і перетворення енергії.» Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
04.02.2021 №17 ТРС №28 Репродукція та розвиток. Вступний інструктаж з БЖД. Репродукція як механізм забезпечення безперевності існування видів. Додаток §53 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 210. Самостійна робота з таблицею. Сторінка 210.

Додаток

№18 ТРС №28 Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики. Додаток §54 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 214

§55 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 218. Розв’язання кросворду. Сторінка 217-218.

№37 ТРС №18 Гібридологічний аналіз (Ч. 5: зчеплене успадкування і кросинговер) Додаток §44 Опрацювати, відповісти на запитання, сторінка 175.

Додаток

№38 ТРС №18 Гібридологічний аналіз (Ч. 6: Успадкування, зчеплене зі статтю. ) Додаток §43 Опрацювати, відповісти на запитання, сторінка 171.

Додаток

10.02.2021 №61 ТРМ №17 Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини. Додаток §62Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 146. Самостійна робота з таблицею. Сторінка 246 Відео  «Медичний аборт»

Додаток

№62 ТРМ №17 Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвиваються. Явище ембріональної індукції Додаток 1

 

Додаток 2

§63Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 250. Повідомлення або презентація «Сучасні можливості та перспективи репродукційної медицини.»
№32 ЕЗР №15 Основні поняття генетики. Додаток §33 Опрацювати і відповісти на запитання. Оповідання: «Мендель та його діяльність».

Додаток

№33 ЕЗР №15 Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещування та їх наслідки ( Ч І моно гібридне схрещування, повне домінування). Додаток §34 Опрацювати, відповісти запитання. Розв’язання генетичних задач. Сторінка 136.

Додаток

11.02.2021 №19 ТРС №28 Ріст та розвиток клітин та фактори які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Додаток §57—58 Опрацювати, відповісти на запитання сторінка 230. Самостійна робота з ілюстрації на сторінці 230.

 

Додаток

№20 ТРС №28 Поняття про онкогенні  фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань. Додаток 1

 

Додаток 2

§59 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 234. Самостійна робота на сторінці 233.
№39 ТРС №18 Практична робота 2. Розв’язання типових генетичних задач. Додаток Підготуватися до контрольної роботи по темі «Спадковість і мінливість.»
№40 ТРС №18 Узагальнення знань з теми: «Спадковість та мінливість» Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
17.02.2021 №63 ТРМ №17 Лабораторна робота №4. «Вивчення етапів ембріогенезу» Додаток §63 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 250 Повідомлення. «Чинники, здатні справляти негативний і позитивний вплив на тривалість життя людини.»
№65 ТРМ №17 Узагальнення знань з теми «Репродукція і розвиток.» Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
ЕЗР №15 Гібридологічний аналіз: основні типи схрещуваннь та їх наслідки ( Ч 2 моно гібридне схрещування, неповне домінування). Додаток §34 Опрацювати, відповісти на запитання. Рішення генетичних задач.

Додаток

ЕЗР №15 Гібридологічний  аналіз (Ч. 3 Ди- та полігібридне схрещування) Додаток §34 Опрацювати, розв’язати типові генетичне задачі. Сторінка 135-136.
18.02.2021 №21 ТРС №28 Статеві клітини. Додаток §60 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 238. Повідомлення. Штучне запліднення.»
№22 ТРС №28 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів. Додаток §62 Опрацювати, відповісти на запитання. стр. 246. Самостійна робота з таблицею. Сторінка 246.

Додаток

22.02.2021 №65 ТРМ №17 Урок-узагальнення і систематизація знань з теми «Можливості й перспективи застосування досягнень з біології.» Додаток Повторити матеріал по темі.
24.01.2021 №36 ЕЗР №15 Гібридологічний  аналіз (Ч. 4: Кодомінування) Додаток Додаток
№37 ЕЗР №15 Гібридологічний аналіз (Ч. 5: зчеплене успадкування і кросинговер) Додаток §44 Опрацювати, відповісти на запитання, сторінка 175.

Додаток

25.02.2021 №23 ТРС №28 Лабораторна робота 3. «Вивчення будови статевих клітин людини.» Додаток §60 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 237.
№24 ТРС №28 Особливості гаметогенезу у людини. Додаток §60 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 238.

Повідомлення

«Сурогатне материнство як один з методів подолання безпліддя.»

Додаток