Біологія і екологія Викладач – Ландишевська Р.В. ІІ – півріччя 2020-2021 н.р. з 18.03.2021

Дата № уроку № групи Тема уроку Матеріали до уроку Перевірка знань
23.03.2021 №25 ТРС №28 Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини. Додаток §61 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 242. Самостійна робота. Сторінка 141.

Додаток

№26 ТРС №28 Особливості репродукції людини у зв’язку з її біо соціальною сутністю. Репродукція здоров’я. Додаток §62 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 246 самостійна робота з таблицею. Сторінка 246
№25 ТРМ №37 Антропичний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова збереження біосфери. Додаток §46, 51 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 199 підготувати презентацію або повідомлення.

 

Додаток

№26 ТРМ №37 Екологічна політика в Україні. Природоохоронне законодавство України. Додаток 1

 

Додаток 2

§52,53 Опрацювати і відповісти на запитання. Підготувати повідомлення або презентацію за темою.

 

Додаток

30.03.2021 №27 ТРС №28 Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини. Додаток §62Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 146. Самостійна робота з таблицею. Сторінка 246 Відео  «Медичний аборт»

Додаток

№28 ТРС №28 Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвиваються. Явище ембріональної індукції Додаток 1

 

Додаток 2

§63Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 250. Повідомлення або презентація «Сучасні можливості та перспективи репродукційної медицини.»
№27 ТРМ №37 Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Додаток §53 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 207.

Додаток

№28 ТРМ №37 Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. Додаток § 54 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 212.

Додаток

06.04.2021 №29 ТРС №28 Узагальнення знань з теми «Репродукція і розвиток.» Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
№30 ТРС №28 Тема. Адаптації. Первинний інструктаж. Адаптації як загальна властивість біологічних систем. Принцип єдності організмів та середовища мешкання. Додаток

 

§1-2 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 7. Повідомлення або презентацію.

 

Додаток

№29 ТРМ №37 Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

Практична робота 3. «Оцінка екологічного стану свого регіону.»

 

Додаток §54 Опрацювати. Підготувати повідомлення.

Додаток

№30 ТРМ №37 Контрольна робота з теми: «Сталий розвиток та» раціональне природу користування. Додаток Додаток
11.05.2021 ТРС №38 №54 Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини. Додаток §60 Опрацювати, відповісти на запитання.

 

Додаток

Самостійна робота сторінка 240.  Підготувати презентацію

ТРС №38 №55 Ембріотехнології. Досягненні репродукційної медицини. Додаток §59 Опрацювати і відповісти на запитання. Самостійна робота на сторінці 233. Підготувати повідомлення або презентацію
ТРМ №27 №3 Ріст та розвиток клітин та фактори які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Додаток §57—58 Опрацювати, відповісти на запитання сторінка 230. Самостійна робота з ілюстрації на сторінці 230.

 

Додаток

ТРМ №27 №4 Поняття про онкогенні  фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань. Додаток 1

 

Додаток 2

§59 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 234. Самостійна робота на сторінці 233.
ТРМ №37 №31 Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції. Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Додаток §55 Опрацювати, відповісти на запитання сторінка 217. Підготувати повідомлення

 

Додаток

ТРМ №37 №32 Біоетичні проблеми сучасної медицини. Додаток §61 Опрацювати і відповісти на запитання. Самостійна робота сторінка 240. Повідомлення або презентацію.

Додаток

12.05.2021 ТРМ №27 №5 Узагальнення знань, умінь та навичок з теми «Репродукція та розвиток» Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
ТРМ №27 №6 Адаптації. Первинний інструктаж. Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип єдності організмів та середовища мешкання. Додаток

 

§1-2 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 7. Повідомлення або презентацію.

 

Додаток

ТРМ №27 №7 Формування адаптаційна молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів. Додаток §3 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 14.
ТРМ №27 №8 Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. Додаток §4 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 17.

Додаток

ТРС №28 №31 Формування адаптаційна молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів. Додаток §3 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 14.
ТРС №28 №32 Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. Додаток §4 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 17.

Додаток

17.05.2021 ТРС №38 №56 Досягнення трансплантології та донорства. Додаток §59 Опрацювати, відповісти на запитання сторінка 250. Презентація або повідомлення.

Додаток

ТРС №38 №57 Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації. Додаток §64 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 253. Самостійна робота на сторінці 253. Повідомлення або презентацію.

Додаток

ТРС №38 №58 Узагальнення знань з теми. «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнологій» Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
18.05.2021 ТРМ №27 №9 Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання Додаток §5 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 20 Презентацію або повідомлення.

Додаток

ТРМ №27 №10 Екологічна ніша як наслідок адаптації організму певного виду до існування в екосистемі. Додаток §6 Опрацювати, відповісти на запитання сторінка 23 підготувати повідомлення або презентацію.

Додаток

ТРМ №37 №33 Проект (створення буклету) Клонування організмів. Нанотехнології в біології. Трансгенні організми: за і проти. Додаток Підготувати буклет за вибраною темою.

Додаток

19.05.2021 ТРМ №27 №11 Поняття про спряжену еволюція ко-еволюції та ко-адаптацію. Додаток §7 Опрацювати відповісти на запитання, сторінка 26. Самостійна робота сторінка 25-26, повідомлення або презентацію.

Додаток

ТРМ №27 №12 Основні середовище існування та адаптації до них: водне середовище. Додаток §8,9 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 29. Презентація або повідомлення.

Додаток

ТРМ №27 №13 Основні середовища існування та адаптації до них організмів. Грунтове та наземно-повітряне середовище. Додаток §10-12 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 37 , 45. Самостійна робота на сторінці 45. Повідомлення або презентацію.

Додаток 1

Додаток 2

ТРМ №27 №14 Способи терморегуляції організмів. Симбіоз та його форми. Додаток §11 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 41. Самостійна робота сторінка 40. Презентацію або повідомлення.

Додаток

ТРС №28 №31 Формування адаптаційна молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів. Додаток §3 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 14.
ТРС №28 №32 Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. Додаток §4 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 17.

Додаток

20.05.2021 ТРМ №27 №15 Тематичне оцінювання з теми «Адаптації.» Додаток Проаналізувати виконання тестових завдань.
ТРМ №27 №16 Біологічні основи здорового способу життя. Науки що вивчають здоров’я людини. Додаток §19 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 71. Самостійна робота з таблицею на сторінці 81. Підготувати повідомлення.

Додаток

25.05.2021 ТРМ №27 №13 Основні середовища існування та адаптації до них організмів. Грунтове та наземно-повітряне середовище. Додаток §10-12 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 37 , 45. Самостійна робота на сторінці 45. Повідомлення або презентацію.

Додаток 1

Додаток 2

ТРМ №27 №14 Способи терморегуляції організмів. Симбіоз та його форми. Додаток §11 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 41. Самостійна робота сторінка 40. Презентацію або повідомлення.

Додаток

ТРМ №37 №35 Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології. Додаток §63 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 249. Самостійна робота на сторінці 240. Підготувати презентацію

Додаток

ТРМ №37 №36 Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації. Додаток §64 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 253. Самостійна робота на сторінці 253. Повідомлення або презентацію.

Додаток

26.05.2021 ТРМ №27 №15 Тематичне оцінювання з теми «Адаптації.» Додаток Проаналізувати виконання тестових завдань.
ТРМ №27 №16 Біологічні основи здорового способу життя. Науки що вивчають здоров’я людини. Додаток §19 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 71. Самостійна робота з таблицею на сторінці 81. Підготувати повідомлення.

Додаток

ТРМ №27 №17 Принципи здорового способу життя. Складові здорового способу життя і раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок. Додаток 1

 

Додаток 2

§20 Опрацювати, відповісти на запитання, сторінка 75. Підготувати повідомлення або презентацію.
ТРМ №27 №18 Безпека і статева культура. Додаток §21 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 79. Повідомлення або презентація.

Додаток

ТРС №28 №35 Поняття про спряжену еволюція ко-еволюції та ко-адаптацію. Додаток §7 Опрацювати відповісти на запитання, сторінка 26. Самостійна робота сторінка 25-26, повідомлення або презентацію.

Додаток

ТРС №28 №36 Основні середовище існування та адаптації до них: водне середовище. Додаток §8,9 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 29. Презентація або повідомлення.

Додаток

27.05.2021 ТРМ №27 №19 Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків. Додаток §22,23Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 83. Презентація або повідомлення.

Додаток

ТРМ №27 №20 Вплив стресових факторів на організм людини. Додаток §25 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 90. Підготувати повідомлення або презентацію.

Додаток

31.05.2021 ТРМ №27 №21 Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини. Навчальний проект: особиста програма зміцнення здоров’я. Додаток §25 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 99. Самостійна робота на сторінці 98. Повідомлення.

Додаток

ТРМ №27 №22 Імунна система людини, особливості її функціонування. Додаток §27 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 103. Презентація або повідомлення.

Додаток

01.06.2021 ТРС №28 №37 Основні середовища існування та адаптації до них організмів. Грунтове та наземно-повітряне середовище. Додаток §10-12 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 37 , 45. Самостійна робота на сторінці 45. Повідомлення або презентацію.

Додаток 1

Додаток 2

ТРС №28 №38 Способи терморегуляції організмів. Симбіоз та його форми. Додаток §11 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 41. Самостійна робота сторінка 40. Презентацію або повідомлення.

Додаток

ТРМ №37 №37 Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства. Підсумковий урок. Додаток Повторення вивченого матеріалу. Презентації.

Додаток

02.06.2021 ТРМ №27 №23 Імунокорекція. Імунотерапія. Додаток 1

 

Додаток 2

§28 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 106. Самостійна робота на сторінці 106. Підготувати повідомлення.
ТРМ №27 №24 Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазивних захворювань людини. Додаток §29—31 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 118.

Додаток

ТРМ №27 №25 Профілактика захворювань людини, що передаються статевим шляхом. Практична робота 2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань. Додаток §32 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 122. Презентація.

Додаток

ТРМ №27 №26 Контрольна робота з теми: «Біологічні основи здорового способу життя». Додаток Повторити даний матеріал.
ТРС №28 №39 Симбіоз та його форми. Додаток §13 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 45. Підготувати повідомлення.

Додаток

ТРС №28 №40 Організм як середовище мешкання. Додаток §14 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 52. Презентація.

 

07.06.2021 ТРМ №27 №27 Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Додаток §33 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 127. Самостійна робота на сторінці 127. Повідомлення.

Додаток

ТРМ №27 №28 Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони. Додаток §34 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 131. Самостійна робота на сторінці 131. Презентації або повідомлення.

Додаток

ТРМ №27 №29 Екологічні чинники та їхня класифікація. Додаток §35 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 135. Презентація або повідомлення.

Додаток

ТРМ №27 №30 Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угрупування. Додаток §36 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 139. Презентацію або повідомлення.

Додаток

08.06.2021 ТРС №28 №41 Практична робота 1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування. Додаток §14 Опрацювати. Практична робота 1 — виконання. Сторінка 52. Відповісти на запитання на сторінці 52.
ТРС №28 №42 Тематичне оцінювання з теми «Адаптація». Додаток Проаналізувати виконання контрольної роботи.
ТРМ №27 №37 Популяція. Класифікація та структура популяцій. Додаток §37 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 143. Презентація.

Додаток

ТРМ №27 №38 Характеристика популяцій. Механізм регуляції густоти та чисельності популяції. Функціональна роль популяції в екосистемах. Додаток § 38 Опрацювати, відповісти на запитання. Сторінка 147. Самостійна робота на сторінці 146. Презентація.

Додаток