Біологія – викладач Волкова А.М.

Викладач хімії Волкова А.М. За консультаціями звертатися по телефону        0990964032 Електронна пошта av8102202@gmail.com

Дата № уроку Група Тема уроку Матеріал до уроку Перевірка знань
29.10 Урок 15 КК 31  Профілактика неінфекційних,  інфекційних захворювань людини матеріал до уроку
05.11 Урок 17    КК 31   Практична робота 2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань. Матеріал до уроку
05.11 Урок 18   КК 31 . Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з теми «Біологічні основи здорового способу життя». Матеріал до уроку
26.10 Урок 15 ОБ 26 Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація Матеріал до уроку Матеріал до уроку
26.10  Урок 16    ОБ 26 Практична робота № 2. Розв’язування типових генетичних задач матеріал до уроку
02.11 Урок 18 ОБ 26 Узагальнення та систематизація знань з теми «Спадковість і мінливість» матеріал до уроку 
20.11

23.11

Урок 27-28

Урок 27-28

ЕГЗ 13

КК11

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.  матеріал  до уроку матеріал до урок
09.11 Урок 7 КК 12 Узагальнення та систематизація знань з теми Теорія будови органічних сполук. матеріал  до уроку
09.11

16.11

Урок 8

Урок  9

КК 12 Класифікація вуглеводнів Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості алканів. Методи одержання алканів  та їх застосування вуглеводнів. матеріал до урокУ матеріал до уроку
16.11

23.11

Урок 10 

Урок 11

КК 12 Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Хімічні властивості етену та етину. Методи одержання етену, етину та їх застосування.

матеріал до урокУ матеріал до уроку
23.11 Урок 12 КК 12 Розв’язування  розрахункових задач: виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною. матеріал до уроку матеріал до уроку
03.12 Урок 9-10 ОБ 16 Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування.

Матеріал до уроку Матеріал до уроку
03.12 Урок 31,32 КК 12 Обмін речовин і перетворення енергії. Матеріал до уроку
04.11

11.12

Урок 29-30 31-32 ЕГЗ 13 Обмін речовин і перетворення енергії. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
19.11 Урок  3-4 КК 21 Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях.

Матеріал до уроку
26.11 Урок 5 КК 21 Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

 

Матеріал до уроку Матеріал до уроку
26.11 Урок 6 КК 21 Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини.  Матеріал до уроку Матеріал до уроку
03.12  Урок 7 КК 21 Медико-генетичне консультування та його організація.  Матеріал до уроку
03.12 Урок 8 КК 21 Практична робота 2. Розв’язування типових генетичних задач. Матеріал до уроку