Біологія – викладач Волкова А.М. ІІ півряччя 2020-2021 н.р.

Викладач хімії Волкова А.М. За консультаціями звертатися по телефону 0990964032 Електронна пошта av8102202@gmail.com     Підручники: О.Ярошенко Хімія 10, О.Ярошенко Хімія 11, В.І.Соболь Біологія 10,   В.І.Соболь Біологія 11.

Дата № уроку Група Тема уроку матеріал до уроку перевірка знань
11.01 17 С 24 Практична робота №1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування. Матеріал до уроку
11.01 18 С 24 Поширення паразитизму серед різних груп організмів Матеріал до уроку
18.01 19 С 24 Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Матеріал до уроку
18.01 20 С 24 Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів. Матеріал до уроку
25.01 21-22 С 24 Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації.Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
25.01 28 КК 31 Якісні реакції на деякі йони. Матеріал до уроку
25.01 29 КК 31 Практична робота №1. Дослідження якісного складу солей. Інструктаж з БЖД. Матеріал до уроку
25.01 30 КК 31 Біологічне значення металічних і неметалічних елементів. Презентація результатів навчальних проектів №10 «Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.» Матеріал до уроку
28.01 35 КК 11 Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Матеріал до уроку
28.01 36 КК 11 Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Матеріал до уроку
28.01 37 ОБ 26 Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. Матеріал до уроку
28.01 38 ОБ 26 Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання. Матеріал до уроку
29.01 43-44 ЕГЗ 13 Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації.. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів. Матеріал до уроку
29.01 40 КК 31 Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Матеріал до уроку
29.01 41 КК 31 Екологічна політика в Україні природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди. Матеріал до уроку
28.01 5-6 КК 21 Захист навчальних проектів. Узагальнення та  систематизація  знань з теми: «Оксигеновмісні і нітрогеновмісні органічні  речовини». Матеріал до уроку
29.01 45-46 КК 11 Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. Підготувати і захистити навчальний проект. Матеріал до уроку у
01.02 45 ЕГЗ 13 Генетичний моніторинг в людських спільнотах .Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
01.02 45 КК 12 Генетичний моніторинг в людських спільнотах .Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях. Матеріал до уроку
01.02 46 КК 12 Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини. Матеріал до уроку
01.02 23-24 С 24 Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя. Складові здорового способу життя. Матеріал до уроку
02.02 46 ЕГЗ 13 Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини. Матеріал до уроку
02.02 47 ЕГЗ 13 Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Матеріал до уроку
02.02 23 ОБ 16 Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
02.02 24 ОБ 16 Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму. Матеріал до уроку
02.02 21-22 КК 22 Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. Матеріал до уроку
03.02 29 КК 12 Узагальнення та систематизація знань з теми Оксигеновмісні органічні сполуки (проміжне). Матеріал до уроку
03.02

10.02

30-31 КК 12 Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Матеріал до уроку
03.02 21 КК 21 Узагальнення та систематизація знань з теми «Репродукція та розвиток» Матеріал до уроку у
03.02 22 КК 21 Узагальнення з теми «Біорізноманіття». Матеріал до уроку
05.02 48 ЕГЗ 13 Медико-генетичне консультування та його організація. Матеріал до уроку
05.02 49 ЕГЗ 13 Розв’язування  типових генетичних задач Матеріал до уроку Матеріал до уроку
08.02 49 КК 12 Розв’язування  типових генетичних задач Матеріал до уроку Матеріал до уроку
08.02 50 КК 12 Практична робота 2. Розв’язування типових генетичних задач. Матеріал до уроку
04.02 37 КК 11 Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині. Матеріал до уроку
04.02 38 КК 11 Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу. Матеріал до уроку
11.02 39-40 КК 11 Сучасний стан досліджень геному людини. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини. Матеріал до уроку
08.02 25 С 24 Безпека і статева культура. Матеріал до уроку
08.02 26 С 24 Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків. Матеріал до уроку
05.02 9 КК 21 Волокна. Штучні й синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. Навчальні проекти 24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості. Матеріал до уроку
05.02 10 КК 21 Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Навчальні проекти (За вибором) 25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.  26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу. Матеріал до уроку
09.02 25-26 ОБ 16 Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
09.02 52 ЕГЗ 13 Узагальнення та систематизація знань з теми Спадковість і мінливість Матеріал до уроку
09.02 27 С 24 Вплив стресових факторів на організм людини. Матеріал до уроку
09.02 28 С 24 Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини. Матеріал до уроку
09.02 23 КК 22 Узагальнення та систематизація знань з теми «Неорганічні речовини та їхні властивості» Матеріал до уроку
09.02 24 КК 22 Загальна характеристика металів Матеріал до уроку
08.02 26 С 24 Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків. Матеріал до уроку
05.02 9 КК 21 Волокна. Штучні й синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. Навчальні проекти 24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості. Матеріал до уроку
05.02 10 КК 21 Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Навчальні проекти (За вибором) 25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.  26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу. Матеріал до уроку
10.02 23 КК 21 Узагальнення матеріалу  з теми  «Обмін речовин та енергії». Матеріал до уроку
10.02 24 КК 21 Узагальнення знань з теми « Спадковість і мінливість» Матеріал до уроку
10.02 33-34 КК 12 Презентація навчальних проектів 11-14, 15-17 (за вибором) Узагальнення та систематизація знань з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки”. Матеріал до уроку
11.02 37-38 ОБ 26 Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання. Матеріал до уроку
11.02 11 КК 21 Багатоманітність і зв’язки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Навчальний проект 31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок. Матеріал до уроку
12.02 47 КК 11 Узагальнення та систематизація знань з теми “Нітрогеновмісні органічні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі”. Матеріал до уроку
12.02 48 КК 11 Зв’язки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Матеріал до уроку
09.02

12.02

37

38

39

ЕГЗ 13 Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій). Лабораторні досліди 3. Біуретова реакція. 4. Ксантопротеїнова реакція.Пептиди. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
05.02 9 КК 21 Волокна. Штучні й синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. Навчальні проекти 24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості. Матеріал до уроку
05.02 10 КК 21 Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Навчальні проекти (За вибором) 25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.  26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу. Матеріал до уроку
15.02 49 КК 12 Розв’язування типових задач з генетики. Матеріал до уроку
15.02 50 КК 12 Практична робота № 2. Розв’язання типових генетичних задач. Матеріал до уроку
15.02 29-30 С 24 Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія. Матеріал до уроку
16 02 25 КК 22 Фізичні властивості металів на основі їхньої будови. Матеріал до уроку
16 02 26 КК 22 Алюміній: фізичні і хімічні властивості. Матеріал до уроку
16.02 11 ОБ 16 Хімічні властивості етену та етину Матеріал до уроку
16.02 12 ОБ 16 Розрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною. Матеріал до уроку
17.02

24.02

26-27 КК 21 Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Матеріал до уроку
24.02 28 КК 21 Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів. Матеріал до уроку
18.02 41-42 КК 11 Закономірності спадкової мінливості людини. Лабораторна роботу «Вивчення закономірностей модифікаційної  мінливості » Матеріал до уроку
18.02 39-40 ОБ 26 Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію. Матеріал до уроку
17.02 35-36 КК 12 Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну. Матеріал до уроку
19.02 52-53 КК 11 Повторення основних понять про будову атома. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D). Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії Матеріал до уроку Матеріал до уроку
19.02 42-43 ЕГЗ 13 Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.  Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Матеріал до уроку
18.02 13-14 КК 21 Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Матеріал до уроку