Інформаційні технології з 18.03.2021

Увага
Навчання буде проводитись з використанням електронної пошти, мультимедійних та хмарних технологій, соціальних мереж та месенджерів: mamin1970@ukr.net   viber 380974253586. Скриншоти та фотографії виконаних завдань надсилати на перевірку та оцінювання

Дата № уроку Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
22.03 01-02 С-24 “Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, роботехнічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.” “Числове програмне управління та його різновидності (локальні системи, супервізирне управління, пряме числове управління).” Додаток
Додаток
Практикум
29.03 03-04 С-24 Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК).”  “Визначення та принцип будови автоматизованих систем. Додаток
Додаток
Конспект
05.04 05-06 С-24 АСУП – автоматизована система управління підприємством.”  “САПР – система автоматизованого проектування. Додаток
Додаток
Конспект
12.04 07-08 С-24 АТСС – автоматизована транспортно-складська система.”  “АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом. Додаток
Додаток
Конспект
19.04 09-10 С-24 Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.”  “Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні. Додаток
Додаток
Конспект
20.04 13-14 КК-1 Лабораторно-практична робота: Виконання розрахунків. Використання майстра функцій, введення формул.”  “Лабораторно-практична робота: Побудова діаграм. Використання майстра діаграм.” Додаток
Додаток
Практична робота №3
23.04 11-12 С-24 Роль людського фактора в автоматизованому виробництві”  “Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації. Додаток
Додаток
Конспект
26.04 13-14 С-24 Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи”   “Класифікація пристроїв зв’язку в автоматизованих системах управління за принципом дії Додаток    Додаток  Конспект
27.04 15-16 КК-1 Лабораторно-практична робота: Побудова діаграм. Використання майстра діаграм.”  “Лабораторно-практична робота: використання Microsoft Excel під час вирішення галузевих, професійних задач..” Додаток
Додаток
Практична робота №4
07.05 15-16 С-24 Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне”   “Ієрархічні системи управління виробництва Додаток    Додаток Конспект
14.05 17-18 С-24 Тематична атестація”   “Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо. Обробка графічних та відеозображень за допомогою ЕОМ (опис пакетів програмного забезпечення). “ Додаток    Додаток Конспект
31.05 17-20 КК-1 “Стан сучасного розвитку інформаційних технологій”  “Локальні та глобальні мережі.”  “Інтернет, електронна пошта” Додаток
Додаток
Додаток
Конспект
08.06 21-22 КК-1 Лабораторно-практична робота: Пошук потрібної інформації, її збереження, друк. ”  “Лабораторно-практична робота: Пошук потрібної інформації, її збереження, друк” Додаток Конспект
09.06 23-26 КК-1 Лабораторно-практична робота: Створення електронної скриньки. Відправка та отримання листів.”  “Лабораторно-практична робота: Застосування Інтернету в галузі.”  “Лабораторно-практична робота: Застосування Інтернету в галузі” Додаток
Додаток
Конспект